Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Obiekty inteligentne

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Obiekty inteligentne
piątek, 18 styczeń 2008

Obiekty inteligentne

Materiał pochodzi z książki Photoshop CS3 PL. Ilustrowany przewodnik i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Co to takiego?

Obiekt inteligentny (Smart Object) to nowy rodzaj warstwy wprowadzony w wersji CS2 programu Photoshop, pozwalający na skalowanie, obracanie i zniekształcanie obrazu w sposób niepogarszający jakości. Nawet jeśli poddasz obraz skalowaniu, program będzie go pokazywał w postaci przeskalowanej, ale wszystkie dane o obrazie pozostaną nienaruszone. Jeśli poddasz np. przeskalowaniu obrazy niezamieszczone w Smart Object, to część informacji na ich temat zostanie utracona bezpowrotnie. W przypadku Smart Objects zmienia się tylko sposób wyświetlania danych, ale one same pozostają nienaruszone. Ten typ
warstw daje możliwość podmieniania jednego obrazu innym obrazem z zachowaniem właściwości przypisanych pierwszemu z nich, czy też możliwość edycji obrazu znajdującego się na warstwie, po której następuje uaktualnienie wyglądu dokumentu. Miniaturka warstwy Obiekt inteligentny (Smart Object) wygląda tak jak poniżej.

Obiekty inteligentne

Zamiana obrazu w Obiekt inteligentny

Aby zamienić obraz w Obiekt inteligentny, możesz wybrać jedno z poleceń:

-Plik/Otwórz jako obiekt inteligentny (File/Open As Smart Object), jeśli dopiero zamierzasz otworzyć jakiś obraz i chcesz, aby od razu stał się on inteligentnym obiektem.

-Warstwa/Inteligentne obiekty/Konwertuj na obiekt inteligentny (Layer/Smart Objects/ Convert to Smart Object), jeśli chcesz zmienić w inteligentny obiekt obraz, który już jest otwarty w Photoshopie.

Wskazówka

Jeśli chcesz, aby wybrany przez Ciebie obraz został wklejony do innego okna dokumentu od razu w postaci inteligentnego
obiektu, wybierz polecenie Plik/Umieść (File/Place) i w otwartym oknie wskaż plik zawierający interesujący Cię obraz.

Zamiana Obiektu inteligentnego w zwykłą warstwę

Aby zamienić Obiekt inteligentny w zwykłą warstwę, wybierz polecenie Warstwa/Inteligentne obiekty/Rasteryzuj
(Layer/Smart Objects/Rasterize).

Powielanie Obiektu inteligentnego

Aby powielić istniejący Obiekt inteligentny, uaktywnij go i wybierz polecenie Warstwa/Inteligentne obiekty/Nowy obiekt
inteligentny z kopii (Layer/Smart Objects/New Smart Object via Copy) (lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl+J. Poniżej pokazuję wygląd okna obrazu oraz palety Warstwy (Layers) przed powieleniem obiektu inteligentnego o nazwie Przycisk oraz po jego powieleniu.

Obiekty inteligentne

Skalowanie obrazu z użyciem Obiektów inteligentnych

Tak jak mówiłam, warstwy typu Obiekt inteligentny dają możliwość bezpiecznego przekształcania znajdujących się na nich
obiektów i obrazów bez utraty ich jakości. Można je skalować, obracać, a w wyniku tych czynności oryginalne dane obrazu nie będą tracone. Co to oznacza w praktyce? Tyle, że jeśli np. zamienisz warstwę z obrazem rastrowym (czyli np. warstwę Tło [Background] zdjęcia wykonanego aparatem cyfrowym) w obiekt inteligentny, następnie pomniejszysz rozmiary tego obrazu (np. za pomocą polecenia Przekształcenie swobodne [Free Transform]), a potem znów je powiększysz, to jakość obrazu nie ulegnie zmianie.

Obiekty inteligentne

Gdybyśmy zrobili to samo ze zwykłym obrazem rastrowym (kilka razy), bez uprzedniej zamiany go w obiekt inteligentny, to jakość obrazu uległaby zmianie.

Obiekty inteligentne

Uwaga

Nigdy nie powiększaj obrazu przekształconego w Obiekt inteligentny powyżej jego pierwotnego, oryginalnego rozmiaru.

Na obiektach inteligentnych nie można stosować wszystkich poleceń dostępnych w Photoshopie oraz narzędzi zajmujących
w Przyborniku miejsca wskazane poniżej.

Obiekty inteligentne

Zastępowanie obrazu znajdującego się na warstwie typu Obiekt inteligentny innym obrazem

Zawartość Obiektu inteligentnego możesz w każdej chwili zastąpić innym obrazem. Wówczas wszystkie skalowania i inne
polecenia zastosowane na pierwotnym obiekcie inteligentnym zostaną zachowane w przypadku obrazu, który go zastąpi.

Aby to zrobić, najpierw uaktywniamy interesującą nas warstwę typu Obiekt inteligentny i wybieramy polecenie Warstwa/Inteligentne obiekty/Zastąp zawartość (Layer/Smart Objects/Replace Contents).

Obiekty inteligentne

Następnie w otwartym oknie dialogowym wskazujemy obraz, który ma zastąpić obraz znajdujący się w obiekcie inteligentnym, i klikamy przycisk Umieść (Place).

Obiekty inteligentne

Nowy obraz pojawi się w tym samym miejscu okna dokumentu, w którym był poprzedni obraz znajdujący się na warstwie
obiektu inteligentnego. Zachowane zostaną również proporcje „starego” obrazu oraz inne jego właściwości, takie jak kąt nachylenia i rozmiar.

Obiekty inteligentne

Edycja obrazów zamienionych w Obiekty inteligentne

Aby edytować obraz zamieszczony w obiekcie inteligentnym, musimy ten obiekt najpierw uaktywnić, klikając jego warstwę w palecie Warstwy (Layers).

Obiekty inteligentne

Następnie wybieramy polecenie Warstwa/Inteligentne obiekty/Edytuj zawartość (Layer/Smart Objects/Edit Contents).
Wówczas otwarty zostanie dokument zawierający ten sam obraz, który znajduje się w obiekcie inteligentnym. Ten obraz jest obrazem źródłowym.

Obiekty inteligentne

Jeśli teraz wprowadzisz w nim zmiany i zapiszesz je za pomocą polecenia Plik/Zapisz (File/Save), to spowoduje to uaktualnienie wyglądu obrazu we wszystkich obiektach inteligentnych, w których się znajduje.

Obiekty inteligentne

Jeśli więc w oknie obrazu miałeś jeden obiekt inteligentny z jakimś obrazem, powieliłeś go kilka razy, a następnie przeprowadziłeś edycję jednego z nich na wybranym z obiektów, to wygląd obrazów we wszystkich obiektach inteligentnych w obrazie (będących oczywiście kopią pierwszego obiektu) został uaktualniony automatycznie.

Obiekty inteligentne

Jest to niezwykle przydatne podczas tworzenia strony internetowej zawierającej wiele przycisków, których wygląd często poddajemy modyfikacji.

Wskazówka

Jeśli nie jesteś zadowolony z edycji i nie chcesz, aby jej efekty zostały automatycznie zastosowane w obrazie głównym, zamknij po prostu okno dokumentu, w którym edytowałeś obraz, i nie zapisuj żadnych zmian w nim wprowadzonych.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2020