Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Jazda konna na plaży

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Jazda konna na plaży
niedziela, 22 czerwiec 2008

Materiał pochodzi z książki System 7 punktów Scotta Kelbyego. Kluczowe techniki, które dzielą przeciętne zdjęcie od prawdziwej fotografii i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Lekcja 1.

Jazda konna na plaży, Los Osos, Kalifornia.

PRZETWARZANIE ZDJĘCIA W MODULE CAMERA RAW
KOREKCJA PRZY UŻYCIU KRZYWYCH
POLECENIE SHADOW/HIGHLIGHT (CIEŃ/PODŚWIETLENIE)
MALOWANIE ŚWIATŁEM
WYKORZYSTANIE KANAŁÓW OBRAZU
ZMIANA TRYBU MIESZANIA I MASKOWANIE WARSTW
WYOSTRZANIE

Krok 1.

Otwórz oryginalne zdjęcie w module Camera Raw (patrz rysunek).Krok 2.

Korekcję w module Camera Raw zawsze rozpoczynam od dobrania poprawnego ustawienia balansu bieli (który można obrazowo opisać jako „dominującą barwę światła” na zdjęciu). Jak widać, oryginalna fotografia jest brudnoszara.

Spróbujmy ją odrobinę ocieplić, przesuwając suwak Temperature (Temperatura) w prawą stronę, w kierunku koloru żółtego (na pokazanym przykładzie przesunąłem go do wartości 7100).Krok 3.

Rozjaśnijmy teraz zakres świateł zdjęcia, przesuwając suwak Exposure (Ekspozycja) w prawo. Ponieważ zdjęcie jest wyraźnie niedoświetlone, zmiana ta musi być dość radykalna: zdecydowałem się na zwiększenie wartości tego parametru aż do +1,30. Jeśli chcesz, możesz zaryzykować jeszcze silniejsze rozjaśnienie obrazu — zakres świateł (czyli najjaśniejsze fragmenty zdjęcia) jest w tym przypadku na tyle ciemny, że nawet bardzo agresywna korekcja ekspozycji nie spowoduje utraty znajdujących się tu detali (taka utrata detali zwana jest niekiedy „obcięciem” lub „przycięciem” zakresu tonalnego). Niemniej jednak nawet moje wyważone ustawienia ekspozycji doprowadziły do tego, że fotografia została całkowicie — wybacz określenie — wyprana z kolorów, a dalsze poprawki mogą ten mankament jedynie pogłębić. W takich przypadkach,

zamiast kierować się histogramem znajdującym się w prawym górnym rogu okna modułu Camera Raw, lepiej zaufać własnym oczom. Przesuń suwak Exposure (Ekspozycja) jeszcze dalej w prawo i przyjrzyj się zdjęciu, a przekonasz się, co mam na myśli. Dalsze rozjaśnianie obrazu jest wprawdzie możliwe, lecz nie przyniesie żadnych wymiernych zysków.Krok 4.

Gdy mamy do czynienia z obrazem o bardzo słabym kontraście — na przykład takim, jak edytowane w tym przypadku zdjęcie — na początek warto podjąć próbę pogłębienia cieni (czyli dodatkowego zaakcentowania najciemniejszych fragmentów

zdjęcia). Sztuczka ta umożliwia zwiększenie nasycenia barw i podkreślenie różnic pomiędzy trudnymi do odróżnienia odcieniami. Do zwiększania intensywności cieni w module Camera Raw służy suwak Blacks (Czarne). Przesuń go w prawą stronę na tyle daleko, by cienie uległy wyraźnemu przyciemnieniu. W pokazanym przykładzie wartość parametru Blacks (Czarne) zwiększyłem do 39. Na tym etapie sugeruję zakończenie wstępnych poprawek w module Camera Raw i przeniesienie

zdjęcia do Photoshopa. Dalsza korekcja obrazu w module Camera Raw jest wprawdzie możliwa, lecz przykładowe zdjęcie wymaga bardzo drastycznych działań, możliwych do przeprowadzenia wyłącznie przy użyciu polecenia Curves (Krzywe). Niemniej jednak, jeśli porównasz wersję pokazaną niżej z oryginalnym zdjęciem (patrz rysunek ilustrujący 1. krok tej lekcji), z pewnością uznasz, że udało nam się dokonać pewnego postępu. Kliknij przycisk Open Image (Otwórz obraz) znajdujący się w dolnej części okna modułu Camera Raw, aby otworzyć fotografię w Photoshopie.Krok 5.

