Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Maski i Kanały
środa, 13 maj 2009

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Praca z maskami i kanałami

Maski Photoshopa izolują i chronią fragmenty obrazu, podobnie jak taśmy maskujące zabezpieczają szybę okienną przed zabrudzeniem farbą podczas malowania domu. Kiedy tworzymy maskę na podstawie zaznaczenia, obszar niezaznaczony jest maskowany, czyli chroniony przed edycją. Dzięki maskom użytkownik może tworzyć i zapisywać pracochłonne zaznaczenia do wielokrotnego wykorzystania. Możemy ponadto wykorzystać maski do bardziej złożonych zadań edycyjnych, na przykład w celu wymiany jednego koloru na inny lub zastosowania filtrów na ograniczonym obszarze obrazu.
W Photoshopie możemy tworzyć maski tymczasowe, tak zwane szybkie maski, lub maski trwałe zapisywane jako specjalne kanały w skali szarości, zwane kanałami alfa. Kanały są także używane do zapisywania informacji o kolorach obrazu. Kanały — w przeciwieństwie do warstw — nie są drukowane. Do pracy z kanałami alfa wykorzystujemy panel Channels (Kanały).
Idea maskowania sprowadza się do tego, że czarne ukrywa, a białe odkrywa. Jednak — tak jak w życiu — rzadko coś jest idealnie czarne lub idealnie białe. Rozmaite odcienie szarości maskują częściowo w zależności od poziomu tej szarości. Szarość na poziomie 255 (czerń) zakrywa całkowicie, a na poziomie 0 (biel) ukrywa.

Przekształcanie szybkiej maski w maskę warstwy

Szybkie maski nie są trwałe. Znikają natychmiast po usunięciu zaznaczenia. Zaznaczenie można jednak zapisać jako maskę kanału alfa, dzięki czemu nie tylko nie zostanie utracone, ale będzie można wykorzystać je ponownie podczas dalszej pracy. Tak zapisany kanał alfa może być również użyty w innych plikach Photoshopa. Aby uniknąć mylenia pojęć kanał i warstwa, warto zapamiętać, że kanał zawiera informacje o kolorach i zaznaczeniach w obrazie, warstwa natomiast — namalowany obrazek i efekty.

Korzystanie z kanałów alfa

-Przy dłuższej pracy z Photoshopem używanie kanałów alfa staje się konieczne. Oto kilka przydatnych informacji na ich temat:

-Każdy obraz może zawierać łącznie do 56 kanałów kolorów i alfa.

-Wszystkie kanały są 8-bitowymi obrazami w skali szarości, z możliwością wyświetlania 256 odcieni tego koloru.

-Dla każdego z kanałów można określić nazwę, kolor, opcje maski i stopień krycia (krycie ma wpływ na widok kanału podczas wyświetlania go w oknie, a nie na sam obraz).

-Wszystkie nowe kanały mają takie same jak oryginał wymiary i taką samą liczbę pikseli.

-Maskę zapisaną jako kanał alfa można edytować za pomocą narzędzi do malowania i edycji lub filtrów.

-Kanały alfa można przekształcać w kanały koloru dodatkowego.

Skróty i wskazówki dotyczące maskowania

Opanowanie sztuki maskowania znacznie zwiększa efektywność pracy w Photoshopie. Oto kilka użytecznych informacji na ten temat.

-Maski nie modyfikują pikseli obrazu. Zmiana maski nie wywołuje żadnych zmian w samym obrazie.

-Podczas edycji maski należy zwracać uwagę na kolory narzędzia i tła wybrane w przyborniku. Czarny zakrywa, biały odkrywa, a szary zakrywa częściowo — im ciemniejszy, tym bardziej zakrywa.

-Aby odkryć całą zawartość warstwy, należy wyłączyć maskę. Można to zrobić, klikając jej miniaturę przy wciśniętym klawiszu Shift lub wybierając polecenie Layer/Layer Mask/Disable (warstwa/maska warstwy/wyłącz). Na miniaturze maski pojawi się wtedy czerwony znak X.

-Aby ponownie włączyć maskę warstwy, należy kliknąć jej miniaturę, wciskając jednocześnie klawisz Shift, lub wybrać polecenie Layer/Layer Mask/Enable (Warstwa/Maska warstwy/Włącz). Aby utworzyć pustą maskę, która w ogóle nie zakrywa warstwy, należy wybrać polecenie Layer/Layer Mask/Reveal All (Warstwa/Maska warstwy/Pokaż wszystko).

-Maskę można odłączyć od warstwy i wtedy można przesuwać je niezależnie. Aby tego dokonać, wystarczy kliknąć ikonę łańcucha widoczną między miniaturami w panelu Layers (Warstwy). Kliknięcie w pustym miejscu po tej ikonie spowoduje ponowne połączenie maski z warstwą.

