Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Redukcja szumu
czwartek, 03 grudzień 2009

Materiał pochodzi z książki Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia i został udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Redukcja szumu

W części Noise (Szum) menu Filters (Filtr) znajduje się pięć poleceń. Pierwsze, Add Noise (Dodaj szum), jako jedyne umożliwia dodawanie szumu; pozostałe służą do usuwania artefaktów i skaz.

Despeckle (Usuwanie szumu i ziarna)

Despeckle (Usuwanie szumu i ziarna) jest jednym z kilku filtrów, które stosują na obrazie predefiniowany i niekonfigurowalny efekt. Wykrywa on wszystkie obszary, na których następuje ostre przejście między kolorami (krótko mówiąc, krawędzie) — i ignoruje je.
Następnie rozmywa obszary pomiędzy krawędziami, aby zredukować widoczność szumu.

Filtr ten nie daje żadnej kontroli nad intensywnością rozmycia ani nie pozwala określić, co jest krawędzią, a co nie. Jego użyteczność bywa zatem dosyć zróżnicowana. Żeby złagodzić skutki zastosowania filtra Despeckle, kliknij polecenie Edit/Fade (Edycja/Stonuj) bezpośrednio po jego zastosowaniu i zredukuj krycie lub zmień tryb mieszania filtra. Rezultaty zastosowania filtra Despeckle (Usuwanie szumu i ziarna) widać na ponizej.

Redukcja szumu

Median (Mediana)

Filtr Median (Mediana) analizuje relację każdego piksela z innymi, znajdującymi się w określonej promieniem odległości od niego, a następnie oblicza medianę ich jasności, po czym jej wartość nadaje pikselowi centralnemu. Piksele, które za bardzo różnią się od sąsiednich, są ignorowane, przez co nie wpływają na wartość mediany. Nadanie ustawieniu Radius (Promień) wartości większej niż 3 sprawnie niweluje jakąkolwiek szczegółowość obrazu, więc warto użyć filtra Median (Mediana) łącznie z poleceniem Fade (Stonuj). Można go również zastosować na duplikacie warstwy tła i zmienić krycie oraz tryb mieszania rozmytej warstwy lub też złagodzić efekt działania filtra poprzez zastosowanie maski warstwy.

Redukcja szumu

Reduce Noise (Redukcja szumu)

Najbardziej elastycznym filtrem służącym do redukcji szumu jest filtr Reduce Noise (Redukcja szumu). Wybierz polecenie Filter/Noise/Reduce Noise (Filtr/Szum/Redukcja szumu), aby otworzyć okno pokazane na rysunku poniżej. Modyfikacje ustawień filtra możesz podejrzeć w oknie Preview (Podgląd) oraz głównym oknie dokumentu. Filtr Reduce Noise (Redukcja szumu) może działać w trybie Basic (Podstawowe), służącym do łatwego i szybkiego redukowania szumu, lub Advanced (Zaawansowane), dającym więcej możliwości skonfigurowania efektów jego działania.

W zakładce Basic okna Reduce Noise dostępne są następujące ustawienia:

Strength (Intensywność). Suwakiem Strength (Intensywność) określasz stopień redukcji szumu luminancji, zwiększając lub zmniejszając intensywność ogólnej redukcji szumu dokonywanej we wszystkich kanałach obrazu.

Preserve Details (Zachowaj szczegóły). Redukcja szumu nierozłącznie wiąże się z rozmyciem obrazu. Ustawienie Preserve Details (Zachowaj szczegóły) służy do zachowania detali zdjęcia, takich jak włosy i powierzchnie o określonej fakturze.
Przy wartości 0 procent obraz traci wszelką szczegółowość, gdyż na każdym pikselu efekt redukcji szumu wywierany jest z pełną intensywnością. Zwiększenie tej wartości sprawia, że mniej pikseli podlega działaniu filtra.

Reduce Color Noise (Redukcja kolorowego szumu). Ustawienie to odnosi się do chromy i służy do redukcji widoczności kolorowych artefaktów na obrazie.

Sharpen Details (Wyostrz szczegóły). Jak już wspomniałem, redukcja szumu na ogół powoduje rozmycie obrazu wskutek wygładzenia artefaktów i ziarna.

Redukcja szumu

Suwakiem Sharpen Details (Wyostrz szczegóły) możesz osłabić ten efekt poprzez zwiększenie kontrastu wzdłuż krawędzi i na tych obszarach obrazu, na których chcesz zachować szczegóły. Możesz również zdefiniować wartość tego ustawienia na 0 procent, by następnie wyostrzyć obraz którymś z filtrów wyostrzających.

Remove JPEG Artifact (Usuń artefakt JPEG). Jednym ze skutków ubocznych zapisywania obrazów w formacie JPEG jest powstawanie bryłowatych artefaktów. Dzieje się tak, ponieważ algorytm kompresji ogranicza dane obrazu w celu zmniejszenia rozmiaru pliku. Zaznacz tę kratkę, aby ograniczyć częstotliwość występowania takich artefaktów i efektu halo. Więcej o JPEG i innych formatach dowiesz się z rozdziału 2.

W trybie Advanced (Zaawansowane) w oknie filtra Reduce Noise (Redukcja szumu) znajduje się zakładka Channels (Kanał), która umożliwia przełączanie między kanałami kolorów obrazu i nałożenie filtra tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Suwakami każdego ustawienia możesz dostosować intensywność efektu i tym samym zdecydować, w jakim stopniu szczegółowość zostanie zachowana.

Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021