Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Grupy warstw
czwartek, 17 wrzesień 2009

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.


Grupy warstw

Grupy są dla warstw tym, czym foldery są dla plików: pozwalają segregować, porządkować i zarządzać warstwami. Posługując się grupami warstw, z łatwością unikniesz uciążliwego przewijania zawartości panelu Layers (Warstwy), a także zapewnisz sobie porządek i komfort pracy.

Grupy warstw

Warstwy z napisem „fine foods” oraz warstwa „cheese” zostały umieszczone w jednej grupie.

Porządek i łatwość zarządzania to nie jedyne zalety grupowania warstw. Grupy można przemieszczać, obracać, skalować, powielać, przenosić w obrębie stosu, blokować i odblokowywać, łączyć, a także „hurtowo” ukrywać i wyświetlać znajdujące się w nich warstwy.

Grupy warstw mogą być zagnieżdżane do pięciu poziomów w głąb. Do grupy warstw można dołączyć maskę, której działanie będzie miało wpływ na wszystkie warstwy zawarte w tej grupie.

Tworzenie grup warstw

Metoda 1. (z istniejących warstw)

1. Kliknij wybraną warstwę, a następnie naciśnij klawisz Shift lub Ctrl/Cmd i zaznacz kilka innych warstw, które chcesz zgrupować (w tym drugim przypadku nie muszą one sąsiadować ze sobą).

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Naciśnij Ctrl+G/Cmd+G. Wybierz polecenie New Group From Layers (Nowa grupa z warstw) z menu panelu Layers (Warstwy).
Wpisz nazwę grupy w polu Name (Nazwa) w oknie dialogowym, które się wówczas pojawi, i kliknij przycisk OK.

3. Opcjonalnie: W celu dodania kolejnych warstw do utworzonej grupy, przeciągnij je ponad ikonę tej grupy. Zwolnij przycisk myszy, gdy nazwa i miniatura grupy obrysowane zostaną ciemną ramką. Domyślny tryb mieszania dla grup to Pass Through
(Przejście bezpośrednie). Zalecamy pozostawienie tego trybu bez zmian.

Metoda 2. (utworzenie grupy i dodanie do niej nowych warstw)

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
Jeśli chcesz utworzyć grupę warstw z pominięciem wyboru ustawień, które towarzyszą ich tworzeniu, wybierz warstwę, ponad którą chcesz umieścić nową grupę, a następnie kliknij przycisk New Group (Utwórz nową grupę) , znajdujący się u dołu panelu
Layers (Warstwy). Jeżeli wolisz skonfigurować odpowiednie ustawienia podczas tworzenia grupy, to przed kliknięciem przycisku New Group (Utwórz nową grupę) przytrzymaj klawisz Alt/Option lub wybierz polecenie New Group (Nowa grupa) z menu panelu Layers (Warstwy). Gdy to zrobisz, wprowadź nazwę grupy w polu Name (Nazwa), wybierz kolor jej podświetlenia z listy Color (Kolor), tryb mieszania z listy Mode (Tryb) i określ stopień krycia w polu Opacity (Krycie), po czym kliknij przycisk OK.

2. Posługując się panelem Layers (Warstwy), przeciągnij każdą warstwę, którą chcesz dołączyć do grupy, ponad ikonę tej grupy. Zwolnij przycisk myszy, gdy nazwa i miniatura grupy obrysowane zostaną ciemną ramką.
Kliknij ikonę ze strzałką obok miniatury grupy, aby rozwinąć lub ukryć listę znajdujących się w niej warstw.

Zmiana nazwy warstwy bądź grupy warstw

1. Kliknij dwukrotnie nazwę warstwy lub grupy w panelu Layers (Warstwy).

2. Wprowadź nową nazwę.

Grupy warstw

3. Naciśnij klawisz Enter/Return lub kliknij obok nazwy warstwy.

Przenoszenie warstw poza grupę

Jeśli chcesz przenieść jakąś warstwę poza grupę, przeciągnij ją ponad lub pod miniaturę dowolnej warstwy znajdującej się poza tą grupą.
Jeśli chcesz przenieść warstwę do innej grupy, przeciągnij ją ponad nazwę lub miniaturę tej grupy.

