Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Camera Raw 4.0 - nowe opcje
piątek, 07 listopad 2008

Materiał pochodzi z książki Photoshop CS3/CS3 PL.Prosto do celu  i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion

Camera Raw 4.0 – nowe opcje

CAMERA RAW TROCHE SIE OSTATNIO ROZROSŁO — pojawiły sie nowe suwaki, nowe opcje, w tym możliwość edycji plików TIFF i JPEG. Do tego Adobe dorzuciło jeszcze trochę narzędzi z Photoshop Lightroom, nowego programu do profesjonalnej edycji zdjęć.
Wszystko to oznacza, że można zrobić z obrazem o wiele więcej bez otwierania go w Photoshopie.

Tryb Auto (Automatyczny).

W CS3 nie ma już czterech oddzielnych opcji Auto. Zostały one zastąpione jedną.

Opcja Shadow (Ostrzeżenie odcinania cienia).

To pole wyboru opcji, poprzednio znajdujące się w górnej części okna Camera Raw, zostało zastąpione trójkątną strzałką w lewym górnym narożniku histogramu. Kliknij strzałkę, by włączyć tę opcję. Ramka wyświetlona wokół ikonki oznacza stan aktywny.

Opcja Highlight (Ostrzeżenie odcinania podświetlenia).

To pole wyboru opcji zostało zastąpione trójkątną strzałką w prawym górnym narożniku histogramu.

Rozwijana lista Settings (Ustawienia).

Ta lista, w wersji CS2 umieszczona bezpośrednio pod histogramem, została zastąpiona rozwijanym menu ukrytym pod malutką ikonką umieszczoną po prawej stronie paska Basic (Podstawowe), tuż pod ikonami zakładek.

Dostęp do preferencji z menu.

W wersji CS2 programu mogłeś uzyskać dostęp do preferencji z rozwijanej listy ustawień. Obecnie firma Adobe zdecydowała się przeznaczyć na otwieranie okna preferencji specjalną ikonę, umieszczoną w górnej części okna Camera Raw - Preferences, w wersji polskiej Otwórz okno dialogowe preferencji.

Rozwijana lista Presets (Ustawienia predefiniowane).

Rozwijana lista predefiniowanych ustawień została zastąpiona zakładką predefiniowanych ustawień. Ikona zakładki Presets (Ustawienia predefiniowane) znajduje się po prawej stronie w pasku ikon, tuż pod histogramem.

Przycisk Save Image (Zapisz obraz).

Przycisk został przesunięty z prawego dolnego narożnika okna do lewego dolnego narożnika, aby wprowadzić większy porządek na ekranie.

Parametry robocze Workflow settings (Opcje obiegu pracy).

Parametry rozmiaru obrazu, rozdzielczości, głębi bitowej i przestrzeni kolorów, które znajdowały się w dolnej części okna, przybrały formę tekstowej informacji, nadal podawanej w dolnej części okna. Aby uzyskać do nich dostęp, kliknij wyświetlony napis.

Ogólne zmiany

Tryb pełnoekranowy

Przy górnej krawędzi okna Camera Raw, na lewo od histogramu, pojawiła się ikona trybu pełnoekranowego Full Screen Mode (Przełącz na tryb pełnoekranowy). Kliknięcie tej ikony powoduje włączenie lub wyłączenie pełnoekranowego wyświetlania okna Camera Raw.
W trybie pełnoekranowym okno Camera Raw zostanie powiększone na cały ekran, a jego pasek tytułowy zostanie ukryty, tak by dać Ci jak najwięcej miejsca do pracy.
W poprzednich wersjach programu w pasku tytułowym okna pojawiały się informacje o czasie naświetlania i użytej ogniskowej. Ponieważ teraz pasek może być ukryty w czasie edycji zdjęcia, informacje te zostały przeniesione. Obecnie pojawiają się one bezpośrednio pod histogramem.

Intuicyjne suwaki

Dla wielu suwaków dostępnych w oknie Camera Raw zastosowano kosmetyczne poprawki, aby łatwiej było się domyślić, jaki jest ich wpływ na zdjęcie. Najbardziej widoczne jest to w przypadku suwaków balansu bieli: Temperature (Temperatura) i Tint (Tinta). Są kolorowe, aby unaocznić fakt, że ich przesunięcie wpływa na zabarwienie obrazu. Przykładowo przesunięcie suwaka Temperature (Temperatura) w lewo czyni obraz bardziej niebieskim, a w prawo — bardziej żółtym. Oszczędzi Ci to konieczności zapamiętania paru informacji.