-Aby przekształcić maskę wektorową w maskę warstwy, należy zaznaczyć warstwę z maską wektorową i wybrać polecenie Layer/Rasterize/Vector Mask (Warstwa/Rasteryzuj/Maska wektorowa). Trzeba jednak pamiętać, że proces rasteryzacji jest nieodwracalny, to znaczy, że maski zrasteryzowanej nie da się zamienić w wektorową.

-Maski można modyfikować także za pomocą suwaków w panelu Masks (Maski). Suwak Density (Gęstość) określa krycie maski — przy wartości 100% maskowanie jest pełne, przy wartościach mniejszych — słabsze, a przy 0% maska przestaje działać. Suwak Feather (Wtapianie) służy do zmiękczania krawędzi maski.

Szybkie wczytywanie zaznaczenia

Zapisane zaznaczenie można ponownie wykorzystać, wczytując je do obrazu. Aby zrobić to szybko, wykonaj w panelu Channels (Kanały) jedną z następujących czynności:

-Zaznacz odpowiedni kanał alfa, kliknij znajdujący się u dołu palety przycisk Load channel as selection (Zaznaczenie z kanału), a następnie kliknij kanał zespolony.

-Przeciągnij na przycisk Load channel as selection (Zaznaczenie z kanału) kanał zawierający zaznaczenie, które chcesz  wczytać.

-Kliknij, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), kanał zawierający zaznaczenie do wczytania.

Możesz też wybrać sposób, w jaki maska połączy się z istniejącym zaznaczeniem:

-Aby dodać maskę do istniejącego zaznaczenia, wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) i kliknij kanał.

-Aby odjąć maskę od istniejącego zaznaczenia, wciśnij klawisze Ctrl+Alt (Windows) lub Command+Option (Mac OS) i kliknij kanał.

-Aby uzyskać zaznaczenie będącą częścią wspólną wczytywanej maski i istniejącego zaznaczenia, wciśnij klawisze Crtl+Alt+Shift (Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS) i kliknij kanał.

O maskach i maskowaniu

Kanały alfa, maski z kanałów, maski przycinające, maski warstw, maski wektorowe — czym się różnią? W niektórych  przypadkach obiekty te są zamienne: maskę alfa można przekształcić w maskę warstwy, a maskę warstwy w maskę wektorową i na odwrót.
Oto krótkie objaśnienia tych pojęć. Ich wspólną cechą jest to, że umożliwiają przechowywanie zaznaczeń i pozwalają na nieniszczące modyfikowanie obrazu — w każdej chwili możemy powrócić do wersji oryginalnej.

-Kanał alfa — zwany również maską lub zaznaczeniem — jest to dodatkowy kanał, w którym zaznaczenie przechowywane jest w postaci obrazu zapisanego w skali szarości. Kanały alfa wykorzystuje się do tworzenia i przechowywania masek.

-Maska warstwy jest jak kanał alfa przypisany do konkretnej warstwy. Umożliwia sterowanie widocznością poszczególnych obszarów warstwy. Miniatura takiej maski jest wyświetlana w panelu Layers (Warstwy) obok miniatury warstwy. Czarna ramka wokół niej oznacza, że maska jest aktywna i podlega edycji.

-Maska wektorowa jest w zasadzie maską warstwy, z tym że jej zawartość stanowią obiekty wektorowe, a nie bitmapowe. Niezależnie od rozdzielczości mają one ostre krawędzie, a do ich tworzenia używamy pióra i narzędzi służących do rysowania kształtów geometrycznych. Maski wektorowe nie obsługują przezroczystości, a zatem ich krawędzie nie mogą być wtapiane. Ich miniatury są wyświetlane tak jak miniatury masek warstw.

-Maska przycinająca ma zastosowanie w odniesieniu do warstw. Pozwala ograniczyć efekt do wybranych warstw. Warstwy wchodzące w skład takiej maski są przycinane odpowiednio do zawartości warstwy bazowej. Przed miniaturami warstw przycinanych występuje wcięcie z widoczną w nim strzałką zakrzywioną w dół. Warstwa bazowa jest wyróżniona przez podkreślenie nazwy.

-Maska z kanału to maska zbudowana na podstawie zawartości jednego z kanałów obrazu (na przykład kanału Cyan (Niebieskozielony) w przypadku obrazu zapisanego w trybie CMYK). Tego typu maski są przydatne podczas zaznaczania
obiektów o bardzo rozbudowanych lub rozmytych krawędziach. Można je tworzyć na podstawie dominującego w obrazie koloru lub wykorzystując występujący w jednym z kanałów silny kontrast, na przykład między obiektem a jego tłem.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021