Po wczytaniu zdjęcia do Photoshopa kliknij przycisk Create New Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną) i z menu, które się wówczas pojawi, wybierz opcję Curves (Krzywe). Z listy Preset (Predefiniowane ustawienie)

znajdującej się na samej górze okna dialogowego Curves (Krzywe) można wybrać jedno z wielu predefiniowanych ustawień, służących do tworzenia różnych efektów specjalnych (nie będziemy się nimi zajmować w tej książce) oraz korekcji kontrastu. Spróbujmy na początek wybrać ze wspomnianej listy opcję Strong Contrast (RGB) (Duży kontrast (RGB)). Zobaczymy, czy

nastąpi oczekiwana poprawa jakości obrazu. Wygląda jednak na to, że nie. Zdjęcie jest ciemniejsze tam, gdzie było ciemne, i bardziej żółte tam, gdzie było żółtawe, lecz wcale nie wygląda o wiele lepiej niż przed dokonaniem poprawki. Nie wszystko jeszcze stracone: przy użyciu specjalnych kroplomierzy, znajdujących się w oknie dialogowym Curves (Krzywe), możemy skorygować działanie tego narzędzia w sposób odpowiedni dla edytowanego zdjęcia.Krok 6.

Pod siatką z wykresem krzywej w oknie dialogowym Curves (Krzywe) znajdują się trzy przyciski z kroplomierzami (służącymi do korekcji zakresu cieni, półcieni i świateł). Kliknij dwukrotnie przycisk z kroplomierzem cieni (pierwszy po lewej — jego ikona jest częściowo zamalowana na czarno). Na ekranie wyświetlone zostanie wówczas okno dialogowe Select Target Shadow Color

(Wybierz docelowy kolor cienia), w którym można zdefiniować pożądany odcień dla najciemniejszych fragmentów obrazu. Poszczególne składowe (R, G i B) tego koloru wpiszemy ręcznie. W tym celu dwukrotnie kliknij w polu składowej R, aby podświetlić jego zawartość, a następnie wpisz tam wartość 7. Gdy już to zrobisz, naciśnij klawisz Tab, aby podświetlić zawartość pola G. Również zmień jego wartość na 7. Naciśnij Tab po raz kolejny, aby w analogiczny sposób zmienić wartość parametru B (dzięki czemu wszystkie trzy składowe będą miały identyczną wartość), i kliknij przycisk OK. Zmiana docelowej wartości cieni na 7 sprawdza się w przypadku większości drukarek atramentowych, lecz jeśli zakres cieni na fotografii byłby szczególnie przytłaczający, można nieznacznie ją skorygować, nadając poszczególnym składowym wartość 10.Krok 7.

Dwukrotnie kliknij przycisk kroplomierza po prawej stronie (jest on do połowy wypełniony kolorem białym i odpowiada za wygląd świateł), a gdy na ekranie pojawi się okno dialogowe Select Target Highlight Color (Wybierz docelowy kolor podświetlenia), nadaj poszczególnym składowym wartości 245, 245 i 245. Analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku cieni, wartości te znakomicie sprawdzają się podczas korekcji zdjęć przeznaczonych do wydruku na drukarce atramentowej. Kliknij przycisk OK, aby je zatwierdzić. Jeśli chodzi o oczekiwany odcień półcieni (za który odpowiada środkowy, szary kroplomierz), jego domyślna wartość — wynosząca 128, 128, 128 — jest zupełnie poprawna. Jeśli chciałbyś nieznacznie rozjaśnić ten zakres, zmień ją na 133, 133, 133. Przyznam, że sam bardzo często używam takiej właśnie wartości, więc jeśli chcesz ją wypróbować, w znany Ci już sposób kliknij dwukrotnie przycisk środkowego kroplomierza i wprowadź podane wartości w polach odpowiednich  składowych koloru, zatwierdzając je przyciskiem OK.Krok 8.

