Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Warstwa jako obiekt inteligentny

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Warstwa jako obiekt inteligentny
piątek, 10 październik 2008

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Warstwa otwierana lub dodawana jako obiekt inteligentny.

Warstwa otwarta jako obiekt inteligentny przechowuje dane o obrazie. Daje ona pełną swobodę twórczą podczas edycji tego ostatniego. Jeśli na przykład przeciągasz fotografię, aby skopiować ją do innego dokumentu jako zwykłą warstwę, warstwa ta przejmuje własności obrazu bazowego. Kiedy używasz polecenia Transformation (Przekształcenie) w celu zmniejszenia obrazu, jego wymiary na warstwie ulegają pomniejszeniu. Jeśli później zechcesz zwiększyć rozmiar grafiki na warstwie, jej jakość będzie niższa, ponieważ poprzednie przekształcenie usunęło piksele, aby zmniejszyć wielkość. Jeżeli jednak otworzysz tę samą fotografię jako obiekt inteligentny, będziesz mógł do woli przekształcać warstwę bez utraty danych.

Możesz otworzyć dokument jako obiekt inteligentny, umieścić plik w innym dokumencie jako obiekt inteligentny,  przekonwertować otwarte już w Photoshopie warstwy na obiekty inteligentne; umieścić plik Illustratora lub inny wektorowy plik w dokumencie jako obiekt inteligentny, przy czym zachowane zostaną ostre krawędzie grafiki wektorowej, nawet przy zmianie rozmiaru.

OTWIERANIE OBRAZU JAKO SMART OBJECT (OBIEKT INTELIGENTNY)

1. Kliknij File (Plik).
2. Kliknij Open As Smart Object (Otwórz jako obiekt inteligentny). Pojawi się okno dialogowe otwierania pliku.
3. Kliknij plik, który chcesz otworzyć.
4. Kliknij Open (Otwórz). Plik zostanie otwarty jako obiekt inteligentny.

obiekty inteligentne

KONWERTOWANIE OTWARTEJ WARSTWY OBRAZU NA SMART OBJECT (OBIEKT INTELIGENTNY)

1. Kiedy obraz będzie otwarty, kliknij menu Layer (Warstwa).
2. Kliknij Smart Objects (Inteligentne obiekty).
3. Kliknij Convert to Smart Object (Konwertuj na obiekt inteligentny).

Warstwa zostanie zmieniona na obiekt inteligentny; będzie wyświetlana w palecie Layers (Warstwy) z ikoną Smart Object (Obiekt inteligentny). Jej nazwa będzie brzmieć Layer 0 (Warstwa 0).

obiekty inteligentne

UMIESZCZANIE PLIKU EPS ILLUSTRATORA W OBRAZIE JAKO SMART OBJECT (OBIEKT INTELIGENTNY)

1. Otwórz plik, w którym ma zostać umieszczony dokument Illustratora.
2. Kliknij menu File (Plik).
3. Kliknij Place (Umieść). Pojawi się okno dialogowe otwierania.
4. Wybierz plik Illustratora, który chcesz otworzyć.
5. Kliknij Place (Umieść) w oknie dialogowym otwierania.

obiekty inteligentne

Obraz pojawi się w ramce z dwiema przekątnymi.

6. Kliknij umieszczony plik i przeciągnij go w nowe miejsce.
7. Kliknij i przeciągnij narożniki ramki, aby zmienić rozmiar umieszczonego obrazu.
8. Kliknij i przeciągnij tuż poza narożnikiem w celu obrócenia grafiki.
9. Kliknij tutaj, aby zaakceptować wstawiony obraz.

obiekty inteligentne

Ramka zostanie usunięta, nowy inteligentny obiekt pojawi się nad poprzednią warstwą w palecie Layers (Warstwy).

Więcej opcji!

Kliknij Layer/Smart Objects/Edit Contents (Warstwa/Inteligentne obiekty/Edytuj zawartość). Kliknij OK w ostrzegawczym oknie dialogowym, które się pojawi. Edytuj oryginalny obraz i wciśnij Ctrl+S — obiekt inteligentny zostanie zaktualizowany. Możesz też po prostu kliknąć dwukrotnie na ikonie Smart Object (Miniaturka obiektu inteligentnego) na miniaturze warstwy, aby móc wprowadzać zmiany w grafice.

Spróbuj tego!

Możesz powielić inteligentne warstwy w dokumencie i połączyć je ze sobą. Kiedy zmienisz zawartość jednej inteligentnej warstwy, wszystkie powielenia zostaną automatycznie zaktualizowane.

Czy wiesz, że...?

Możesz umieścić obraz RAW w pliku Photoshopa jako inteligentną warstwę. Będziesz ją mógł dowolnie edytować jako plik RAW — bez groźby utraty danych.


Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021