Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Anulowanie zmian w Lightroom
wtorek, 25 marzec 2008

Jak anulować dowolną zmianę w dowolnym momencie?

Materiał pochodzi z książki Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelbyego. Edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Program Photoshop Lightroom śledzi wszystkie zmiany dokonane w wyglądzie zdjęcia przy użyciu narzędzi modułu Develop
(Przetwarzanie) i wyświetla je w postaci chronologicznej listy kolejnych czynności w panelu History (Historia). Oznacza to,że w każdej chwili możesz anulować dowolną z wykonanych wcześniej poprawek — wystarczy jedno kliknięcie. Niestety, nie dasię usunąć jednej operacji z środka listy i zastąpić ją inną, można jednak anulować wszystkie czynności aż do pewnego  momentu i kontynuować pracę, jak gdyby wszystkie późniejsze operacje nigdy nie nastąpiły. Oto, jak należy posługiwać się tą funkcją:

Krok 1.

W celu wyświetlenia historii zmian, jakimi poddałeś edytowane zdjęcie przy użyciu narzędzi w module Develop (Przetwarzanie),
kliknij pasek tytułowy panelu History (Historia), aby ów panel wyświetlić w całości. W panelu tym znajduje się lista wszystkich zmian, jakim poddane zostało bieżące zdjęcie podczas tej sesji z programem Lightroom. Zmiany te ułożone są w porządku chronologicznym; najnowsze na samej górze listy (patrz rysunek). Jeśli po lewej stronie panelu znajdować się będzie suwak, to znaczy, że lista nie zmieściła się w całości w panelu i można przewinąć ją w dół, docierając w ten sposób do operacji przeprowadzonych na samym początku pracy nad zdjęciem.

zmiana w Lightroom

Krok 2.

Jeśli wskażesz kursorem myszy dowolny ze stanów historii (tak bowiem nazywają się poszczególne operacje zarejestrowane
w omawianym panelu), to na niewielkim podglądzie zdjęcia w panelu Navigator (Nawigator) wyświetlony zostanie podglądfotografii na wskazanym etapie (jak widać na rysunku poniżej, jakiś czas temu skonwertowałem edytowane zdjęcie na skalęszarości. Taką właśnie wersję fotografii można bowiem zobaczyć na podglądzie w panelu Navigator (Nawigator), u samej góry zestawu paneli poniżej).

zmiana w Lightroom

Krok 3.

Jeśli chciałbyś przywrócić wygląd zdjęcia z minionego etapu edycji, to zamiast wskazywać kursorem myszy odpowiadający
mu stan historii, po prostu go kliknij. Fotografia zostanie automatycznie przywrócona do wybranego stanu. Przy okazji podpowiem, że w celu anulowania kolejnych stanów historii nie trzeba posługiwać się panelem History (Historia) — za każdym razem, gdy naciśniesz Ctrl+Z (Mac OS: Control+Z), anulowany zostanie jeden, kolejny stan wstecz. W celu przywrócenia anulowanego przed chwilą stanu (czyli mówiąc obrazowo, „przesunięcia się do przodu” na chronologicznej liście stanów) naciśnij Ctrl+Y (Mac OS: Command+Shift+Z). Po wciśnięciu dowolnego z wymienionych skrótów, w dolnej części zdjęcia wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, jaki stan został właśnie anulowany lub przywrócony (patrz rysunek). Komunikat ten jest bardzo przydatny, gdyż pozwala uniknąć otwierania panelu History (Historia) za każdym razem, gdy chcesz sprawdzić, jaką konkretnie operację edycji zamierzasz anulować lub przywrócić.

zmiana w Lightroom

Krok 4.

Jeśli podczas edycji obrazu otrzymasz efekt, który szczególnie przypadnie Ci do gustu, to możesz zapisać bieżący stan
dokumentu w postaci tzw. migawki, klikając ikonę z symbolem plusa (+), znajdującą się w prawym górnym rogu panelu Shapshots (Migawki). Zapisany w ten sposób stan zostanie wyświetlony w tym panelu, a jego automatycznie wygenerowana nazwa będzie podświetlona, by ułatwić Ci zastąpienie jej własną, bardziej opisową i lepiej kojarzącą się z określonym etapem edycji obrazu (jak widać na rysunku, zapisaną migawkę nazwałem „Grayscale Conversion With Tone Curve”, czyli „konwersja na skali szarości po korekcji tonalnej przy użyciu krzywej”. Dzięki temu nie będę miał w przyszłości żadnych problemów z domyśleniem się, czym charakteryzuje się stan historii, który zapisałem w postaci migawki — jest to po prostu czarno-biały wariant fotografii, którego kontrast został skorygowany przy użyciu krzywej w panelu Tone Curve (Krzywa tonalna). Nazwa zapisanej migawki w panelu Shapshots (Migawki), widocznym na rysunku poniżej, została podświetlona).

zmiana w Lightroom

Krok 5.