Ustawienia warstwy korekcyjnej Curves (Krzywe) zostały skonfigurowane i zostaną zapamiętane (aż do czasu ich kolejnej zmiany, ponownej instalacji Photoshopa lub wyzerowania pliku z preferencjami programu). Wypróbujmy zatem efekt ich działania: kliknij kroplomierz zakresu cieni, a następnie kliknij takie miejsce na fotografii, które Twoim zdaniem powinno mieć całkowicie czarny kolor. Jeśli nie możesz odnaleźć takiego miejsca, odszukaj możliwie najciemniejszy fragment obrazu i kliknij go. W tym przypadku było to o tyle proste, że kobieta pokazana na zdjęciu miała na sobie czarne spodnie — wystarczyło

kliknąć je czarnym kroplomierzem (patrz rysunek), by zneutralizować zakres cieni i nadać mu pożądaną głębię. Jak widać na rysunku, uzyskana zmiana jest bardzo poważna. To pokazuje, dlaczego zwykłe zwiększenie kontrastu obrazu okazało się niewystarczające i trzeba było sięgnąć po zaawansowane ustawienia warstwy korekcyjnej Curves (Krzywe).Krok 9.

Teraz należy skorygować zakres świateł, odnajdując taki fragment zdjęcia, który powinien mieć biały lub — w razie trudności ze znalezieniem odpowiedniego miejsca — bardzo jasny odcień. Zazwyczaj nie jest to zbyt trudne (wystarczy dobrze poszukać), lecz jeśli mamy do czynienia z fotografią taką, jak w naszym przykładzie (zamgloną, szarą i monotonną), odnalezienie  fragmentu spełniającego te założenia może być kłopotliwe. W takim przypadku można poprosić o pomoc sam program. Kliknij przycisk OK, aby tymczasowo zamknąć okno dialogowe warstwy Curves (Krzywe), a następnie kliknij przycisk Create New Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną) i z menu, które się wówczas pojawi, wybierz opcję Threshold (Próg). Gdy na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe Threshold (Próg), przeciągnij suwak znajdujący się w dolnej części tego okna do końca w prawo (ekran stanie się wówczas jednolicie czarny). Gdy już to zrobisz, zacznij przesuwać go powoli w lewą stronę. Pierwszy jasny fragment, który pojawi się wówczas na podglądzie zdjęcia, będzie odzwierciedlał położenie najjaśniejszej części fotografii.Krok 10.

Skoro wiesz już, który fragment zdjęcia jest najjaśniejszy, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe warstwy Threshold (Próg), a następnie przeciągnij tę warstwę nad przycisk z symbolem kosza, znajdujący się w dolnej części panelu Layers (Warstwy), aby ją usunąć. Gdy to zrobisz, dwukrotnie kliknij miniaturę warstwy korekcyjnej Curves (Krzywe), aby ponownie

wyświetlić okno dialogowe tej warstwy wraz ze wszystkimi wprowadzonymi wcześniej ustawieniami. Kliknij przycisk kroplomierza odpowiadającego za zakres świateł, a następnie kliknij w najjaśniejszym fragmencie zdjęcia (patrz rysunek). W ten sposób zneutralizujesz ów zakres, a jednocześnie nadasz mu maksymalną możliwą jasność. Zatwierdź wybrane ustawienia przyciskiem OK, a następnie połącz obydwie warstwy przy użyciu polecenia Flatten Image (Spłaszcz obraz) z menu panelu Layers (Warstwy). Aby wyświetlić to menu, kliknij niewielki przycisk ze strzałką, znajdujący się w prawym górnym rogu tego panelu.

Image

Krok 11.

