Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Zasady zarządzania kolorami

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Zasady zarządzania kolorami
czwartek, 29 styczeń 2009

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Zasady zarządzania kolorami

Zasady zarządzania kolorami określają, w jaki sposób Photoshop postępuje z profilami barwnymi nowo otwartego dokumentu. Możesz określić sposób, w jaki Photoshop potraktuje plik bez osadzonego profilu lub taki, którego profil różni się od określonego w oknie dialogowym Color Settings (Ustawienia koloru).

Jeśli otwierasz plik korzystający z tej samej roboczej przestrzeni barwnej co określona w oknie dialogowym Color Settings (Ustawienia koloru), plik zostanie otwarty bez problemów. Jeśli jednak przenosimy plik na inne urządzenie z odmiennym ustawieniem Color Settings (Ustawienia koloru) lub jeśli otwieramy obraz, który ma inne osadzone ustawienia koloru, Photoshop włącza hamulce i wyświetla okno dialogowe mówiące w skrócie: „Nie tak prędko! Plik nie pasuje do aktualnej przestrzeni roboczej. Co mam zrobić?”. W ten sposób program przenosi odpowiedzialność za to, w jaki sposób plik zostanie
otwarty, na użytkownika. Photoshop prosi o ustawienie zasad zarządzania kolorami dla każdego typu pliku, który możesz chcieć otworzyć: RGB, CMYK oraz skali szarości. Dostępne są następujące zasady:

Off (Wył.) — jeśli zasady zarządzania kolorami dla danego typu pliku są ustawione w pozycji Off (Wył.), dokument o nieznanym profilu zostanie otwarty przy wyłączonym zarządzaniu kolorami. Spowoduje to, że program będzie zachowywał się podobnie do Photoshopa 4 (przed wprowadzeniem zarządzania kolorami), w którym gama roboczej przestrzeni barwnej monitora  ograniczała dostępne kolory.

Preserve Embedded Profi les (Zachowaj osadzone profi le) — wybranie tej opcji powoduje, że obrazy automatycznie zachowują osadzoną roboczą przestrzeń barwną w chwili otwarcia. Jest to bezpieczny sposób otwierania plików z osadzonymi profilami, ponieważ zezwala na otwieranie obrazów bez wprowadzania zmian w ich roboczej przestrzeni barwnej.

Convert to Working RGB/CMYK/Grayscale (Konwersja na roboczy RGB/CMYK/roboczą skalę szarości) — opcja ta powoduje ponowne mapowanie wartości kolorów, tak by odpowiadały aktualnej przestrzeni roboczej w chwili otwarcia zdjęcia. Ta konwersja może powodować zmianę w kolorach, niemniej jednak jest ona zalecanym sposobem konwersji plików na aktualną przestrzeń roboczą.

Profile Mismatch/Missing Profile check Boxes (okienka Niezgodności profilów i Brak profilu) — dla niezgodnych profili mamy do dyspozycji dwa okna: Ask When Opening (Pytaj przy otwieraniu) i Ask When Pasting (Pytaj przy wklejaniu) oraz jedno dla brakującego profilu: Ask When Opening (Pytaj przy otwieraniu). Zaznaczenie ich pozwala na dalszą kontrolę zachowania zasad zarządzania kolorami. W każdym z przypadków, jeśli którekolwiek z okien jest zaznaczone, przy otwarciu zdjęcia wyświetlane jest okno dialogowe. Możesz wówczas wydać programowi instrukcje postępowania. Doradzamy zaznaczenie tych okien tak, by móc decydować w każdym przypadku, jak postępować z tymi zmiennymi w chwili, gdy będą się pojawiały.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021