Start arrow Tutoriale i inne arrow Bridge, Lightroom, Camera RAW arrow Zapisywanie ulubionych ustawień

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Zapisywanie ulubionych ustawień
poniedziałek, 01 czerwiec 2009

Materiał pochodzi z książki Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby'ego. Edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom 2 i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Zapisywanie ulubionych ustawień

Wraz z programem Lightroom instalowana jest garść predefiniowanych ustawień, służących do korekcji tonalnej obrazu. Ustawienia te są bardzo wygodne w obsłudze — wystarczy jedno kliknięcie, by wypróbować ich działanie na dowolnym zdjęciu. Lista dostępnych ustawień znajduje się w panelu Presets (ustawienia), w zestawie paneli po lewej stronie okna programu. Lista ta podzielona została na dwie części: Lightroom Presets (ustawienia programu Lightroom), która zawiera predefiniowane ustawienia programu Lightroom, opracowane przez firmę Adobe i kopiowane podczas instalacji programu, oraz User Presets (ustawienia użytkownika). W tej drugiej części listy możesz zapisywać własne, niestandardowe ustawienia, które spodobały Ci się na tyle, że chciałbyś móc błyskawicznie odtworzyć je w dowolnym momencie. Niektóre spośród wbudowanych ustawień są całkiem interesujące inne są… są… Po prostu są. Co nie znaczy, że nie warto ich wypróbować. Oto kilka wskazówek, które ułatwią Ci posługiwanie się ustawieniami programu Lightroom.

Krok 1.

Rozpoczniemy od omówienia wbudowanych ustawień programu Lightroom, potem zaś przystąpimy do definiowania własnego ustawienia tego typu na przykładzie pewnego zdjęcia, a na koniec zastosujemy zapisane ustawienie do skorygowania innej fotografii. W celu przejrzenia dostępnych ustawień otwórz panel Presets (ustawienia), który znajduje się w zestawie paneli po lewej stronie okna programu, i kliknij nazwę listy Lightroom Presets (ustawienia programu Lightroom), aby wyświetlić jej zawartość, czyli predefiniowane ustawienia przetwarzania obrazu, zainstalowane wraz z programem Lightroom. Firma Adobe nadała tym ustawieniom charakterystyczne nazwy, dzielące całą listę na kilka tematycznych grup. Na przykład te spośród dostępnych ustawień, których nazwa rozpoczyna się od słowa „Creative” („artystyczne”), to różnego rodzaju efekty specjalne. Te, które nazwano „General” („ogólne”), to typowe ustawienia umożliwiające wprowadzenie prostych poprawek w charakterystyce tonalnej obrazu, zaś te, którym nadano nazwę „Sharpen” („wyostrzanie”), służą do… założę się, że nie zgadniesz!Krok 2.

Działanie każdego z ustawień można błyskawicznie zweryfikować jeszcze przed jego zastosowaniem: wystarczy wskazać jego nazwę kursorem myszy i spojrzeć na miniaturowy podgląd zdjęcia, wyświetlany w panelu Navigator (nawigator), znajdującym się na samej górze zestawu paneli po lewej stronie okna programu (na przykład na zdjęciu poniżej w panelu tym wyświetlony jest podgląd działania jednego z ustawień „artystycznych” o nazwie B&W High Contrast (czarno-biały, wysoki kontrast). Jak widać na rysunku, ustawienie to zostało wskazane kursorem myszy).Krok 3.