Koń i jeździec są oświetleni światłem słonecznym padającym z tyłu. Zdjęcia robione przy takim oświetleniu wymaga rozjaśnienia pierwszego planu i zaakcentowania pewnych detali, które są teraz niemal zupełnie niewidoczne. Użyjemy w tym celu zwykłego

polecenia Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie), lecz zrobimy to w dość nietypowy sposób, naśladujący działanie warstwy korekcyjnej. Wprawdzie w wersji CS3 Photoshopa nie da się zastosować polecenia Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie) w potrzebny nam sposób, ale przy użyciu filtrów inteligentnych można wykonać pewną sprytną sztuczkę, która sprawi, że w pewnym sensie okaże się to możliwe. Rozpocznij od wskazania warstwy Background (Tło) w panelu Layers (Warstwy), a następnie naciśnij Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby ją powielić. Gdy to zrobisz, wybierz polecenie Convert for Smart Filters

(Konwertuj na inteligentne fi ltry) z menu Filter (Filtr) i kliknij przycisk OK w oknie z komunikatem, które być może się wówczas pojawi.Krok 12.

Wybierz teraz polecenie Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie) z menu Image/Adjustments (Obraz/Dopasowania) — będzie to jedno z zaledwie dwóch dostępnych w nim teraz poleceń. Domyślne ustawienia tego polecenia powodują rozjaśnienie zakresu cieni o 50%. Osobiście uważam, że w większości przypadków jest to wartość znacznie przesadzona (nie inaczej jest i tym razem). Przeciągnij zatem suwak Amount (Wartość) w sekcji Shadow (Cień) w lewą stronę — tak daleko, aż wskaże on wartość 16% (patrz rysunek). Kliknij przycisk OK. Spowoduje to rozjaśnienie całego zakresu cieni na zdjęciu o 16%. Jednak naszym celem jest przecież ograniczenie działania tego polecenia do sylwetki konia i jeźdźca. Jak to zrobić? Na szczęście dzięki

sztuczce, o której przed chwilą wspomniałem, wcale nie będzie to takie trudne.Krok 13.

Spójrz na panel Layers (Warstwy), w którym powinna pojawić się maska warstwy korekcyjnej Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie). Maska ta ma kolor biały, co znaczy, że użyte przed chwilą polecenie obejmuje swoim zasięgiem całe zdjęcie. Aby to zmienić, kliknij miniaturę maski w celu jej zaznaczenia. Następnie naciśnij Ctrl+I (Mac OS: Command+I), aby zmienić jej kolor z białego na czarny. Wskutek tego działanie polecenia Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie) zostanie

całkowicie ukryte. Gdy tak się stanie, naciśnij klawisz D, aby zmienić bieżący kolor narzędzia na biały, i włącz narzędzie Brush (Pędzel) przy użyciu klawisza B. Kliknij miniaturę bieżącej końcówki pędzla na pasku opcji programu i wybierz z przybornika

średniej wielkości końcówkę o miękkich krawędziach. Gdy wszystko będzie gotowe, zamaluj sylwetkę konia i postać kobiety, aby przywrócić w tych miejscach działanie polecenia Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie). Gdy skończysz, fotografia będzie rozjaśniona o 16% jedynie w tych miejscach, które rzeczywiście tego wymagają, a całość można będzie już z powodzeniem scalić przy użyciu polecenia Flatten Image (Spłaszcz obraz) z menu panelu Layers (Warstwy).Krok 14.

Jeśli przyjrzysz się teraz fotografii pokazanej na rysunku ilustrującym 13. krok tego ćwiczenia, zapewne zauważysz, że górna jej część (mniej więcej jedna trzecia) jest znacznie jaśniejsza niż reszta zdjęcia. Tę dysproporcję należy zniwelować przy użyciu pewnej sprytnej sztuczki, która najczęściej używana jest w celu przyciemniania błękitu nieba na zdjęciach krajobrazowych (naśladuje ona działanie tradycyjnego, neutralnego filtra połówkowego, zakładanego na obiektyw aparatu). Naciśnij klawisz D, aby zmienić bieżący kolor narzędzia na czarny, a następnie kliknij przycisk Create New Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną) i z menu, które się wówczas pojawi, wybierz opcję Gradient. Na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe Gradient Fill (Wypełnienie gradientem), a na zdjęciu pojawi się czarno-przezroczysty gradient, przyciemniający dolną część fotografii. Ponieważ naszym celem jest raczej przyciemnienie górnej części zdjęcia, zaznacz opcję Reverse (Odwrotnie), aby zmienić kierunek nałożenia gradientu.Krok 15.

