Start arrow Tutoriale i inne arrow Bridge, Lightroom, Camera RAW arrow Przetwarzanie obrazu z Photoshop w Lightroom

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Przetwarzanie obrazu z Photoshop w Lightroom
sobota, 29 marzec 2008

Automatyczne procesy przetwarzania obrazu z Photoshopa w programie Lightroom.


Materiał pochodzi z książki Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelbyego. Edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Wśród wielu wspaniałych funkcji programu Lightroom brak jednej, moim zdaniem ważnej rzeczy: wyostrzania obrazu na
prawdziwie profesjonalnym poziomie. W celu poprawnego wyostrzenia zdjęcia nadal trzeba niestety uruchomić Photoshopa.Niemniej jednak, jeśli poświęcisz kilka minut na skonfigurowanie kilku drobiazgów w Photoshopie, to możesz z powodzeniemzautomatyzować cały proces, oszczędzając mnóstwo czasu podczas późniejszego przetwarzania zdjęć. Automatyzacjapolegać będzie na zarejestrowaniu zadania polegającego na wyostrzeniu zdjęcia w Photoshopie, zapisaniu go w postaci tzw.dropletu i wykorzystaniu tego dropletu w procesie eksportowania zdjęć przygotowanym w programie Lightroom. Brzmi nieźle?Ja myślę! A na dodatek, wszystko to jest bardzo proste.

Krok 1.

Rozpocznij od uruchomienia programu Adobe Photoshop i otwórz dowolne zdjęcie, które wymaga pewnego wyostrzenia. Twoim
zadaniem będzie zarejestrowanie zadania przetwarzania obrazu, obejmującego wyostrzenie zdjęcia. Paleta Actions (Zadania) w Photoshopie umożliwia zapisywanie wszystkich kolejnych czynności, jakim poddajesz edytowane zdjęcie, krok po kroku.Otrzymaną w ten sposób sekwencję operacji można następnie błyskawicznie odtworzyć na dowolnym innym zdjęciu, bez ingerencji ze strony użytkownika, co sprawia, że narzędzie to znakomicie nadaje się do wyostrzania obrazu.

przetwarzanie

Krok 2.

W celu zarejestrowania zadania wybierz polecenie Actions (Zadania) z menu Window (Okno), aby wyświetlić paletę Actions (Zadania). Kliknij ikonę Create New Action (Utwórz nowe zadanie), znajdującą się na dole tej palety (wygląda ona dokładnie tak samo, jak ikona Create a New Layer (Utwórz nową warstwę) i została zaznaczona na rysunku obok). Na ekranie wyświetlone zostanie wówczas okno dialogowe New Action (Nowe zadanie), również pokazane na rysunku. Zapisywanemu zadaniu
nadałem nazwę „Luminosity Sharpening” (czyli „wyostrzanie w trybie Luminosity (Jasność)” i kliknąłem przycisk Record (Początek nagrywania) (zauważ, że przycisk ten nie nosi nazwy OK lub Save (Zapisz), lecz właśnie Record (Nagrywaj), gdyż kliknięcie go zainicjuje nagrywanie zadania).

przetwarzanie

Krok 3.

Rejestrowanie zadania już się rozpoczęło, wydaj więc polecenie Filter/Sharpen/Unsharp Mask (Filtr/Wyostrzanie/Maska wyostrzająca), a następnie zmień wartość parametru Amount (Wartość) na 120%, w polu parametru Radius (Promień) wpisz 120%, zaś parametrowi Threshold (Próg) nadaj wartość 3 i kliknij przycisk OK (patrz rysunek). Po zastosowaniu wymienionych ustawień zdjęcie powinno zostać solidnie wyostrzone.

przetwarzanie

Krok 4.

Rozwiń teraz menu Edit (Edycja) i wybierz polecenie Fade Unsharp Mask (Zanik Maska wyostrzająca). Na ekranie wyświetlone
zostanie wówczas okno dialogowe polecenia Fade (Zanik), pokazane na rysunku poniżej. Wybierz opcję Luminosity (Jasność) z menu Mode (Tryb), aby zastosować wyostrzanie jedynie do informacji o kontraście zdjęcia, całkowicie ignorując kolorystykę obrazu. Przyznam, że nie brzmi to trywialnie, lecz najważniejszy jest efekt tej zmiany: pozwala ona uniknąć pojawienia się brzydkich, kolorowych otoczek wokół krawędzi niektórych obiektów i innych przekłamań barw (najczęściej w postaci drobnych, kolorowych plamek), które powstają niekiedy wskutek silnego wyostrzenia obrazu. (Uwaga: Istnieje jeszcze jeden, znakomity sposób na to, by uniknąć wspomnianych efektów ubocznych. Polega on na skonwertowaniu zdjęcia na tryb koloru Lab i wyostrzeniu wyłącznie kanału Lightness (Jasność) — przed przystąpieniem do wyostrzania należy wybrać ten kanał do edycji przy użyciu palety Channels (Kanały). Po przeprowadzeniu całej operacji należy skonwertować zdjęcie z powrotem na tryb RGB. Sposób wyostrzenia zależy wyłącznie od Ciebie, gdyż efekt zastosowania dowolnego tych rozwiązań jest w gruncie rzeczy bardzo podobny).

przetwarzanie

Krok 5.

Naciśnij Ctrl+S (Mac OS: Command+S), aby zapisać zdjęcie, a następnie Ctrl+W (Mac OS: Command+W), aby je zamknąć. Po zapisaniu i zamknięciu zdjęcia możesz już kliknąć ikonę Stop Recording (Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie), znajdującą się w lewym dolnym rogu palety Actions (Zadania). Zadanie jest już gotowe. Teraz trzeba przekształcić je w droplet, wybierając polecenie Create Droplet (Utwórz droplet) z menu File/Automate (Plik/Automatyzuj).

przetwarzanie

Krok 6.

