Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Lightroom - Bridge
niedziela, 16 listopad 2008

Materiał pochodzi z książki Photoshop CS3/CS3 PL. Prosto do celu i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Adobe Photoshop Lightroom

Jest to samodzielna aplikacja i mimo podobieństwa nazwy nie jest sprzedawana w zestawie z Photoshopem. Służy ona do katalogowania zdjęć i poprawiania ich. Sposób edycji zdjęć w tym programie przypomina edycję w oknie Camera Raw w Photoshopie. Ponieważ mechanizm działania Adobe Photoshop Lightroom oraz Camera Raw jest wspólny, obraz można poddać edycji w jednej z tych aplikacji i otworzyć go potem w drugiej, zachowując wprowadzone modyfikacje. Proces konwersji nie jest automatyczny, lecz po zmianie paru ustawień powinno Ci się udać nakłonić oba programy do współpracy.
Pierwszy krok to ustawienie obu programów tak, aby korzystały z formatu DNG (który potrafi przechować oryginalny obraz i nałożone modyfikacje w jednym pliku), albo nakłonienie Lightroom do korzystania z oddzielnych plików XMP, tak jak to czyni Camera Raw. Domyślnie Lightroom przechowuje modyfikacje w swej wewnętrznej bazie danych, do której Camera Raw nie ma dostępu. Aby zmusić Lightroom do zapisywania edycji w pikach XMP odczytywanych przez Camera Raw, otwórz okno preferencji programu Lightroom (wybierając polecenie Preferences z menu Edit w Windowsie albo z menu Lightroom w systemie Mac OS), przejdź do zakładki File Management i włącz opcję Automatically write changes into XMP.

Lightroom - Bridge

Kolejny krok to upewnienie się, że również Camera Raw będzie zapisywać edycję w oddzielnym pliku XMP, tak by mogła ona być odczytywana przez Lightroom (to ustawienie domyślne, warto jednak sprawdzić, czy jest nadal włączone). Otwórz okno preferencji Camera Raw, wybierając w Bridge polecenie Camera Raw Preferences (Preferencje Camera Raw) (skorzystaj z menu Edit (Edycja) w Windowsie i z menu Bridge CS3 w systemie Mac OS), i upewnij się, czy na liście Save image settings in: (Zapisz ustawienia obrazu w:) wybrana jest opcja Sidecar „.xmp” fi les (Pliki doczepione „.xmp”).
Gdy już dopilnujemy, aby oba programy zapisywały edycję w plikach XMP, możemy edytować obrazy wymiennie w jednym lub drugim programie. Camera Raw będzie odczytywać informacje z pliku XMP i zawsze otworzy obraz z najświeższymi modyfiacjami, niezależnie od tego, w którym z tych dwóch programów je wprowadzono.
Przeglądając obrazy w Lightroom, będziesz mógł czasem zaobserwować znaczek wykrzyknika w prawym górnym narożniku miniaturki. Znaczek ten oznacza, że obraz był modyfikowany poza środowiskiem programu.
Kliknięcie ikony z wykrzyknikiem spowoduje wyświetlenie okna dialogowego — takiego, jak to pokazane poniżej. Wybranie opcji Import Settings from Disc oznacza uznanie zmian wprowadzonych w Camera Raw. Wybranie opcji Overwrite Settings sprawi, że zamiast tego zostaną zastosowane ostatnie zmiany wprowadzone w Lightroom. W końcu wybranie opcji Do nothing pozostawi wszystko bez zmian (co oznacza również dalsze wyświetlanie wykrzyknika), tak byś mógł podjąć decyzję w późniejszym terminie.

Lightroom - Bridge

Osobiście zupełnie zrezygnowałem z Bridge i z Camera Raw na rzecz Adobe Photoshop Lightroom, ponieważ uznałem ten
program za znacznie efektywniejsze narzędzie do wykonywania wstępnej edycji moich obrazów. Lightroom pozwala między innymi skatalogować cały Twój zbiór fotografii i ma w interfejsie wiele udogodnień, których brak w Camera Raw.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021