Domyślnie gradient przesłania całą fotografię (od góry do dołu), lecz jego zasięg można skorygować, posługując się edytorem gradientów. W tym celu kliknij miniaturę bieżącego gradientu w oknie dialogowym Gradient Fill (Wypełnienie gradientem) i przyjrzyj się długiemu, poziomemu paskowi, znajdującemu się w dolnej części tego okna. Pasek ten odzwierciedla bieżący

wygląd gradientu, zaś w górnej i dolnej części tego paska znajdują się niewielkie znaczniki, umożliwiające jego modyfikację. Kliknij znacznik znajdujący się w prawym górnym rogu gradientu (powinien on mieć biały kolor) i przeciągnij go w lewą stronę. Gdy zwolnisz przycisk myszy, wygląd gradientu w oknie ze zdjęciem zostanie zaktualizowany: zostanie on „skompresowany”,

a jego najciemniejsza część przesunie się ku górze. Przesuń biały znacznik jeszcze dalej w lewą stronę, ustawiając go nieco po lewej stronie środka paska z gradientem (patrz rysunek) i kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Gradient Editor (Edytor Gradientów), a następnie w oknie dialogowym Gradient Fill (Wypełnienie gradientem).Krok 16.

W celu wtopienia utworzonego gradientu w tło zdjęcia (nie możemy przecież pozostawić go w jego rażącej, czarno-białej postaci) zmień tryb mieszania warstwy z tym gradientem na Soft Light (Łagodne światło), posługując się listą trybów mieszania w panelu Layers (Warstwy). Gradient zostanie wówczas elegancko połączony z obrazem, co wyrówna niejednorodną ekspozycję górnej i dolnej części fotografii. Porównaj pokazane obok zdjęcie z rysunkiem ilustrującym 13. krok tego projektu, na którym większa jasność górnej części kompozycji jest wyraźnie widoczna. Ponownie wybierz polecenie Flatten Image (Spłaszcz obraz) z menu panelu Layers (Warstwy).

Uwaga: sztuczkę tę będziemy wykorzystywać jeszcze niejednokrotnie podczas realizacji kolejnych projektów opisanych w tej książce. Zazwyczaj jednak będziemy używać jej w celu przyciemnienia nieba na zdjęciach krajobrazowych, choć ogólna

zasada (przyciemnienie górnej części kompozycji i łagodne wytłumienie gradientu w dolnych partiach zdjęcia) pozostanie taka sama.Krok 17.

Pomimo wysiłków podjętych w celu ocieplenia kolorystyki zdjęcia w module Camera Raw kolorystyka ta nadal jest mdła i mało przekonująca. Spróbujmy ją zatem dodatkowo ocieplić, tworząc kolejną warstwę korekcyjną, będącą odpowiednikiem filtrów ocieplających stosowanych w tradycyjnej fotografii. Kliknij przycisk Create New Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę

wypełnienia lub korekcyjną) i z menu dostępnych warstw korekcyjnych, które się wówczas pojawi, wybierz warstwę Photo Filter (Filtr fotograficzny). W oknie dialogowym pozostaw domyślny filtr Warming Filter (85) (Filtr ocieplający (85)), zwiększ wartość parametru Density (Gęstość) do 40% (rola tego parametru jest analogiczna do roli suwaków Amount (Wartość) spotykanych w wielu poleceniach i narzędziach Photoshopa), kliknij przycisk OK i ponownie scal wszystkie warstwy dokumentu w znany Ci już sposób.Krok 18.