Myślisz sobie pewnie teraz: „a cóż to jest droplet?!”. Wyjaśnię to już za chwilę (tak będzie znacznie prościej), tymczasem po
prostu skonfiguruj wszystkie opcje w oknie dialogowym Create Droplet (Utwórz droplet) w następujący sposób: na samej górzewspomnianego okna znajduje się przycisk Choose (Wybierz); kliknij go i wskaż Pulpit systemu operacyjnego Twojego komputera jako docelowe miejsce zapisania dropletu.Nadaj dropletowi nazwę — ja nazwałem go „Unsharp Mask”, czyli „maska wyostrzająca”. Odszukaj sekcję Play (Wykonaj) oknadialogowego Create Droplet (Utwórz droplet) i upewnij się, że na liście Action (Zadanie) widnieje nazwa utworzonego przed chwilą zadania, czyli „Luminosity Sharpening” (patrz rysunek). To wszystko — pozostałe ustawienia i opcje zgromadzone w tym oknie możesz z powodzeniem zignorować. Kliknij przycisk OK.

przetwarzanie

Krok 7.

Na Pulpicie powinna pojawić się nowa ikona w kształcie dużej strzałki, wskazującej nazwę dropletu. A teraz obiecane wcześniej
wyjaśnienia: Jeśli przeciągniesz plik z dowolnym zdjęciem (na przykład w formacie JPEG, TIFF czy PSD) ponad ikonę dropletu,to plik ten zostanie automatycznie otwarty w Photoshopie i poddany działaniu zadania „Luminosity Sharpening”, które zapisałeśwcześniej. Przetworzone zdjęcie zostanie zapisane i zamknięte (ponieważ takie były dwie ostatnie operacje zarejestrowanew ramach zadania). Ponadto istnieje możliwość wsadowego przetwarzania zdjęć, polegająca na „hurtowej” korekcji całego foldera plików. To bardzo wygodna funkcja.

przetwarzanie

Krok 8.

Droplet na podstawie zadania „Luminosity Sharpening” jest już gotowy, teraz należy w jakiś sposób umieścić go w procesie przetwarzania zdjęcia w programie Lightroom. Wybierz polecenie Export (Eksportuj) z menu File (Plik), a gdy na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe Export (Eksportuj), odnajdź sekcję Post-processing (Postprocessing) i z listy After
export (Po wyeksportowaniu) wybierz polecenie Go to Export Actions Folder Now (Przejdź do foldera z zadaniami eksportowania). (Uwaga: Wspomniana lista pozwala na wybranie zadania, któremu poddane zostaną zdjęcia podczas eksportowania, już po opuszczeniu programu Lightroom. Za chwile poszerzymy istniejącą listę zadań, lecz w tym celu musimydostać się do foldera, w którym przechowywane są owe zadania. Najszybszy sposób, by to zrobić, polega właśnie na wybraniu wspomnianego przed chwilą polecenia).

przetwarzanie

Krok 9.

Po wybraniu polecenia Go to Export Actions Folder Now (Przejdź do foldera z zadaniami eksportowania) na ekranie wyświetlone zostanie okno z zawartością foldera, w którym znajdują się pliki odpowiadające za wszystkie dodatkowe funkcje programu Lightroom (a wśród nich folder Export Actions, w którym znajdują się zadania wykonywane podczas eksportowania plików). Twoje zadanie polegało będzie teraz na przeciągnięciu ikony dropletu „Unsharp Mask” z Pulpitu do foldera Export Actions (jeśli cała operacja przebiegnie poprawnie, to po wyświetleniu zawartości tego foldera powinieneś znaleźć w nim
ikonę dropletu — patrz rysunek). Na pokazanym przykładzie, w oknie foldera widoczna jest też ikona aliasu utworzonego podczas ćwiczenia „Wysyłanie zdjęć pocztą elektroniczną przy użyciu programu Lightroom” w rozdziale 4. Tak czy owak, gdy droplet znajdzie się już w folderze Export Actions, możesz zamknąć okno dialogowe Export (Eksportuj) i sprawdzić, jak sprawdza się opracowany w trakcie tego ćwiczenia mechanizm.

przetwarzanie

Krok 10.

Wybierz zdjęcie w programie Lightroom, które chciałbyś wyeksportować w formacie JPEG, a przedtem dodatkowo wyostrzyć
w Photoshopie (zanim prześlesz je do klienta, nagrasz na płytę, itp.). Rozwiń menu File (plik) i wybierz polecenie Export (Eksportuj). Gdy na ekranie pojawi się okno dialogowe Export (Eksportuj), wybierz opcję Burn Full-Sized JPEGs (nagraj pliki JPEG o maksymalnej wielkości) z listy Preset (Ustawienie) na samej górze tego okna. Wskaż docelowy folder na wyeksportowane zdjęcia w sekcji Export Location (Docelowe miejsce eksportowania), nadaj zdjęciu pożądaną nazwę i określ jakość kompresji JPEG. Na koniec, z listy After export (Po wyeksportowaniu) w sekcji Post-processing (Postprocessing) wybierz nazwę dropletu „Unsharp Mask” (Patrz rysunek). Po kliknięciu przycisku Export (Eksportuj) zdjęcie zostanie zapisane w formacie JPEG, automatycznie otwarte w Photoshopie, wyostrzone w trybie Luminosity (Jasność) zgodnie z zapisanymi w zadaniu ustawieniami, zapisane i zamknięte. Innymi słowy, jest to gotowa fotografia, która tylko czeka na to, by wysłać ją do klienta lub nagrać na płytę CD. Niezłe, prawda?

przetwarzanieGrafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2020