Grupy warstw

W zależności od potrzeb możesz usunąć grupę warstw wraz z zawartością lub samą grupę, zachowując przy tym wszystkie znajdujące się w niej warstwy.

Usuwanie lub rozłączanie grup warstw

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij miniaturę grupy w panelu Layers (Warstwy). Kliknij przycisk Delete Layer (Usuń warstwę) , a następnie kliknij jeden z przycisków: Group Only (Tylko grupa) lub Group and Contents (Grupa i jej zawartość).
Jeśli chcesz pominąć okno dialogowe z potwierdzeniem usunięcia warstwy, przytrzymaj klawisz Alt/Option podczas klikania przycisku z symbolem kosza.

Kliknij prawym przyciskiem myszy (w Mac OS: kliknij, przytrzymując klawisz Control) nazwę grupy, którą zamierzasz usunąć, a następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Delete Group (Usuń grupę). Kliknij jeden z przycisków — Group Only (Tylko grupa) lub Group and Contents (Grupa i jej zawartość).

Jeśli chcesz rozdzielić grupę na poszczególne warstwy, to kliknij miniaturę tej grupy, a następnie naciśnij Ctrl +Shift+G/Cmd+Shift+G. Ikona grupy zostanie usunięta, lecz znajdujące się w niej warstwy — nie.

Usuwanie pojedynczych warstw

Usuwanie warstwy

Wykonaj jedną z następujących czynności:

W panelu Layers (Warstwy) kliknij nazwę warstwy, którą zamierzasz usunąć. Następnie kliknij przycisk z symbolem kosza — nosi on nazwę Delete Layer (Usuń warstwę) — i potwierdź usunięcie wybranej warstwy.
Jeśli chcesz pominąć okno dialogowe z potwierdzeniem usunięcia warstwy, przytrzymaj klawisz Alt/Option podczas klikania przycisku z symbolem kosza.
Zaznacz warstwę, którą zamierzasz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Backspace/Delete

-Rozmyśliłeś się? Nie ma problemu. Z menu Edit (Edycja) wybierz polecenie Undo (Cofnij) lub kliknij poprzedni stan w panelu History (Historia).

Ukrywanie i wyświetlanie warstw

Warstwy, których na razie nie będziesz edytować, możesz tymczasowo ukryć, jeśli przeszkadzają Ci w pracy. Ukryte
warstwy nie zostaną uwzględnione podczas drukowania. Używając w poniższych ćwiczeniach i wskazówkach określenia„warstwa”, mamy na myśli zarówno zwykłe warstwy obrazu, jak i warstwę Background (Tło) — również ją można w dowolnej chwili ukryć i wyświetlić.

Ukrywanie i wyświetlanie warstw

Otwórz panel Layers (Warstwy) i wykonaj jedną z następujących czynności:

W celu ukrycia wybranej warstwy lub grupy kliknij ikonę z symbolem oka, znajdującą się obok tej warstwy (bądź grupy).

Grupy warstw

Kliknij w polu z ikoną oka i przeciągnij kursorem myszy w górę lub w dół, aby ukryć lub odkryć kilka warstw jednocześnie.

Przytrzymaj klawisz Alt/Option i kliknij ikonę z okiem, aby ukryć wszystkie warstwy z wyjątkiem tej, którą kliknąłeś. Analogiczny efekt można uzyskać poprzez wybranie polecenia Show/Hide all other layers (Pokaż/Ukryj wszystkie inne warstwy) z menu wyświetlonego po kliknięciu tej ikony prawym przyciskiem myszy (w Mac OS: po kliknięciu z przytrzymaniem klawisza Control).

Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021