Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Obróbka plików RAW
wtorek, 15 lipiec 2008

Materiał pochodzi z książki Potęga obrazu. Podręcznik fotografii cyfrowej  i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Obróbka plików RAW. Wprowadzenie

W tym podrozdziale opiszemy podstawowe modyfikacje, których można dokonać w plikach RAW z użyciem aplikacji Adobe Photoshop, kilkakrotnie odwołując się również do programu Photoshop Elements. Photoshop jest bardzo popularny wśród fotografów, nie jest to jednak jedyny dostępny na rynku program do obróbki grafiki. Okna dialogowe wyświetlane w innych aplikacjach mogą się nieco różnić, ale omawiane tu zasady pozostają takie same. Upewnij się tylko, że wykorzystywane przez Ciebie narzędzie pozwala na edycję obrazów w formacie RAW.

Być może posiadasz aplikację Adobe Photoshop Elements, przeznaczoną dla osób rzadziej zajmujących się obróbką zdjęć. Nie ma ona wielu zaawansowanych (i skomplikowanych) funkcji dostępnych w programie Photoshop, ale oferuje sporo innych możliwości:

- Katalogowanie ułatwiające organizowanie i zarządzanie obrazami.
- Narzędzia do tworzenia dokumentów, pozwalające opracowywać kartki z życzeniami, kalendarze, pokazy slajdów i prezentacje.- Funkcje ułatwiające współdzielenie plików (wysyłanie ich za pośrednictwem internetu).

Wykorzystywana przez Ciebie aplikacja może mieć również niektóre lub nawet wszystkie z wymienionych funkcji. W dalszej części tego podrozdziału skupimy się jednak wyłącznie na narzędziach służących do edytowania obrazów.

Na początek uruchom swój program do edycji zdjęć i otwórz w nim plik w formacie RAW. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat o niedopasowaniu przestrzeni kolorów, jako przestrzeń roboczą wybierz Adobe RGB, chyba że dany obraz ma zostać   umieszczony w sieci (w tym przypadku wybierz przestrzeń sRGB).

Podczas pracy w edytorze zdjęć Twoim podstawowym celem jest uzyskanie takich ustawień, przy których maksymalna ilość zapisanych w obrazie danych będzie dostępna, a więc uniknięcie utraty danych w obszarach świateł lub cieni. Raz utraconych danych nie da się w tym przypadku odzyskać. Nawet jeśli początkowo nie powoduje to żadnych widocznych zmian, ich brak może być źródłem problemów na dalszym etapie obróbki.

W zasadzie najlepiej wyrobić w sobie nawyk edytowania kopii zdjęć, a nie ich oryginałów. Aplikacje do edycji plików RAW są ciągle unowocześniane, warto zatem zachować oryginalne zdjęcia, do których będzie można wrócić w przyszłości. Więcej zaleceń dotyczących cyfrowego przepływu pracy znajdziesz w rozdziale 11.

W programach Adobe Photoshop i Photoshop Elements dostępny jest histogram na bieżąco obrazujący zmiany dokonywane w przetwarzanym obrazie (patrz poniżej). Kiedy już nauczysz się nim posługiwać, stanie się on dla Ciebie niezwykle cennym narzędziem. W prezentowanych w tym rozdziale przykładach bardzo często będziemy się odwoływać do wskazań histogramu. Warto również pamiętać, iż wiele aparatów również daje możliwość obejrzenia histogramów wykonanych zdjęć. Pozwala to ocenić ich jakość i w razie czego powtórzyć dane ujęcie.

Wreszcie, mimo iż omawiamy poszczególne modyfikacje zdjęć jedna po drugiej (bądź co bądź jest to książka i musi posiadać ustaloną strukturę), bardzo szybko przekonasz się, że tak naprawdę są one ze sobą nawzajem powiązane. Na przykład zmiana kontrastu wpłynie na jasność obrazu. Zwykle wszystkie parametry zdjęcia trzeba zmieniać stopniowo, czasem powtarzając te same operacje w różnych kombinacjach, by osiągnąć optymalne rezultaty.Obróbka plików RAW. Temperatura koloru

W pierwszej kolejności zajmiemy się modyfikowaniem balansu bieli w obrazie (temperatury koloru i tinty). Jak wspomnieliśmy na stronie 64, balans bieli definiuje biały kolor dla danego zdjęcia. Należy go odpowiednio dopasować podczas wykonywania fotografii, na tym etapie można jednak wprowadzić dodatkowe poprawki.