Po zapisaniu migawki możesz kontynuować edycję zdjęcia, a jeśli w dowolnym momencie okaże się, że będziesz chciał przywrócić wygląd fotografii z chwili, gdy utworzyłeś migawkę, to po prostu kliknij jej nazwę w panelu Shapshots (Migawki). Program Photoshop Lightroom automatycznie odtworzy zapisany wówczas wygląd i stan zdjęcia. Przy okazji warto zapamiętać dwie proste wskazówki. Otóż, po pierwsze, jeśli przywrócisz określony stan dokumentu przy użyciu migawki, to operacja ta zostanie wyświetlona w panelu History (Historia) jako osobny stan historii, a nazwa tego stanu będzie zawierała słowo „shapshot”, czyli „migawka”. Takie rozwiązanie pozwala w każdej chwili anulować odtwarzanie wyglądu zdjęcia na podstawie migawki: w tym celu wystarczy po prostu kliknąć nazwę stanu poprzedzającego stan ze słowem „snapshot”. Po drugie zaś,
jeśli chcesz utworzyć migawkę na podstawie dowolnego, zarejestrowanego stanu historii, to możesz kliknąć ów stan prawym przyciskiem myszy (Mac OS: kliknąć, przytrzymując klawisz Control) i z podręcznego menu, które się wówczas pojawi, wybrać polecenie Create Snapshot (Utwórz migawkę). Program Lightroom utworzy wówczas migawkę na podstawie wskazanego stanu, a Ty unikniesz konieczności fizycznego przywrócenia tego etapu edycji zdjęcia. Nieraz przekonałem się, że jest to bardzo wygodne.

zmiana w Lightroom

Krok 6.

Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której powinieneś wiedzieć. Przypuśćmy, że zdecydowałeś się odtworzyć stan fotografii na podstawie zapisanej migawki (na przykładowym rysunku odtworzyłem migawkę o nazwie „Grayscale Conversion With Tone Curve”, o której pisałem wcześniej), a następnie przystąpisz do korekcji zdjęcia począwszy od tego momentu (na przykład
ja odrobinę rozjaśniłem fotografię i zmiana ta spodobała mi się bardziej niż poprzednie próby edycji tego zdjęcia). Może się zdarzyć, że działania, jakie wówczas podejmiesz, przyniosą tak korzystne zmiany, że postanowisz zaktualizować zapisanąmigawkę na podstawie bieżącego wyglądu zdjęcia. Nic prostszego! Wystarczy, że klikniesz nazwę zapisanej migawki prawym przyciskiem myszy (Mac OS: kliknąć, przytrzymując klawisz Control) i z podręcznego menu, które się wówczas pojawi, wybierzesz polecenie Update with Current Settings (Zaktualizuj na podstawie bieżących ustawień).

zmiana w Lightroom

Krok 7.

Założę się, że nie możesz się już doczekać, by dowiedzieć się jeszcze bardziej fascynujących rzeczy! Jeśli tak, to się dobrze składa, bo mam sporo asów w rękawie. Załóżmy, że zapisałeś migawkę zdjęcia, a jakiś czas później odtworzyłeś stan fotografii na jej podstawie, popatrzyłeś na uzyskany wówczas efekt i przypadł Ci on do gustu tak bardzo, że pomyślałeś sobie „byłoby fajnie, gdybym mógł wypróbować te same ustawienia w przypadku innych zdjęć — to mogłoby być bardzo ciekawe!” (na przykład mnie bardzo spodobał się efekt konwersji na skalę szarości zapisany w migawce „Grayscale Conversion With Tone Curve”). Okazuje się, że jest to bardzo proste: wszystkie ustawienia, które doprowadziły do uzyskania określonej migawki zdjęcia, można zapisać w postaci zestawu ustawień. W tym celu kliknij wybraną migawkę, a następnie kliknij ikonę z symbolem plusa (+), znajdującą się na pasku tytułowym panelu Presets (Ustawienia). Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogowe New Develop Preset (Nowe ustawienia przetwarzania obrazu), w którym będziesz mógł nadać zapisywanemu ustawieniu dowolną nazwę. Gdy skończysz, kliknij przycisk Create (Utwórz).

zmiana w Lightroom

Krok 8.

Gdy otworzysz później dowolne inne zdjęcie, będziesz mógł błyskawicznie poddać je analogicznej konwersji na skalę szarości:
wystarczy, że otworzysz panel Presets (Ustawienia) i klikniesz nazwę ustawienia zapisanego podczas edycji poprzedniegozdjęcia (na rysunku poniżej, wygląd zdjęcia po konwersji pokazany jest tylko na niewielkim podglądzie w palecie Navigator (Nawigator), gdyż na razie nie kliknąłem jeszcze nazwy ustawienia, a jedynie wskazałem ją kursorem myszy). Rewelacyjna funkcja, prawda?

zmiana w Lightroom

Wskazówka:

Historia stanów rejestrowana jest dla każdego zdjęcia z osobna, jeśli zatem rozpoczniesz edycję innego zdjęcia, to zaczniesz tworzyć kolejną listę stanów historii, odpowiednią dla tej fotografii. W każdej chwili możesz jednak powrócić do edytowania pierwszego zdjęcia: jego lista stanów historii będzie kończyła się w miejscu, w którym przerwałeś korekcję.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2020