Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Niezgodność i brak profili

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Niezgodność i brak profili
czwartek, 29 styczeń 2009

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Otwieranie zdjęć z niezgodnymi profilami

Kiedy otwierasz bądź wklejasz fragment obrazu, którego profil nie odpowiada aktualnej przestrzeni roboczej, wyświetlane jest okno dialogowe Embedded Profile Mismatch (Różnica osadzonych profili) pokazane poniżej, które podaje nazwę osadzonego profilu oraz przestrzeni roboczej aktualnie wybranej w oknie dialogowym Color Settings (Ustawienia kolorów). Możesz wówczas podjąć decyzję odnośnie do dalszego postępowania.

profile

W polu What would you like to do? (Co chcesz zrobić?) możesz wybrać jedną z następujących opcji:

Use the embedded profile (instead of the working space) (Użyj osadzonego profilu (zamiast przestrzeni roboczej)) — opcja ta otwiera obraz, korzystając z jego osadzonego profilu.

Convert document’s colors to the working space (Konwersja kolorów dokumentu na przestrzeń roboczą) — usuwa osadzoną przestrzeń roboczą i przyporządkowuje obrazowi ustawienia kolorów określone w oknie dialogowym Color Settings (Ustawienia kolorów).

Discard the embedded profile (don’t color manage) (Usuń osadzony profil (bez zarządzania kolorem)) — wyświetla obraz, korzystając z aktualnego profilu monitora.

Otwieranie zdjęć bez osadzonego profilu

Kiedy otwierasz zdjęcie bez osadzonego profilu, wyświetlane jest okno dialogowe Missing Profile (Brakujący profil) pokazane poniżej, w którym możesz wybrać spośród następujących opcji:

Leave as is (don’t color manage) (Bez zarządzania kolorem) — obraz zostanie wyświetlony za pomocą aktualnego profilu monitora przy wyłączonym zarządzaniu kolorami.

Assign working RGB (Przydziel roboczy RGB) — obrazowi zostanie przyporządkowany aktualny profil RGB wybrany w oknie dialogowym Color Settings (Ustawienia kolorów).

Assign profile (Przypisz profil) — obrazowi zostanie przypisany profil, który wybierzesz z menu.

And then convert to the working RGB (po czym skonwertuj na roboczy RGB) — jeśli zaznaczysz tę opcję, obraz zostanie przekonwertowany na wybraną przestrzeń roboczą, a przy zapisie na roboczą przestrzeń RGB. Spowoduje to osadzenie w obrazie profilu aktualnej przestrzeni roboczej w chwili zapisu. Efektem takiego działania jest przypisanie kolorów z uznanej przez Ciebie za właściwą przestrzeni roboczej do oryginalnego obrazu, a następnie jego konwersja na aktualną przestrzeń robocza, tak by osadzony profil był właściwy dla późniejszej reprodukcji.

profile

Oczywiście może zaistnieć sytuacja, że będziesz chciał, by wszystkie otwierane obrazy (zarówno RGB, jak i CMYK czy skale szarości) z niedopasowanym lub brakującym profilem były mapowane w aktualnej przestrzeni roboczej. Jeśli, dla przykładu, obrabiasz zdjęcia wsadowo, możesz nie chcieć, by okno dialogowe Mismatch Or Missing Profile (Różnica osadzonych profili) pojawiało się za każdym razem, gdy otwierane jest zdjęcie. W takim przypadku możesz określić przestrzeń roboczą w menu Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorami). Wybierz Convert to RGB, CMYK Or Grayscale (Konwertuj na RGB, CMYK lub skalę szarości), a następnie usuń zaznaczenia z okien Profile Mismatch (Niezgodności profilów). Teraz zdjęcie będzie automatycznie konwertowane na bieżącą przestrzeń roboczą. Jeśli zmienisz to ustawienie do obrobienia partii zdjęć, pamiętaj, by po zakończeniu włączyć ponownie ustawienie Ask when opening (Pytaj przy otwieraniu).Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021