Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Lightroom - kruczki i sztuczki
poniedziałek, 01 czerwiec 2009

Materiał pochodzi z książki Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelby'ego. Edycja i obróbka zdjęć w programie Adobe Photoshop Lightroom 2 i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Lightroom — kruczki i sztuczki

Błyskawiczna edycja.

To jeden z moich ulubionych nowych skrótów w programie Lightroom 2: w celu uaktywnienia kolejnego suwaka w panelu Basic (podstawowe) naciśnij klawisz . (kropka). Po naciśnięciu tego klawisza nazwa wybranego parametru zostanie automatycznie podświetlona. Naciśnięcie klawisza , (przecinek) powoduje podświetlenie poprzedniego parametru. Fantastyczne!

Resetowanie ustawień balansu bieli.

W celu przywrócenia początkowych — czyli takich jak w przypadku ustawienia As Shot (jak w oryginale) — wartości parametrów Temperature (temperatura) i Tint (tinta) należy dwukrotnie kliknąć napis WB w panelu Basic (podstawowe).

Szybki podgląd zdjęcia w skali szarości.

Aby szybko sprawdzić, w jaki sposób wyglądało będzie oglądane zdjęcie w skali szarości, naciśnij klawisz V (który spowoduje przekształcenie fotografii na skalę szarości). Ponowne naciśnięcie tego klawisza spowoduje odtworzenie zwykłej, kolorowej postaci zdjęcia.

Sztuczka z panelami dla niecierpliwych.

Zauważyłeś być może, że proces wyświetlania i ukrywania panelu nie następuje błyskawicznie, lecz jest bardzo subtelnie animowany, co nieznacznie spowalnia całą operację (obrazowo można byłoby powiedzieć, że panele nie są „otwierane” lecz „rozsuwane”). Jeśli chciałbyś zrezygnować z tych wizualnych dodatków, dzięki czemu panele byłyby po prostu otwierane i zamykane w chwili kliknięcia odpowiedniego przycisku, to podczas ich otwierania lub zamykania przytrzymaj klawisz Ctrl (Command w Mac OS).

Zmiana powiększenia fragmentu widocznego w panelu Detail (szczegół).

Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy (w Mac OS: kliknij, przytrzymując klawisz Control) niewielki podgląd fragmentu zdjęcia w panelu Detail (szczegół), to na ekranie wyświetlone zostanie kontekstowe menu, z którego można będzie wybrać jedną z dwóch dostępnych wartości powiększenia — 1:1 lub 2:1. Dodam jeszcze, że znajdujące się w tym panelu okno podglądu możne zawierać całe zdjęcie lub jego wycinek (w wybranym przed chwilą powiększeniu). W celu przełączenia tych dwóch stanów należy kliknąć w obrębie tego okna.

Wybór podglądu wyświetlanego podczas porównywania zdjęć „przed” i „po” korekcji.

Domyślnie, naciśnięcie klawisza \ (ukośnik odwrotny) w panelu Develop (przetwarzanie) powoduje przełączenie pomiędzy oryginalnym, nieskorygowanym zdjęciem — ten podgląd oznaczony jest etykietą Before (przed) a wersją po wszystkich poprawkach. Co zrobić, jeśli na podglądzie Before (przed) nie chciałbyś „cofać” zdjęcia w czasie aż do samego początku? Przypuśćmy, że edytujesz właśnie jakieś zdjęcie portretowe i wprowadziłeś kilka poprawek w panelu Basic (podstawowe), a następnie wyretuszowałeś drobne mankamenty portretu przy użyciu narzędzia Adjustment Brush (pędzel korekcyjny). W takim przypadku warto byłoby na przykład móc porównać bieżący wygląd zdjęcia z wersją uzyskaną po zastosowaniu poprawek wykonanych przy użyciu narzędzi z panelu Basic (podstawowe), lecz przed przystąpieniem do retuszu. W tym celu otwórz panel History (historia), znajdujący się w zestawie paneli po lewej stronie okna programu, i przewiń jego zawartość w dół, aby odnaleźć zarejestrowany przez program stan obrazu tuż przed rozpoczęciem retuszu za pomocą narzędzia Adjustment Brush (pędzel korekcyjny). Kliknij poprzedzający go stan prawym przyciskiem myszy (w Mac OS: kliknij, przytrzymując klawisz Control) i z menu, które się wówczas pojawi, wybierz polecenie Copy History Step Settings to Before (utwórz wersję „przed” na podstawie wskazanego stanu). Odtąd wskazany etap pracy będzie używany do wygenerowania podglądu Before (przed) po naciśnięciu klawisza \. Moim zdaniem to rewelacyjna sztuczka.

Ukrywanie trójkątnych przycisków, ostrzegających o przycięciu zakresu tonalnego.

Jeśli nie używasz niewielkich, trójkątnych przycisków, znajdujących się w górnych rogach histogramu (lub chciałbyś po prostu chwilowo wyłączyć je, gdy nie są potrzebne), to kliknij prawym przyciskiem myszy (w Mac OS: kliknij, przytrzymując klawisz Control) w dowolnym miejscu histogramu i wyłącz opcję Show Clipping Indicators (pokaż wskaźniki przycięcia zakresu (tonalnego) z menu, które się wówczas pojawi. Jeśli w pewnym momencie zatęsknisz za owymi przyciskami, to ponownie zaznacz wspomnianą opcję.

Skopiuj to, co zostało ostatnio kopiowane.