Kontrola nad obcięciem szczegółów

W poprzedniej wersji okna dialogowego Camera Raw mieliśmy do dyspozycji opcje Shadow (Ostrzeżenie odcinania cienia) oraz Highlight (Ostrzeżenie odcinania podświetlenia), dzięki którym można było sprawdzić, w których rejonach obrazu następuje utrata szczegółów. Opcje te zostały zastąpione dwiema małymi trójkątnymi strzałkami umieszczonymi w obu górnych narożnikach pola histogramu (po lewej stronie dla cieni, po prawej — dla świateł).
Trójkątne strzałki pełnią kilka różnych funkcji i są bardziej użyteczne niż pola wyboru opcji z poprzedniej wersji, choć ich działanie nie jest tak oczywiste, jak to było w przypadku opcji, co może stanowić utrudnienie dla mniej zaawansowanych użytkowników programu. Strzałki będą wyświetlane w kolorze czarnym, gdy obcięcie nie występuje. Staną się kolorowe, gdy w rejonie cieni (lewa strzałka) albo świateł (prawa strzałka) zacznie pojawiać się obcięcie, a gdy — odpowiednio — cienie lub światła obrazu staną się już jedną czarną albo białą plamą, to właściwa (dla cieni lub świateł) strzałka stanie się całkiem biała.
Możesz kliknąć trójkątną strzałkę, aby wyświetlić objęte obcięciem (w światłach lub cieniach) obszary w oknie dokumentu. Obszary, gdzie występuje obcięcie do bieli, zostaną oznaczone czerwoną, półprzejrzystą nakładką. Te, gdzie występuje obcięcie do czerni — niebieską. Obszary obcięcia są wyznaczane inaczej w jasnych, a inaczej w ciemnych rejonach obrazu. Czerwona nakładka wyświetlana jest tam, gdzie nastąpiło obcięcie do bieli w jednym, dwóch lub trzech kanałach. Niebieska nakładka (obcięcie do czerni) wyświetlona zostanie tylko tam, gdzie we wszystkich trzech kanałach naraz pojawiła się pełna czerń, co oznacza, że wynikowy obraz w tym miejscu również będzie całkowicie czarny. W starszych wersjach Photoshopa obszary obcięcia również były wyznaczane w taki właśnie sposób.

Edycja obrazów JPEG i TIFF

W poprzednich wersjach Photoshopa w oknie dialogowym Camera Raw można było poddać edycji wyłącznie obrazy w formacie RAW. W Photoshopie CS3 można poddać takiej edycji także obrazy JPEG oraz TIFF! Umożliwia to zastosowanie raz dokonanej korekcji barw do tuzinów obrazów bez potrzeby uciekania się do zadań albo skryptów. Mimo wszystko nowość ta budzi we mnie mieszane uczucia. Edycja taka grozi bowiem katastrofą w przypadku tych użytkowników, którzy nie zachowają dostatecznej ostrożności. Mogę Ci tyko poradzić, byś uważnie przeczytał ten fragment tekstu, zachowywał wszelkie możliwe środki ostrożności przy edycji obrazów TIFF i JPEG w Camera Raw i nie tracił nadziei, że firma Adobe poprawi to w następnej wersji programu. Co powiedziawszy, przedstawię teraz bliżej to nowe narzędzie, bo właściwie użyte może ono przynieść liczne korzyści. Narzędzia dostępne w Camera Raw są identyczne dla wszystkich formatów plików, jakie można w nim otworzyć, jednak w przypadku plików JPEG i TIFF należy zwrócić uwagę na parę szczegółów. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, by opcja Prefer Adobe Camera Raw for JPEG and TIFF (Preferowany format Adobe Camera Raw dla plików JPEG i TIFF) w sekcji Thumbnails (Miniaturki) okna preferencji programu Bridge pozostała włączona (domyślnie jest włączona). Bez włączenia tej opcji edycja plików JPEG i TIFF w Camera Raw nie jest możliwa. Po jej włączeniu możesz zaznaczyć dowolną kombinację obrazów JPEG, TIFF i RAW i wybrać polecenie File/Open in Camera Raw (Plik/Otwórz w Camera Raw), by poddać je edycji. Nie możesz tylko edytować w Camera Raw plików TIFF zawierających warstwy.

Musisz pamiętać, że zmiany dokonywane w plikach TIFF i JPEG w tym trybie pracy są oparte na metadanych, a to oznacza, że piksele oryginalnego obrazu nie są naprawdę zmieniane. Cała Twoja edycja to garść instrukcji (metadanych), które informują Camera Raw, w jaki sposób wyświetlić zmodyfikowaną wersję obrazu. Pliki TIFF oraz JPEG edytowane w oknie Camera Raw

będą oznaczane ikoną dopasowania (kółeczko z dwoma małymi suwakami w środku), gdy wyświetlisz je w Bridge. Podwójne kliknięcie tak oznaczonej miniaturki spowoduje otwarcie obrazu w Camera Raw nawet w przypadku, gdy odpowiednia opcja w preferencjach jest wyłączona. Otwarcie obrazu gdziekolwiek poza aplikacją Camera Raw będzie równoznaczne z powrotem do pierwotnej, niezmodyfikowanej wersji. Przeczytaj to zdanie jeszcze raz, bo ma ono krytyczne znaczenie dla właściwego zaplanowania przebiegu Twojej pracy nad obrazem. Aby się przed tym zabezpieczyć, musisz utrwalić efekt edycji, zapisując edytowany obraz za pomocą przycisku Save Image (Zapisz obraz) w oknie Camera Raw albo za pomocą polecenia File/Save As (Plik/Zapisz jako) w Photoshopie. Utworzysz w ten sposób plik z taką wersją obrazu, w której wprowadzona edycja znajduje odzwierciedlenie w kolorach pikseli, nie w metadanych. Sam widzisz, że musisz być naprawdę BARDZO ostrożny z edycją obrazów JPEG i TIFF w Camera Raw, bo może się okazać, że posłałeś komuś edytowany plik, a ta osoba po otwarciu go zobaczyła co innego, niż Ty widziałeś na swoim ekranie (wystarczy, że otworzyła obraz w jakimkolwiek innym programie niż Camera Raw albo Photoshop CS3). Powtórzmy to jeszcze raz: wszystko będzie dobrze, jeśli pliki będą otwierane w  Photoshopie CS3. Jeśli jednak ktoś otworzy je w innym programie graficznym albo w starszej wersji Photoshopa, zobaczy obraz pozbawiony wszelkich modyfikacji wprowadzonych przez Ciebie w Camera Raw.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021