1. Zaznacz pole Preview (Podgląd), aby wprowadzane zmiany były widoczne (patrz rysunek 8.3). W trakcie modyfikowania zdjęcia możesz porównać jego wygląd przed wprowadzeniem zmian i po ich wprowadzeniu, na zmianę zaznaczając i usuwając zaznaczenie wspomnianego pola.

2. W menu Depth (Głębia) wybierz opcję 16Bits/Channel (16 bitów/kanał) (jeśli jest dostępna), aby zachować jak największą ilość danych w celu późniejszej optymalizacji.

3. Korzystając z suwaka Temperature (Temperatura), zmieniaj temperaturę kolorów zdjęcia, aż osiągnie ono zadowalający wygląd. Zmniejszanie wartości temperatury (przesuwanie suwaka w lewo) powoduje „ochładzanie” zdjęcia i nadawanie mu
bardziej niebieskiego odcienia. Zwiększanie tego parametru (przesuwanie suwaka w prawo) „ociepla” zdjęcie i nadaje mu bardziej żółtawy odcień (patrz rysunek 8.4). Zasadę działania omawianego narzędzia można zrozumieć na podstawie rysunku 8.5. Kolory niebieski i żółty znajdują się po przeciwnych stronach zaprezentowanego na nim schematu kolorów subtraktywnych, w związku z czym zwiększanie ilości jednego z nich zmniejsza ilość drugiego.

W tym momencie krytyczne znaczenie ma Twój zmysł artystyczny oraz właściwa kalibracja monitora. Jeśli fotografia przedstawia człowieka (jak na naszym przykładzie), efekty wprowadzanych zmian oceniaj na podstawie odcienia skóry. Instynktownie wyczuwamy, jaki kolor skóry jest „miły dla oka”. W przypadku krajobrazu postaraj się wyszukać obiekt, który powinien mieć neutralny, szary kolor, po czym nadaj mu taką barwę. Możesz również oprzeć swoją ocenę na wyglądzie nieba lub trawy. Ich właściwa kolorystyka również jest na trwałe zapisana w naszej podświadomości.

Wartość temperatury koloru możesz również wpisać w polu tekstowym umieszczonym obok suwaka, jeśli wiesz, ile dokładnie powinna ona wynosić dla danego zdjęcia.

4. Jeśli nie ufasz swoim oczom, nie przejmuj się. Możesz pobrać próbkę koloru z piksela o neutralnym, szarym kolorze, korzystając z kroplomierza. W przypadku portretu dobrym wyborem są białka oczu. Podczas edycji fotografii przedstawiającej
krajobraz można skorzystać z obszaru przedstawiającego chmurę. Powiększ widok tak, abyś mógł z łatwością wybrać pojedynczy piksel (do 400 procent lub jeszcze bardziej).

Porada

Obserwuj zmiany odczytu wartości RGB w oknie podglądu w trakcie poruszania kroplomierzem. Składowe koloru poszukiwanego piksela powinny być jak najbliższe wartościom 128,128,128.

Po wyszukaniu piksela o pożądanych właściwościach kliknij go kroplomierzem, definiując tym samym wartości balansu bieli.

Obróbka plików RAW. Tinta

Zmiana temperatury wpływa na kolory żółte i niebieskie. Tinta modyfikuje odcienie zieleni i purpury.

1. Po uzyskaniu zadowalającej temperatury kolorów zmodyfikuj tintę. Przesuwając suwak Tint (Tinta) w lewo (powiększając wartość omawianego parametru), dodajesz więcej zieleni. Przesuwając go w przeciwnym kierunku (zwiększając wartość tinty), dodajesz więcej koloru purpurowego (patrz rysunki 8.6 i 8.7).