Kliknięcie przycisku Copy (kopiuj), znajdującego się w module Develop (przetwarzanie), tuż pod panelami po prawej stronie okna programu, powoduje, że na ekranie wyświetlane jest okno dialogowe Copy Settings (kopiuj ustawienia), w którym można wybrać ustawienia przeznaczone do skopiowania. To dobrze, lecz każdorazowe zatwierdzanie tych samych ustawień w tym oknie, jeśli doskonale wiesz, że chciałbyś skopiować te same parametry, co ostatnio (a być może po prostu za każdym razem kopiujesz wszystkie ustawienia), może być irytujące. Wystarczy jednak, że podczas klikania przycisku Copy (kopiuj) naciśniesz i przytrzymasz klawisz Alt (Option w Mac OS), a program Lightroom skopiuje te same ustawienia, co poprzednio, nie zawracając Ci głowy obsługą dodatkowych okien.

Definiowanie nowych ustawień domyślnych dla wybranego aparatu fotograficznego.

Po otwarciu zdjęcia program Lightroom automatycznie poddaje je pewnym poprawkom, których rodzaj i zakres uzależniony jest od formatu zdjęcia oraz modelu i marki aparatu, którym zdjęcie to zostało wykonane (informacje te są odczytywane z metadanych EXIF). Jeśli zamiast domyślnych ustawień programu chciałbyś zastosować nieco inne poprawki (być może na przykład standardowa interpretacja zakresu cieni jest zbyt kontrastowa bądź zakres świateł za każdym razem jest nadmiernie rozjaśniany), to nie ma problemu — w każdej chwili możesz zastąpić domyślny zestaw poprawek własnymi ustawieniami. W tym celu skonfiguruj wszystkie parametry zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Option w Mac OS). Po wciśnięciu tego klawisza przycisk Reset (wyzeruj), znajdujący się pod zestawem paneli po prawej stronie okna programu, zostanie zastąpiony przyciskiem Set Default (ustaw jako domyślne). Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym wyświetlony zostanie format zdjęcia oraz marka i model aparatu, którym zostało ono wykonane. Po kliknięciu przycisku Update Current Settings (zaktualizuj bieżące ustawienia) bieżąca konfiguracja parametrów zostanie potraktowana jako domyślna dla danego aparatu i formatu pliku. W celu przywrócenia domyślnych ustawień proponowanych przez firmę Adobe dla danego aparatu należy otworzyć to samo okno dialogowe i kliknąć znajdujący się w nim przycisk Restore Adobe Default Settings (przywróć domyślne ustawienia Adobe).

Aktualizacja ustawień.

Jeśli po wczytaniu jednego z zapisanych wcześniej ustawień w module Develop (przetwarzanie) zmodyfikujesz kilka parametrów i zauważysz, że zmiany te miały korzystny wpływ na wygląd zdjęcia, to możesz zaktualizować pierwotne ustawienie: kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy (w Mac OS: kliknij, przytrzymując klawisz Control) i z podręcznego menu, które się wówczas pojawi, wybierz polecenie Update with Current Settings (aktualizuj zgodnie z bieżącymi ustawieniami).

Edytowanie różnych wariantów zdjęcia bez konieczności tworzenia kopii wirtualnych.

Podczas edycji zdjęcia w programie Lightroom można zapisywać kolejne etapy pracy nad fotografią w postaci tzw. migawek. Migawki umożliwiają błyskawiczny dostęp do różnych wariantów tego samego zdjęcia. Jeśli w pewnym momencie zauważysz, że wygląd fotografii na bieżącym etapie pracy jest szczególnie interesujący, to naciśnij Ctrl+N (Command+N w Mac OS), aby zapisać bieżący wygląd zdjęcia w panelu Snapshots (migawki) — trzeba jedynie nadać mu jakąś nazwę. Korzystając z tej
możliwości, można na przykład zapisać wiele różnych wersji fotografii: czarno-białą, klasyczną sepię, kolor, wariant z efektami specjalnymi i tak dalej. Każdy z tych wariantów można wyświetlić „jednym kliknięciem” — nie trzeba w tym celu przeglądać całej listy kolejnych stanów obrazu, rejestrowanych w panelu History (historia).

Błyskawiczna korekcja niedoświetlonych zdjęć przy użyciu funkcji dopasowywania ekspozycji.

Jeśli zauważysz, że pewien zestaw podobnych tematycznie zdjęć jest wyraźnie niedoświetlony, to wypróbuj następującą sztuczkę, która powinna zdecydowanie przyspieszyć proces ich korygowania: kliknij poprawnie naświetlone zdjęcie z tej samej serii, a następnie dodaj do zaznaczenia fotografie, których ekspozycja jest wyraźnie zbyt ciemna. Gdy wszystkie potrzebne zdjęcia zostaną zaznaczone, rozwiń menu Settings (ustawienia) i wybierz z niego polecenie Match Total Exposures (dopasuj ekspozycję). Program oszacuje wówczas ekspozycję pierwszego („najbardziej zaznaczonego”) zdjęcia, czyli tego, które jest poprawnie naświetlone, i użyje wyliczonych parametrów do automatycznego skorygowania pozostałych fotografii.

Jednym z najczęściej używanych przeze mnie efektów…

… jest efekt winiety, który doskonale nadaje się do zapisania w postaci ustawienia. Otwórz panel Vignettes (winiety), kliknij i przeciągnij suwak Amount (ilość) do końca w lewą stronę (do wartości –100), a następnie zmniejsz domyślną wartość parametru Midpoint (punkt środkowy) do 10. Skonfigurowane w ten sposób parametry zapisz w panelu Presets (ustawienia). Dzięki takiemu rozwiązaniu będziesz mógł błyskawicznie sprawdzić, w jaki sposób będzie wyglądał efekt winiety na oglądanym zdjęciu — wystarczy, że wskażesz nazwę zapisanego ustawienia w panelu Presets (ustawienia) i zapoznasz się z podglądem zdjęcia, wyświetlanym w panelu Navigator (nawigator), w lewym górnym rogu okna programu.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021