Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Zastosowanie tekstu w roli maski

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Zastosowanie tekstu w roli maski
środa, 03 czerwiec 2009

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Zastosowanie tekstu w roli maski

Podobnie jak zaznaczeniem, można maskować również tekstem. Wykorzystamy ten fakt, aby napisom umieszczonym na okładce nadać teksturę pokolorowanego papieru.

1 - Z przybornika wybierz narzędzie Horizontal Type (Tekst). Na pasku opcji wybierz czcionkę Minion Pro Regular, włącz wyśrodkowanie tekstu i ustaw rozmiar czcionki na 75 punktów. Jako kolor tekstu wybierz czarny.

2 - Kliknij na środku górnego kawałka papieru i wpisz Zen Garden (ogród zen).

tekst w roli maski

Aby nałożyć na tekst teksturę papieru, najpierw trzeba ją skopiować.

3 - W panelu Layers (Warstwy) rozwiń grupę Top Paper.

4 - Trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przeciągnij warstwę Paper nad warstwę tekstową Zen Garden. W ten sposób utworzysz kopię warstwy Paper i od razu umieścisz ją we właściwym miejscu na stosie warstw.

Aby w następnym etapie móc utworzyć maskę przycinającą, musisz skopiować warstwę, a nie całą grupę. W skład maski przycinania mogą wchodzić warstwy, ale nie grupy warstw.

tekst w roli maski

5 - Aby kopię warstwy papieru przyciąć warstwą tekstową Zen Garden, ustaw wskaźnik na linii oddzielającej te warstwy, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS); gdy wskaźnik przyjmie postać dwóch okręgów, kliknij.

tekst w roli maski

Oryginalna złotawa tekstura papieru pokrywa teraz litery tekstu. Aby uzyskać efekt wypukłości liter, dodamy do nich cień.

6 - Aby utworzyć cień, zaznacz warstwę tekstową Zen Garden, kliknij przycisk Add a layer style (Dodaj styl warstwy) u dołu panelu Layers (Warstwy) i wybierz opcję Drop Shadow (Cień). W oknie dialogowym Layer Style (Styl warstwy) wybierz
tryb mieszania Multiply (Pomnóż). Distance (Odległość) ustaw na 12, Spread (Rozpiętość) na 5, a Size (Rozmiar) na 29. Na koniec kliknij przycisk OK.

tekst w roli maski

Na koniec na dolnym kawałku papieru umieścisz swoje nazwisko jako autora książki.

7 - W panelu Layers (Warstwy) zaznacz warstwę leżącą najwyżej, aby nowa warstwa tekstowa nie była przesłaniana przez inne warstwy.

8 - Aby pokolorować tekst, wybierz z przybornika narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) i pobierz próbkę jasnozielonego koloru z zarośli widocznych w obszarze paneli.

tekst w roli maski

9 - Z przybornika wybierz narzędzie Horizontal Type (Tekst). Na pasku opcji wybierz czcionkę Minion Pro Regular i ustaw jej rozmiar na 15 punktów.

10 - Kliknij na środku dolnego kawałka papieru i wpisz nazwisko autora książki (w tym przypadku wpisz swoje imię i nazwisko).

tekst w roli maski

11 - Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), aby uaktywnić narzędzie Move (Przesunięcie), i ustaw tekst dokładnie na środku papieru.

Okładka została ukończona.

12 - Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz). Lekcja również dobiegła końca. Swobodne posługiwanie się kanałami, warstwami i maskami wymaga pewnej praktyki, ale z pewnością dysponujesz już podstawową wiedzą i umiejętnościami, aby rozpocząć samodzielne próby w tym zakresie.Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021