2. Spójrz jeszcze raz na schemat kolorów subtraktywnych. Kolory zielony i magenta są po jego przeciwnych stronach, w związku z czym zwiększanie ilości jednego z nich zmniejsza ilość drugiego.

Obróbka plików RAW. Ekspozycja

Następnie popraw ustawienia naświetlania. Na tym etapie obróbki szczególnie przydatny jest histogram (wykres danych RGB zapisanych w pikselach zdjęcia, prezentujący rozkład i intensywność kolorów). Na jego poziomej osi zaznaczone są wartości od 0 (czerń) do 255 (biel). Na pionowej osi zaznaczana jest liczba pikseli na każdym poziomie.

W trakcie wprowadzania poniższych zmian obserwuj ich efekty na histogramie (patrz rysunek 8.8).

1. Zwiększaj wartość parametru Exposure (Ekspozycja), rozciągając histogram.
Przerwij tuż zanim zaczniesz tracić dane po prawej stronie wykresu (utrata danych jest zaznaczana ostrym słupkiem umieszczanym przy krawędzi histogramu). Wartości omawianego parametru odpowiadają liczbom otworu przesłony
w aparacie: zwiększenie go o +1,5 daje taki sam efekt jak powiększenie przesłony o 1,5 poziomu w celu dopuszczenia większej ilości światła do czujników.

2. Jeśli histogram wskazuje przycinanie danych po prawej stronie jeszcze przed
dokonaniem modyfikacji, oznacza to, że zdjęcie zostało prześwietlone. Nadal można poprawić jego wygląd, przesuwając suwak Exposure (Ekspozycja) w lewo, warto jednak pamiętać, że utraconych w wyniku prześwietlenia lub niedoświetlenia danych nie da się już odzyskać. To kolejny powód, dla którego warto często zerkać na histogram w trakcie wykonywania zdjęć!

3. W prezentowanym przykładzie (patrz rysunek 8.9) zwiększyliśmy nieco ekspozycję. Zwróć uwagę, że histogram został przesunięty nieco na prawo w porównaniu z oryginałem zdjęcia.

4. Zarówno Photoshop, jak i Photoshop Elements zawierają bardzo przydatne pole zaznaczenia o nazwie Highlights (Światła). Po jego zaznaczeniu program wskaże piksele, które w wyniku wprowadzonych zmian zostały przycięte do bieli.
W naszym przykładzie (patrz rysunek 8.10) zaczynamy tracić dane na obszarze metalowego tła, co nie ma większego znaczenia.Obróbka plików RAW. Cienie

Suwak Shadows (Cienie) pozwala zwiększać i zmniejszać poziomy czerni w obrazie. Ich zwiększanie wzbogaca kolorystykę i głębię zdjęcia, które przed wprowadzeniem tej poprawki może się wydawać płaskie. Efekty wprowadzonych zmian można oceniać z użyciem histogramu i podglądu.

1. Zmieniaj wartość parametru Shadows (Cienie), rozciągając histogram. Przerwij tuż zanim zaczniesz tracić dane po lewej stronie wykresu.

2. Jeśli histogram wskazuje przycinanie danych po lewej stronie jeszcze przed dokonaniem modyfikacji, oznacza to, że zdjęcie jest niedoświetlone. Jego wygląd można poprawić, zwiększając poziom naświetlania przed wprowadzeniem zmian za pomocą suwaka Shadows (Cienie). Optymalny efekt dla danego zdjęcia można osiągnąć metodą prób i błędów (patrz rysunki 8.11 i 8.12).

3. Podobnie jak w przypadku obszaru świateł, Photoshop i Photoshop Elements dają nam do dyspozycji bardzo przydatne pole zaznaczenia o nazwie Shadows (Cienie). Po jego zaznaczeniu program wskaże piksele, które w wyniku wprowadzonych zmian zostały przycięte do czerni. W naszym przykładzie (patrz rysunek 8.13) zaczynamy tracić dane na obszarze metalowego tła,
co nie ma większego znaczenia.Obróbka plików RAW. Jasność i kontrast

Suwaki Brightness (Jasność) i Contrast (Kontrast) pozwalają na edycję pikseli obrazu znajdujących się w tonach średnich. Należy z nich korzystać ostrożnie, ponieważ mają one szeroki, mało precyzyjny zakres działania.

