Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Maska wyostrzająca

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Maska wyostrzająca
środa, 30 lipiec 2008

Materiał pochodzi z książki Potęga obrazu. Podręcznik fotografii cyfrowej  i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Maska wyostrzająca

Maska wyostrzająca to technika wyostrzania obrazu mająca swoje korzenie w tradycyjnej fotografii. Jest ona niezwykle przydatna podczas redukowania efektów rozmycia wynikających z ustawienia złej ostrości1, wielokrotnego skanowania, kompresji obrazu czy drukowania.

PORADA

Czasem ogólną „ostrość” obrazu można poprawić, zwiększając jego kontrast. Jeśli to nie wystarczy, można dodatkowo zastosować maskę wyostrzającą.

Rozmycie pojawia się wtedy, gdy sąsiadujące ze sobą piksele są zbyt podobne, by nasze oczy mogły je rozróżnić. Wyostrzanie polega na modyfikowaniu pikseli tak, by zmniejszyć ich podobieństwo. W programie rozwiązanie to zaimplementować można na wiele sposobów. Po zastosowaniu maski wyostrzającej program analizuje piksele w obrazie, wyszukując krawędzie zaprezentowanych na nim obiektów. Następnie zwiększa kontrast pikseli na tych krawędziach tak, by bardziej odróżniały się one od swoich sąsiadów. Użytkownik ma kontrolę nad trzema parametrami tego procesu:

- wartością kontrastu wykorzystywanego w działaniu filtra;
- odległością od każdego piksela leżącego na krawędzi obiektu (określaną jako promień), na jaką przeprowadzane jest wyostrzanie;
- progiem kontrastu, który musi zostać przekroczony, zanim filtr uzna dane piksele za leżące na krawędzi obiektu i podda je wyostrzaniu.

Optymalne wartości wymienionych parametrów zależą od rodzaju obrazu i jego przeznaczenia (wyświetlanie, druk itd.). Najlepsze dla siebie rozwiązania będziesz musiał wypracować samodzielnie — tutaj podamy jedynie kilka ogólnych wskazówek. Wpływ filtra na wygląd fotografii jest tym mniejszy, im większa jest jej rozdzielczość. Innymi słowy, przetwarzając zdjęcie w wysokiej rozdzielczości przeznaczone do druku, należy zastosować większe wartości parametrów wyostrzania niż w przypadku obrazów, które mają być jedynie wyświetlane na ekranie.

PORADA

Maskę wyostrzającą należy stosować tylko raz dla danego obrazu i zawsze na końcu procesu obróbki. Wielokrotne wyostrzanie zdjęcia z użyciem tego narzędzia bardzo szybko prowadzi do powstania niezbyt przyjemnych zniekształceń. Wyjątkiem od tej zasady jest zmienianie rozmiarów (zwłaszcza zmniejszanie) obrazu. Pomniejszanie zdjęcia często powoduje powstawanie rozmazań. Z tego względu bardzo często optymalny rezultat można osiągnąć, zmniejszając obraz etapami, za każdym razem nadając mu maskę wyostrzającą.

Warto jednak pamiętać, że im gorsza jest początkowa jakość zdjęcia, tym niższa będzie jego jakość po
obróbce. Nic nie jest w stanie zastąpić poprawnego ustawienia ostrości w trakcie wykonywania fotografii!

Omawiane narzędzie (zarówno w programie Photoshop, jak i Photoshop Elements) można wykorzystać zgodnie z poniższą procedurą.

1. Ustaw powiększenie na 100 procent, aby obraz był wyświetlany w jego prawdziwych rozmiarach. Efekty zastosowania maski wyostrzającej są trudne, jeśli nie niemożliwe do zobaczenia, kiedy zdjęcie jest pomniejszone.

2. Z menu Filter (Filtr) wybierz opcję Sharpen (Wyostrzanie), a następnie polecenie Unsharp Mask (Maska wyostrzająca). Upewnij się, że pole Preview (Podgląd) jest zaznaczone. Usuwając jego zaznaczenie, możesz sprawdzić, jak obraz wyglądał
przed przeprowadzeniem wyostrzania. Różne fragmenty fotografii można oglądać, przeciągając ją w polu podglądu. Klikanie przycisków + i – powoduje odpowiednio powiększanie i pomniejszanie widoku.

3. Ustal optymalne wartości parametrów wyostrzania. Są one od siebie wzajemnie zależne, będziesz więc musiał wypróbować wiele ich kombinacji, zanim osiągniesz najlepszy rezultat.

- Wartość Amount (Wartość) określa, o ile ma zostać zwiększony kontrast wyostrzanych pikseli. Dla zdjęć w wysokiej rozdzielczości przeznaczonych do druku zwykle najlepiej sprawdza się wartość między 150 a 200 procent. W przypadku obrazów w niskiej rozdzielczości, które będą wyświetlane na ekranie, zastosować można wartość w przedziale między 100 a 150 procent.

- Za pomocą parametru Radius (Promień) określ odległość (mierzoną w pikselach) od krawędzi obiektów, na jaką zostanie przeprowadzone wyostrzanie. W przypadku zdjęć w wysokiej rozdzielczości zwykle dobrze sprawdza się wartość 1 lub 2. Zastosowanie mniejszej wartości tego parametru spowoduje wyostrzenie wyłącznie pikseli wyznaczających krawędzie obiektów, natomiast wybranie większej wartości — wyostrzenie większej liczby pikseli.

Za pomocą parametru Threshold (Próg) zdefiniuj, jak daleko od swoich sąsiadów znajdować się muszą poszczególne piksele, aby zostały uznane za leżące na krawędzi i, co za tym idzie, wyostrzone. Aby uniknąć powstawania szumu (często powstającego na portretach, gdzie uchwycone są różne, delikatne odcienie ludzkiej skóry), stosuj próg w przedziale między 2 a 20. Domyśla wartość tego parametru (0) powoduje wyostrzenie wszystkich pikseli na obrazie.

OSTRZEŻENIE

Uważnie przyglądaj się podglądowi w trakcie zmieniania omówionych powyżej parametrów. Jeśli pojawią się białe lub czarne obwódki lub wyjątkowo ostre zmiany kolorów na krawędziach obiektów, oznacza to, że wyostrzanie jest zbyt mocne. W takiej sytuacji redukuj wartości parametrów, aż wspomniane efekty znikną.

SKOK KWANTOWY

Jeśli obwódki pojawią się, zanim osiągniesz zadowalające Cię wyostrzenie zdjęcia, przekonwertuj je na tryb Lab i zastosuj maskę wyostrzania tylko dla kanału Lightness (Jasność). Powoduje to wyostrzenie obrazu bez wpływania na jego kolorystykę, dzięki czemu niepożądane efekty wizualne nie powinny się pojawić.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021