Start arrow Tutoriale i inne arrow Bridge, Lightroom, Camera RAW arrow Cofanie i ponawianie w Lightroom

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Cofanie i ponawianie w Lightroom
czwartek, 13 sierpień 2009

Materiał pochodzi z książki Adobe Photoshop Lightroom 2. Oficjalny podręcznik i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.


Cofanie, ponawianie i zapamiętywanie zmian

Lightroom zapewnia kilka sposobów cofania i ponawiania wprowadzonych modyfikacji obrazu oraz powracania do kluczowych etapów procesu przetwarzania.

Korzystanie z poleceń Undo i Redo

1. Wybierz polecenie Edit/Undo Flip Photos (edycja/cofnij odwrócenie zdjęć) lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Z (Windows)/Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnio wykonane polecenie.
Polecenie Edit/Undo (edycja/cofnij) pozwala cofać czynności pojedynczo. Naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Y (Windows) lub Command+Shift+Z (Mac OS) powoduje ponowne wykonanie cofniętej ostatnio czynności. Aby cofnąć się o kilka kroków naraz,
skorzystaj z panelu History (historia).

Panel History

1. Naciśnij klawisz F7 lub kliknij trójkąt na lewej krawędzi przestrzeni roboczej, aby wyświetlić lewą grupę paneli. Jeśli zajdzie potrzeba, zwiń inne panele bądź przewiń je w dół, aby zobaczyć panel History.
2. Rozwiń panel History. Zobaczysz długą listę dotychczas wydanych poleceń.
3. Przewiń listę na sam dół i kliknij pierwszą pozycję od dołu — Import ([data i czas importu]) (import [data i czas importu]) — aby w widoku Loupe (lupa) zobaczyć oryginalny obraz w stanie sprzed zmian.

Uwaga:
Jeśli przywrócisz obraz do wcześniejszego stanu, klikając jedną z pozycji na liście panelu History, a następnie wprowadzisz w obrazie jakieś zmiany, to pozycje na liście leżące powyżej tej, do której się cofnąłeś (dotyczące czynności późniejszych), zostaną zastąpione nowymi poleceniami.

4. Obserwuj panel Navigator (nawigator), przesuwając powoli kursor myszy w górę listy poleceń na panelu History. Wyświetlany w panelu Navigator podgląd pokazuje, jak wyglądał obraz na poszczególnych etapach procesu przetwarzania.
5. Przewiń listę w górę i kliknij ostatnią pozycję — Crop Rectangle (prostokąt kadrowania) — aby przywrócić obraz do stanu po ostatnich modyfikacjach.

Tworzenie migawek

Ponieważ lista panelu History (historia) szybko staje się długa i nieporęczna, dobrze jest zapisywać kluczowe etapy procesu przetwarzania w formie łatwo dostępnych później migawek.

1. Rozwiń panel Snapshots (migawki) i kliknij utworzoną automatycznie migawkę o nazwie Import. Obraz w widoku Loupe (lupa) powrócił do oryginalnego stanu. Zwróć uwagę, że nawet to polecenie zostało zarejestrowane w panelu History.

cofanie

2. Przewiń panel History w dół i kliknij zaraz poniżej pozycji odpowiadającej pierwszej czynności, wykonanej za pomocą narzędzia Crop Overlay (nakładka kadrowania). Kliknij prawym przyciskiem myszy (Mac: kliknij, przytrzymując klawisz Control) ostatni (pierwszy od góry listy) wpis Fill Light (światło wypełniające), a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Create Snapshot (utwórz migawkę).

cofanie

Domyślnie obraz w pierwotnym stanie, w jakim go importowano, jest wyświetlany jako wersja Before (przed) w widoku Before/After (przed/po). Aby przypisać wersji Before inny etap historii obróbki, kliknij prawym przyciskiem myszy (Mac: kliknij, przytrzymując Control) wybraną pozycję w panelu History i wybierz polecenie Copy History Step Settings To Before
(kopiuj ustawienia etapu historii do widoku „przed”). Powtórz tę czynność dla migawki Import, aby przywrócić oryginalny stan obrazu w widoku Before. Aby szybko przełączyć się pomiędzy ostatnio edytowanym stanem obrazu a widokiem Before, naciśnij klawisz lewego ukośnika (\).

3. W panelu Snapshots wpisz Tonal Adjustments (korekcje tonalne) jako nazwę nowej migawki i naciśnij Enter (Mac: Return).
4. W panelu History kliknij ostatnią pozycję Crop Rectangle (prostokąt kadrowania) — zaraz poniżej pozycji Snapshot: Import (migawka: import) — aby powrócić do ostatniego etapu edycji. Kliknij przycisk Create Snapshot (+) w nagłówku panelu Snapshots, aby utworzyć nową migawkę. Jako nazwę migawki wpisz Crop and Rotate (kadrowanie i obrót), a następnie
naciśnij Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

cofanie

Aby usunąć migawkę, zaznacz jej nazwę na liście Snapshots i kliknij przycisk Delete Selected Snapshot (usuń zaznaczoną migawkę) w nagłówku panelu Snapshots lub naciśnij klawisz minusa (–). Możesz też kliknąć migawkę prawym przyciskiem myszy (Mac: kliknij, przytrzymując Command), a następnie wybrać polecenie Delete (usuń) z menu kontekstowego.

Masz teraz do dyspozycji serię migawek, z których możesz korzystać, aby szybko powrócić do ważnych etapów procesu przetwarzania.

Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021