W drodze do dalszego zwiększania różnorodności i nasycenia kolorów posłużymy się jedną z moich ulubionych sztuczek, polegających na korekcji koloru w przestrzeni Lab (jest to uproszczona wersja bardzo skomplikowanego procesu przetwarzania

obrazu, którego nauczyłem się od mistrza korekcji koloru, Dana Margulisa). Rozpocznij od wybrania polecenia Lab Color (Lab) z menu Image/Mode (Obraz/Tryb). Ta operacja spowoduje konwersję obrazu z przestrzeni barw RGB na Lab (nawiasem mówiąc, wbrew pozorom proces ten nie ma żadnego wpływu na jakość zdjęcia). Konwersja ta polega na zmianie wewnętrznej struktury kanałów obrazu: w przestrzeni Lab nie składa się on już z kanałów koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego (jak w przestrzeni RGB), lecz z kanału jasności (w którym zawarta jest cała informacja o zmianach jasności, a co za tym idzie — o kontraście obrazu) oraz dwóch kanałów zawierających cząstkowe informacje o kolorach — noszą one nazwy a oraz b.Krok 19.

Gdy obraz zostanie już skonwertowany, rozwiń menu Image (Obraz) i wybierz z niego polecenie Apply Image (Zastosuj obraz). Polecenie to umożliwia nałożenie wybranego kanału na zdjęcie przy użyciu tych samych trybów mieszania, z jakimi mamy do czynienia podczas edycji warstw. Gdy na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe Apply Image (Zastosuj obraz), wybierz opcję Soft Light (Łagodne światło) z listy Blending (Mieszanie). Teraz należy wybrać jeden z trzech dostępnych kanałów (zespolony kanał Lab, kanał a lub kanał b) — każdy z nich będzie miał inny wpływ na kontrast i kolorystykę zdjęcia.

Najlepiej będzie, jeśli wypróbujesz kolejno wszystkie, wybierając ich nazwy z listy Channel (Kanał). Domyślnie ze wspomnianej listy wybrana jest opcja Lab, której działanie ilustruje rysunek poniżej. Zdjęcie nie wygląda źle, lecz myślę, że możemy pokusić się o jeszcze lepszy efekt.Krok 20.

Wybierz teraz kanał a, a później kanał b, aby przekonać się, jaki efekt przyniesie nałożenie ich na obraz. W tym przypadku bardziej spodobał mi się efekt uzyskany po wybraniu kanału b. (Nie sugeruj się tym — jest to tylko kwestia gustu i artystycznej wizji w związku z korekcją danego zdjęcia; akurat tak się złożyło, że w przypadku tej konkretnej fotografii najbardziej spodobał

mi się efekt uzyskany w wyniku zastosowania kanału b, choć w innym przypadku mogłoby być zupełnie inaczej. Jeśli uznasz, że uzyskany w ten sposób efekt jest trochę za intensywny, możesz spróbować zmniejszyć wartość parametru Opacity (Krycie) w taki sposób, jaki opisałem w kolejnym kroku ćwiczenia). Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrane ustawienia, i porównaj

otrzymane zdjęcie z wariantem pokazanym na rysunku ilustrującym 17. krok projektu. Zobacz, o ile cieplejsza, bogatsza i bardziej zróżnicowana stała się kolorystyka zdjęcia! Zanim przystąpimy do realizacji kolejnych etapów ćwiczenia, wybierz polecenie RGB z menu Image/Mode (Obraz/Tryb), aby przywrócić pierwotny tryb kolorów fotografii.Krok 21.

Pora na wyostrzanie. Proces ten należy przeprowadzać zawsze pod koniec pracy nad obrazem, tuż przed zapisaniem pliku (z jednym wyjątkiem: w przypadku niektórych zdjęć można pozwolić sobie na nieznaczne, wstępne wyostrzenie fotografii w module Camera Raw. Wówczas pod koniec edycji zdjęcia należy ponowić proces wyostrzania, tym razem w Photoshopie. Proces ów najczęściej ma na celu uzyskanie odpowiedniej wyrazistości odbitki i charakteryzuje się dość „agresywnym” doborem

