Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Wyostrzanie detali w Lightroom
środa, 19 sierpień 2009

Materiał pochodzi z książki Adobe Photoshop Lightroom 2. Oficjalny podręcznik 
i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.


Wyostrzanie detali i redukcja szumu


Panel Detail (szczegół) zawiera kontrolki służące do wyostrzania detali obrazu, redukcji szumu i korekcji aberracji chromatycznych. Wyostrzanie umożliwia zaakcentowanie krawędzi i sprawia, że obiekty na zdjęciu stają się bardziej wyraziste. Wyostrzanie zostaje już w nieznacznym stopniu zastosowane domyślnie do obrazów w formacie RAW, zaleca się więc
zachowanie ostrożności podczas dodatkowego stosowania tej opcji. Szum jest najbardziej zauważalny na zdjęciach wykonywanych przy słabym świetle lub przy ustawieniu wysokiego parametru ISO. Zdjęcie do tego ćwiczenia zostało zrobione przy ISO ustawionym na 800 i zawiera niewielką ilość szumu, która jest najbardziej widoczna na powierzchni nieba.
Aberracje chromatyczne — lub obwódki barwne — są bardziej widoczne w przypadku stosowania obiektywów o niższej jakości lub przy brzegach zdjęć wykonywanych przy użyciu obiektywów szerokokątnych; w obu przypadkach obiektyw nie był w stanie prawidłowo skupić na czujniku wpadających do niego fal świetlnych o różnej długości. Na fotografii używanej w naszym ćwiczeniu nie występują zauważalne aberracje chromatyczne.

1. W prawej grupie paneli przewiń w dół lub zwiń inne panele, jeśli to konieczne, a następnie rozwiń panel Detail. W panelu Navigator (nawigator) ustaw poziom powiększenia dla widoku Loupe (lupa) na 1:1 (100%).

Uwaga: Wyostrzanie obrazu i redukcję szumu zawsze najlepiej jest wykonywać przy powiększeniu 100%.

2. Dla naszego obrazu stopień wyostrzania jest już domyślnie ustawiony na 25%. Aby porównać obraz bez tego domyślnego wyostrzania z obrazem wyostrzonym, wyłącz, a następnie włącz kontrolki Detail, klikając ikonkę przełącznika z lewej strony nagłówka panelu Detail. Obejrzyj efekty na kilku różnych obszarach obrazu przy poziomie powiększenia ustawionym na 100%. Kiedy skończysz, upewnij się, że ustawienia Detail zostały z powrotem włączone.
Domyślne wyostrzanie podkreśliło już krawędzie na obrazie. Możesz jeszcze bardziej poprawić wyrazistość zdjęcia, ale najpierw powinieneś utworzyć maskę, która ograniczy wpływ korekcji do krawędzi obiektów. W przypadku obrazu omawianego w tym rozdziale pozwoli nam to na wyostrzenie detali architektonicznych, przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka podkreślenia szumu na powierzchni nieba, który stałby się w ten sposób jeszcze bardziej widoczny.

3. Tak ustaw zdjęcie w widoku Loupe, aby jednocześnie widzieć wycinek nieba i część kościelnego muru. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (Mac: Option) i przeciągnij suwak Masking (maskowanie) w prawo. Maska zostanie wyświetlona w podglądzie panelu Detail i w widoku Loupe, gdy poziom powiększenia jest ustawiony na 1:1 lub wyższy. Zwolnij przycisk myszy, kiedy większa część powierzchni nieba jest już zamaskowana (czarna), ale krawędzie detali kościelnego muru pozostają wciąż odkryte (białe). My ustawiliśmy wartość parametru Masking na 50.

Wyostrzanie detali

4. Aby bardziej wyostrzyć obraz, przeciągnij suwak Amount (ilość) w prawo. Stosując maskę, możesz sobie pozwolić na dość znaczne zwiększenie stopnia wyostrzania. My podnieśliśmy wartość ustawienia do 100.

5. Porównaj jeszcze raz zdjęcie z wyostrzaniem i bez wyostrzania, klikając ikonkę przełącznika po lewej stronie nagłówka panelu Detail. Obejrzyj efekty na kilku różnych obszarach obrazu przy poziomie powiększenia wynoszącym 100%.

6. Podczas porównywania upewnij się, że kontrolki Detail są włączone, i przeciągnij suwak Masking z powrotem do jego domyślnej wartości wynoszącej 0. Następnie cofnij i ponów wyostrzanie, aby zobaczyć jego efekt z maską i bez maski. Zwróć szczególną uwagę na powierzchnię nieba, gdzie wyostrzanie bez maski podkreśliło szum.

7. Kiedy skończysz, przywróć ustawieniu Masking wartość 50.

Większość szumu na naszym obrazie to szum luminancyjny (ang. luminance noise) — wariacje jasności pikseli, które powinny być jednakowo jasne. Szum luminancyjny wygląda podobnie do ziarna na błonie filmowej i zazwyczaj stanowi mniejszy problem niż szum barwny — lub szum chrominancyjny (ang. chrominance noise) — jasnoniebieskie, czerwone i fioletowe plamki na powierzchni, która powinna mieć jednolitą barwę.
Aby zredukować szum barwny, użyj suwaka Color (kolor) w ramce Noise Reduction (redukcja szumu) na panelu Detail. Powinieneś zachować ostrożność podczas korzystania z suwaka Color, bowiem redukcja szumu barwnego jest osiągana przez rozmycie niebieskiego kanału obrazu, co może skutkować rozmyciem niektórych detali na zdjęciu. Suwak szumu luminancyjnego (Luminance) również powinien być używany roztropnie, aby uniknąć zmiękczenia detali obrazu.

8. Ustaw zdjęcie w widoku Loupe tak, aby widzieć wycinek nieba, a jednocześnie część kościelnego muru, jak pokazano na poniższym rysunku. Przeciągnij suwak Luminance maksymalnie w prawo do wartości 100. Widzisz, że szum luminancyjny na niebie zniknął.
Z drugiej strony jednak daje się również zauważyć znaczne rozmycie detali kościelnego muru. Musisz znaleźć kompromis pomiędzy redukcją szumu a zachowaniem ostrości obrazu. Przeciągnij suwak Luminance z powrotem do 0, a następnie powoli przesuwaj go w prawo, aż zauważysz pierwsze oznaki poprawy na powierzchni nieba, zanim jednak detale na murze kościoła ulegną rozmyciu. My ustawiliśmy wartość 30.

Wyostrzanie detali

Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021