W celu zastosowania jednego z istniejących ustawień należy po prostu kliknąć jego nazwę. Na pokazanym obok przykładzie użyłem jednego z ustawień „artystycznych” o nazwie Aged Photo (stara odbitka), które pozwoliło mi uzyskać ten interesujący efekt.Wskazówka: Przeglądanie panelu przy użyciu skrótów klawiaturowych

Chciałbyś wyświetlić jakiś panel bez konieczności przewijania całych zestawów paneli? Naciśnij Ctrl+1 (Command+1 w Mac OS), aby wyświetlić panel Basic (podstawowe), skrót Ctrl+2 (Command+2 w Mac OS) umożliwia wyświetlenie panelu Tone Curve (krzywa tonalna), skrót Ctrl+3 (Command+3 w Mac OS) pozwala wyświetlić panel HSL/Color/Grayscale (HSL/kolor/skala szarości) i tak dalej. Skróty te umożliwiają wygodne posługiwanie się panelami zgromadzonymi w zestawie paneli po prawej stronie okna programu, niezależnie od uruchomionego modułu.

Krok 4.

Po zastosowaniu wybranego ustawienia możesz użyć kolejnego — wprowadzane przez nie zmiany kumulują się (czyli innymi słowy, są nakładane na siebie). Na przykład w tym przypadku po zastosowaniu ustawienia Aged Photo (stara odbitka) uznałem, że zdjęcie zostało nadmiernie wyjałowione z kolorów, brakuje mu wyrazistości i kontrastu. Postanowiłem więc poszukać innego ustawienia, które umożliwiłoby mi skorygowanie tych niedociągnięć. Przewinąłem zatem listę predefiniowanych ustawień w dół i rozpocząłem od zastosowania ustawienia o nazwie Tone Curve — Strong Contrast (krzywa tonalna — silny kontrast). W celu dalszego zwiększenia wyrazistości zdjęcia zastosowałem dodatkowo ustawienie o nazwie General — Punch (ogólne — wzmocnienie), które pozwoliło mi uzyskać efekt pokazany na rysunku obok. Zobacz — wystarczyły trzy kliknięcia, by przekształcić zwykłą fotografię w obraz o nietypowej, interesującej tonacji, zwiększyć jego kontrast i wyrazistość detali. Spróbujmy teraz użyć predefiniowanych efektów do zaprojektowania własnych, niestandardowych ustawień przetwarzania obrazu.Krok 5.

Rozpocznij od kliknięcia przycisku Reset (wyzeruj), znajdującego się pod zestawem paneli po prawej stronie okna programu. Będziemy mogli dzięki temu rozpocząć pracę nad zdjęciem od początku (choć dla wprawy użyjemy tych samych ustawień co przed chwilą). Kliknij zatem ustawienie Creative — Aged Photo (artystyczne — stara odbitka), a następnie poddaj je kolejno działaniu ustawień Tone Curve — Strong Contrast (krzywa tonalna — silny kontrast) i General — Punch (ogólne — wzmocnienie), aby zwiększyć wyrazistość i kontrast fotografii. Gdy to zrobisz, zwiększ wartość parametru Blacks (czernie) do 30, aby zdecydowanie przyciemnić najciemniejsze fragmenty fotografii. Efektem ubocznym tej operacji będzie nadmierne zwiększenie nasycenia kolorów w korygowanych fragmentach zdjęcia; sięgnij więc po suwak Vibrance (intensywność) i przesuń go w lewo, aż do wartości –40. Nasycenie najbardziej intensywnych barw powinno wówczas ulec zdecydowanemu zmniejszeniu, a naszą pracę nad zdjęciem można uznać za zakończoną.Krok 6.

Teraz, po nadaniu fotografii pożądanego wyglądu, zapiszmy wszystkie parametry, które pozwoliły nam ten wygląd uzyskać, w postaci nowego ustawienia. Otwórz panel Presets (ustawienia) i kliknij niewielki przycisk z symbolem + (plus), który znajduje się po prawej stronie nagłówka panelu Presets (ustawienia). Na ekranie wyświetlone zostanie wówczas okno dialogowe New Develop Preset (nowe ustawienie przetwarzania obrazu), pokazane na rysunku obok. W oknie tym należy wpisać nazwę nowego ustawienia (w omawianym przypadku nazwałem je „Desaturate With Contrast Snap”, czyli „zmniejszenie nasycenia i podbicie kontrastu”) i kliknąć przycisk Create (utwórz). Wszystkie wprowadzone zmiany (włączając w to trzy zastosowane ustawienia, pogłębienie cieni i zmniejszenie intensywności barw) zostaną wówczas zapisane w postaci nowego, niestandardowe ustawienia. Uwaga: W celu usunięcia jednego z ustawień zdefiniowanych przez użytkownika kliknij nazwę tego ustawienia, a następnie kliknij przycisk z symbolem – (minus), znajdujący się po lewej stronie przycisku z symbolem +, po prawej stronie nagłówka panelu Presets (ustawienia).Wskazówka: Zmiana nazw ustawień