wartości parametrów wyostrzania). Ponieważ znakomita większość fotografii opisanych w tej książce jest wyostrzana na ostatnim etapie pracy, warto zaprogramować kilka tzw. operacji, które ułatwią nam zautomatyzowanie tego procesu. W tym celu

otwórz panel Actions (Operacje), a jeśli jest on niewidoczny — wybierz polecenie Actions (Operacje) z menu Window (Okno). Kliknij przycisk Create New Action (Utwórz nową operację), znajdujący się na dole tego panelu, a gdy na ekranie pojawi się okno dialogowe New Action (Nowa operacja), nadaj rejestrowanej operacji odpowiednią nazwę (ja nazwałem ją Sharpen Medium, czyli Umiarkowane wyostrzanie), wybierz klawisz funkcyjny, którego będziesz mógł użyć do jej uruchamiania, i kliknij przycisk Record (Nagraj).Krok 22.

Wybierz polecenie Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) z menu Filter/Sharpen (Filtr/Wyostrzanie), a gdy na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe Unsharp Mask (Maska wyostrzająca), zastosuj umiarkowane parametry

wyostrzania. Przykładowo wartość parametru Amount (Wartość) może wynosić 85%, parametru Radius (Promień) — 1, zaś Threshold (Próg) — 4. Po wprowadzeniu odpowiednich parametrów kliknij przycisk OK.Krok 23.

Przy wyostrzaniu kolorowego zdjęcia można niekiedy wywołać pewne efekty uboczne w postaci przekłamań barw, cienkich kolorowych otoczek wokół krawędzi obiektów lub uwypuklenia istniejących mankamentów zdjęcia. Efektów tych można jednak uniknąć: w tym celu niezwłocznie po zakończeniu wyostrzania wydaj polecenie Edit/Fade Unsharp Mask (Edycja/Zanik Maska wyostrzająca). Z listy Mode (Tryb) w oknie dialogowym Fade (Zanik), które się wówczas pojawi, wybierz opcję Luminosity (Jasność) i kliknij przycisk OK. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że ten sprytny trik polega na wyostrzeniu czarno-białej wersji edytowanego zdjęcia — niezależnie od informacji o kolorze. Pozwala to ustrzec się przed negatywnymi skutkami związanymi z wyostrzaniem poszczególnych kanałów koloru. Użycie polecenia Fade (Zanik) stanowi ostatni etap wyostrzania obrazu przy użyciu fi ltra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca). Jak widać, proces ów nie jest skomplikowany, lecz może być czasochłonny, dlatego warto było pokusić się o jego zautomatyzowanie — dzięki temu całość można będzie wykonać przy

użyciu jednego przycisku. Jeśli już mowa o przyciskach, kliknij przycisk Stop Playing/Recording (Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie), znajdujący się w dolnej części panelu Actions (Operacje), aby zatrzymać rejestrowanie zadania.Krok 24.

Jeśli przyjrzysz się teraz panelowi Actions (Operacje), zapewne zauważysz, że pojawi się w nim nazwa zarejestrowanej przed chwilą operacji (na rysunku poniżej nosi ona nadaną przeze mnie nazwę Sharpen Medium). Poniżej tej nazwy znajdować się będzie lista czynności wykonywanych w ramach tej operacji. W tym przypadku nie ma ich wiele: filtr Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) oraz polecenie Fade (Zanik). Zwróć jednak uwagę na to, że zostały one zarejestrowane wraz z wybranymi podczas wyostrzania ustawieniami. Jeśli chciałbyś przekonać się, jakie ustawienia mają poszczególne polecenia zarejestrowane w ramach operacji, kliknij niewielki trójkąt, znajdujący się po lewej stronie ich nazwy.Krok 25.

