Start arrow Tutoriale i inne arrow Palety Photoshopa arrow Paleta Powiel źródło

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Paleta Powiel źródło
czwartek, 28 sierpień 2008

Materiał pochodzi z książki Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Nowa w Photoshopie CS3, paleta Clone Source (Powiel źródło), którą możesz otworzyć poleceniem Window/Clone Source (Okno/Powiel źródło), dzieli miejsce w doku z paletą Brushes (Pędzle). A zatem, jeżeli otworzyłeś w tej sesji paletę Brushes (Pędzle), paleta Clone Source (Powiel źródło) też jest już otwarta - aby ją zobaczyć, musisz tylko kliknąć jej zakładkę.Jeżeli wyłączysz opcję Aligned (Wyrównane), Photoshop będzie klonował piksele jedynie z okolicy punktu źródłowego, który ustaliłeś na początku, klikając z wciśniętym klawiszem Alt (lub Option).

Paleta została podzielona na cztery części, z których każda odpowiada za inny aspekt działania narzędzia Clone Stamp (Stempel).Żródła. Ikony w górnej części (jest ich pięć) reprezentują punkty źródłowe rozmieszczone na konkretnych warstwach obrazu. Jeżli chcesz ich użyć - załóżmy, że planujesz klonowanie kilku fragmentów obrazu i chcesz z góry ustalić odpowiednie punkty źródłowe - kliknij pierwszą z nich, a następnie kliknij obraz, wciskając przy tym klawisz Alt (Option w Mac OS), aby ustanowić punkt źródłowy. Gdy to zrobisz, pod ikonami ukaże się nazwa obrazu i warstwy, na której ten punkt został wyznaczony. Aby ustalić drugi punkt źródłowy, kliknij drugą ikonę i wskaż nowy punkt. W ten sposób możesz ustanowić nawet pięć punktów źródłowych. W każdej chwili możesz oczywiście zmienić dowolny z nich - wystarczy uaktywnić ikonę i na nowo zdefiniować dla niej punkt źródłowy.

Przekształcenia. Druga część palety zawiera parametry związane z przesunięciem, skalą i obrotem źródła klonowania. W polach X i Y możesz określić położenie obszaru sklonowanego względem ustalonego punktu źródłowego; w polach W (Sz) i H (W) możesz ustalić poziomą i (lub) pionową skalę tego obszaru w stosunku do oryginału. Przykładowo, jeżeli ustalisz przesunięcie na 50 pikseli i skalę na 50%, to sklonowany obszar będzie przesunięty o 50 pikseli względem oryginału i dwukrotnie w stosunku do niego pomniejszony.Oczywiście istnieje także możliwość obracania obszaru klonowanego. W tym celu należy wpisać odpowiednią liczbę w polu oznaczonym symbolem kąta. Przycisk widoczny w prawym dolnym rogu tej części palety służy do zerowania wszystkich przekształceń.

Jeśli zmieniasz skalę obszaru klonowanego, możesz zablokować jego proporcje.  Wówczas każda zmiana wartości w jednym z pól W (Sz) lub H (W) pociągnie za sobą taką samą zmianę w drugim. Taka blokada jest domyślnie włączona (o czym świadczy podświetlona ikona łańcucha), ale jeśli chcesz przeprowadzić skalowanie tylko w jednym kierunku, wyłącz ją - po prostu kliknij ikonę łańcucha.

Ramka. Tutaj znajdziesz parametr o nazwie Frame Offset (Przesunięcie ramki) i opcję Lock Frame (Zablokuj ramkę). Oba te elementy są używane tylko podczas obróbki filmów wideo.

Nakładka. Ostatnia część palety Clone Source (Powiel źródło) zawiera opcje związane z wyświetlaniem warstwy źródłowej w postaci nakładki przykrywającej warstwę docelową. Otóż istnieje możliwość wyświetlania (w trakcie klonowania) podglądu całej zawartości tej warstwy, której fragment jest kopiowany. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy źródło klonowania nie jest podczas tego procesu widoczne.Włączenie opcji Auto Hide (Autoukrywaj) sprawia, że podczas przeciągania stemplem nakładka jest ukrywana, ale pojawia się natychmiast po zwolnieniu przycisku myszy, jeśli tylko narzędzie Clone Stamp (Stempel) jest aktywne. Opcja Invert (Odwróć) odwraca kolory nakładki, co umożliwia lepszą jej obserwację w przypadku, gdy warstwy docelowa i źródłowa mają podobną kolorystykę. Aby poprawić widoczność nakładki, możesz dodatkowo dobrać odpowiednią wartość parametru Opacity (Krycie) i wybrać jeden z czterech trybów mieszania: Normal (Zwykły), Darken (Ciemniej), Lighten (Jaśniej) lub Difference (Różnica). Żadna z opcji dotyczących nakładki nie wpływa na efekt końcowy - mają one tylko ułatwiać proces klonowania.

Zwolenników skrótów klawiszowych ucieszy zapewne fakt, że za pomocą kombinacji Alt+Shift+klawisz strzałki  (Option+Shift+klawisz strzałki w Mac OS) Można precyzyjnie przesuwać źródło klonowania. Podobnie, za pomocą klawiszy Alt+Shift+[ lub ] (Option+Shift+[ lub ] w Mac OS) można to źródło obracać, a do skalowania można użyć skrótu Alt+Shift+< lub > (Option+Shift+< lub > w Mac OS).

A zatem, jak można wykorzystać paletę Clone Source (Powiel źródło) do klonowania zwykłych, nieruchomych obrazów? Największą i najbardziej użyteczną nowością jest niewątpliwie możliwość definiowania wielu źródeł klonowania i swobodnego przełączania się między nimi. Teraz, mając do dyspozycji tą paletę, klikasz odpowiednią ikonę, aby poinformować Photoshopa, z którego źródła zamierzasz korzystać, a na pasku opcji ustalasz parametry klonowania. Następnie klikasz i ewentualnie  przeciągasz stemplem w jakimkolwiek otwartym oknie obrazu (warstwa tego obrazu też może być dowolna). Jeśli zechcesz sklonować inne źródło, wystarczy, że klikniesz jego ikonę na palecie Clone Source (Powiel źródło) (aby mieć pewność,że wybrałeś właściwe źródło, sprawdź jego nazwę - zostanie wyświetlona pod rzędem ikon). Po uaktywnieniu okna z obrazem
docelowym możesz kontynuować klonowanie.

Oczywiście, możliwość ustalenia przesunięcia, skali i obrotu jest również nie do pogardzenia -  dzięki tym ustawieniom można tworzyć duplikaty dokładnie w tych miejscach, w których być powinny, i w takich rozmiarach, jakie powinny mieć. Z kolei nakładka, przez wyświetlanie zawartości źródła, umożliwia podgląd tego, co jest klonowane. Umiejętne korzystanie z tego wszystkiego, co oferuje omawiana paleta, pozwala w dużej mierze ograniczyć aspekt pewnej nieprzewidywalności narzędzia Clone Stamp (Stempel).

Podobnie jak w innych paletach z polami edycyjnymi, w które można wpisywać wartości parametrów, możesz te wartości ustalać nie tylko przez ich wpisywanie, ale także przez zwiększanie ich lub zmniejszanie (po uaktywnieniu właściwego pola) za pomocą klawiszy ze strzałkami.

Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021