- Suwak Brightness (Jasność) ma wpływ wyłącznie na piksele w obszarze tonów średnich (patrz rysunki 8.14 i 8.15). Zwiększanie tego parametru powoduje przesuwanie histogramu na prawo. Warto jednak zauważyć, że znajdujący przy prawej krawędzi punkt bieli nie jest przemieszczany. Oznacza to, że w obszarach bieli pozbawionych szczegółów nie zachodzi utrata danych. Jest to jedna z podstawowych różnic między parametrem Brightness (Jasność), a wartością Exposure (Ekspozycja) — zbytnie zwiększenie tej drugiej może powodować powstawanie „przepaleń” na zdjęciu. Z tego względu warto najpierw wprowadzać poprawki z użyciem suwaków Exposure (Ekspozycja) i Shadows (Cienie) i dopiero potem przejść do dopracowywania jasności.

- Suwak Contrast (Kontrast) również wpływa wyłącznie na piksele w obszarze tonów średnich. Zwiększenie wartości tego parametru powoduje, że ciemne piksele stają się jeszcze ciemniejsze, a jasne — jeszcze jaśniejsze (patrz rysunek 8.16).
W wyniku działania tego narzędzia histogram jest rozciągany lub kompresowany. W tym przypadku punkty bieli i czerni również nie są przesuwane.Obróbka plików RAW. Nasycenie

Za pomocą suwaka Saturation (Nasycenie) można zwiększać lub zmniejszać intensywność kolorów na obrazie. Zakres wartości omawianego parametru mieści się w przedziale od –100 (obraz monochromatyczny) do +100 (podwójna intensywność kolorów).
Aby przyćmić kolory na zdjęciu, wystarczy zatem zmniejszyć wartość nasycenia. Jeśli natomiast chcesz zwiększyć ich intensywność — przesuń omawiany suwak w prawo (patrz rysunki 8.17 i 8.18).

Podsumowanie

Na tym zakończymy omówienie podstawowych operacji związanych z modyfikowaniem kolorystyki obrazów w formacie RAW. Jak wspomnieliśmy na wstępie, wszystkie omówione parametry są ze sobą powiązane. Ich wartości trzeba zmieniać stopniowo, czasem powtarzając te same operacje w różnych kombinacjach, by osiągnąć optymalne rezultaty. Podczas edycji warto jednak zachować poniższą kolejność wykonywanych czynności.

1. Najpierw zdefiniuj wartość balansu bieli (temperatury kolorów i tinty) w celu określenia ogólnego zakresu kolorów.

2. Skonfiguruj parametry Exposure (Ekspozycja) oraz Shadows (Cienie), definiując skrajne poziomy czerni i bieli.

3. Popraw jasność, kontrast i nasycenie, modyfikując obszary świateł, cieni, tony średnie oraz poziomy kolorów.

Niektóre aplikacje dają możliwość wykonania dodatkowych modyfikacji obrazu przed przejściem do jego dalszej edycji. Na przykład w oknie dialogowym CameraRaw programu Photoshop znajdują się zakładki Detail (Szczegół), Lens (Obiektyw), Curve
(Krzywa) oraz Calibrate (Kalibracja). Większość narzędzi umieszczonych w zakładce Detail (Szczegół) — na przykład suwaki Sharpness (Ostrość), Luminance Smoothing (Wygładzanie luminacji) i Color Noise Reduction (Redukcja szumu kolorowego) (patrz rysunek 8.13) — znaleźć można w głównym oknie dialogowym aplikacji Photoshop Elements. Jeśli w wymienionych polach znajdują się jakieś liczby, na razie zastąp je wartością zero. Być może Twój aparat daje możliwość uwzględnienia tych parametrów w trakcie wykonywania zdjęć, jednak naszym zdaniem lepiej zająć się nimi na etapie edycji komputerowej.

Skończyliśmy. Uzyskane zdjęcie jest cieplejsze, jaśniejsze i ma żywsze kolory niż oryginał.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021