Skoro zarejestrowaliśmy już jedną przydatną operację, spróbujmy pójść za ciosem i nagrać dwie kolejne (co pozwoli nam zaoszczędzić mnóstwo czasu podczas dalszej pracy). Obydwie będą służyć do wyostrzania obrazu. Jedyną różnicę między nimi będzie stanowić dobór parametrów działania filtra. Pierwsza z powodzeniem da się zastosować do wyostrzania obrazów przedstawiających wyraziste obiekty o ostrych, dobrze zaakcentowanych krawędziach (na przykład fotografii architektonicznych,

zdjęć przedstawiających metalowe obiekty lub urządzenia itp.), druga zaś przystosowana będzie do wyostrzania fotografii o znacznie łagodniejszym charakterze (portretów ludzi, zwierząt, zdjęć kwiatów itp.). Rozpocznij od zapisania edytowanego dokumentu przy użyciu polecenia File/Save (Plik/Zapisz), gdyż podczas rejestrowania wspomnianych operacji będziemy

musieli poddać go jeszcze dwukrotnemu wyostrzaniu, co z pewnością nie wpłynie korzystnie na jego jakość…Krok 26.

Kliknij przycisk Create New Action (Utwórz nową operację), znajdujący się na dole panelu Actions (Operacje), i zatytułuj nową operację Sharpen High (lub po prostu w sposób podkreślający dużą intensywność wyostrzania). Wybierz klawisz funkcyjny, którym będzie można automatycznie uruchomić zarejestrowaną operację, i kliknij przycisk Record (Nagraj).Krok 27.

Ponownie wybierz polecenie Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) z menu Filter/Sharpen (Filtr/Wyostrzanie). Tym razem jednak nadaj parametrowi Amount (Wartość) wartość 120%, parametrowi Radius (Promień) — 1 piksel, zaś wartość parametru Threshold (Próg) zmniejsz do 3 i kliknij przycisk OK. Gdy już to zrobisz, wydaj polecenie Edit/Fade Unsharp Mask

(Edycja/Zanik Maska wyostrzająca), z listy Mode (Tryb) w oknie dialogowym Fade (Zanik) wybierz tryb Luminosity (Jasność), kliknij przycisk OK i zakończ rejestrację operacji przyciskiem Stop Playing/Recording (Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie) w panelu Actions (Operacje). Dwie operacje mamy już „z głowy” — pora na trzecią i ostatnią.Krok 28.

Ponownie kliknij przycisk Create New Action (Utwórz nową operację), znajdujący się na dole panelu Actions (Operacje), i nadaj

rejestrowanej operacji odpowiednią nazwę (ja nazwałem ją Sharpen Low, czyli Łagodne wyostrzanie). Wybierz kolejny klawisz funkcyjny, który umożliwi błyskawiczne uruchomienie tej operacji, i kliknij przycisk Record (Nagraj).Krok 29.

Pora na skonfigurowanie ustawień w oknie dialogowym filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca). Parametrowi Amount (Wartość) nadaj wartość 100%, parametr Radius (Promień) pozostaw bez zmian — jego wartość powinna wynosić 1 piksel, zaś wartość parametru Threshold (Próg) zwiększ do 10. Zatwierdź wybrane ustawienia przyciskiem OK i wydaj polecenie Edit/Fade Unsharp Mask (Edycja/Zanik Maska wyostrzająca). Wybierz tryb Luminosity (Jasność) z listy Mode (Tryb), kliknij przycisk OK

i zakończ rejestrowanie operacji przyciskiem Stop Playing/Recording (Zatrzymaj wykonywanie lub nagrywanie) w panelu Actions (Operacje).Krok 30.

Spójrz teraz na panel Actions (Operacje): trzy różne operacje (patrz rysunek), które zarejestrowaliśmy przed chwilą, można ułożyć w dowolnej kolejności. W tym celu wystarczy kliknąć i przeciągnąć je w górę lub w dół listy operacji, tak jak w przypadku

warstw w panelu Layers (Warstwy). Gdy uporządkujesz zawartość panelu Actions (Operacje), wybierz polecenie Revert (Przywróć) z menu File (Plik). Przywraca ono wygląd i stan projektu z chwili, gdy był on ostatnio zapisany (w tym przypadku

oznacza to powrót do wersji zdjęcia sprzed dwukrotnego, niepotrzebnego wyostrzenia go podczas rejestrowania dwóch ostatnich operacji). Porównanie zdjęcia przed korekcją i po niej ilustrują rysunki umieszczone poniżej.
Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2020