W celu zmiany nazwy jednego z istniejących ustawień przetwarzania obrazu (mam tutaj na myśli ustawienie zdefiniowane przez użytkownika) kliknij tę nazwę prawym przyciskiem myszy (w Mac OS: kliknij, przytrzymując klawisz Control) i z menu, które się wówczas pojawi, wybierz polecenie Rename (zmień nazwę). Na ekranie wyświetlone zostanie wówczas niewielkie okno dialogowe, w którym można będzie wpisać i zatwierdzić nową nazwę dla wybranego ustawienia.

Krok 7.

Kliknij teraz inne zdjęcie na „taśmie filmowej”, a następnie wskaż kursorem myszy nazwę zapisanego przed chwilą ustawienia (na przykładzie pokazanym na zdjęciu ponizej wskazałem ustawienie Desaturate With Contrast Snap) i spójrz na podgląd zdjęcia w panelu Navigator (nawigator). Jak widać na przykładowym zdjęciu, podgląd wybranego zdjęcia w tym panelu odzwierciedla zmiany, jakie zaszłyby w wybranej fotografii po zastosowaniu wskazanego ustawienia (jak widać na zdjęciu poniżej, w panelu Navigator (nawigator) wyświetlony jest podgląd fotografii po zastosowaniu ustawienia Desaturate With
Contrast Snap). Możliwość błyskawicznego wyświetlenia podglądu działania poszczególnych ustawień pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdyż podgląd ten jest na tyle wiarygodny i szczegółowy, że z powodzeniem pozwala uniknąć konieczności stosowania poszczególnych ustawień w celu ich wypróbowania.Wskazówka: Importowanie ustawień

W internecie dostępnych jest wiele darmowych ustawień modułu Develop (przetwarzanie), które można pobrać i zaimportować do programu Lightroom (polecam serwis LightroomKillerTips.com). Po pobraniu pliku z ustawieniem z internetu przewiń w dół listę ustawień w panelu Presets (ustawienia), aż na ekranie pojawi się nagłówek User Presets (ustawienia użytkownika), a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy (w Mac OS: kliknij, przytrzymując klawisz Control) i z podręcznego menu wybierz polecenie Import (importuj). Po wskazaniu pliku z ustawieniem na dysku zaznacz go, kliknij przycisk Import (importuj) — i gotowe. Nazwa zaimportowanego ustawienia zostanie wyświetlona na liście User Presets (ustawienia użytkownika).

Krok 8.

Zdefiniowane uprzednio ustawienia można zaprząc do pracy już w trakcie importowania zdjęć, w oknie dialogowym Import Photos (importuj zdjęcia). Jeśli z góry wiesz, że importowane fotografie powinny zostać poddane działaniu jednego z istniejących ustawień, to możesz po prostu wybrać jego nazwę z listy Develop Settings (ustawienia przetwarzania). Wszystkie importowane fotografie zostaną wówczas automatycznie poddane działaniu tego ustawienia. W programie Lightroom jest jeszcze jedno miejsce, w którym udostępnione są zapisane ustawienia przetwarzania obrazu — mam tutaj na myśli listę Saved Preset (zapisane ustawienie), znajdującą się w górnej części panelu Quick Develop (szybkie przetwarzanie) w module Library (biblioteka).

Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021