Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Style warstw
czwartek, 27 lipiec 2006

Style warstw.

Materiał pochodzi z książki Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno kliknięcie! i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Co to jest styl warstwy?

Style pozwalają błyskawicznie poprawić wygląd zdjęcia, napisu czy grafiki poprzez nałożenie na nie koloru, tekstury, cienia, ramki lub jednego z dziesiątek innych ozdobników.

Mówiąc najprościej, styl warstwy to funkcja zmieniająca wygląd warstwy, którą można przypisać zdjęciu, napisowi czy elementowi graficznego za pomocą jednego kliknięcia na palecie Styles (Style).
Oto kilka przykładów zaawansowanych efektów uzyskanych po użyciu stylów. Aby uzyskać podobne efekty, nie korzystając przy tym ze stylów warstwy, trzeba by poświęcić sporo czasu oraz wysiłku i posiadać odpowiednie umiejętności.

style warstw

Interaktywne style do przycisków.

W część stylów przeznaczonych do przycisków wbudowany został kod JavaScriptu, który powoduje, że przycisk zmienia się, gdy ustawiony zostanie nad nim wskaźnik myszy (jest to tzw. mechanizm rollover). Jeśli chcesz zobaczyć treść kodu, kliknij przycisk Preview in Default Browser (Podgląd w domyślnej przeglądarce) znajdujący się u dołu palety narzędziowej (Tools) programu ImageReady.

Style można stosować w programie ImageReady w taki sam sposób jak w Photoshopie. Jednakże ImageReady pozwala dodatkowo korzystać ze stylów z wbudowanym mechanizmem rollover, które zapewniają „ekranową aktywność” przycisków umieszczanych na stronach internetowych oraz w innych, interaktywnych interfejsach. Style te zawierają ustawienia kolorów, wymiarów oraz kod JavaScriptu konieczne do tego, by przyciski na ekranie zmieniały swój wygląd, gdy użytkownik wskaże je wskaźnikiem. Style z zestawu Wow-20 Button Styles (zestawy dostępne na CD dołączonej do książki, z której pochodzi materiał), których nazwy zawierają frazę „All Three”, to style z mechanizmem rollover. Każdy utworzony przy ich użyciu przycisk może przyjmować jeden z trzech stanów zilustrowanych poniższymi rysunkami.

style warstw

Style z zestawu Wow-20 Button Styles oferują szeroki wybór wzorów przycisków w stanie Normal. Stan Over polega zwykle na rozświetleniu przycisku, zaś w stanie Down przyciski wyglądają na „wciśnięte” w powierzchnię, na której są umieszczone.

style warstw

Magiczne style warstw

Po nałożeniu stylu na warstwę łatwo zarówno zmieniać zawartość warstwy, jak i modyfikować sam styl.

Aby usunąć styl z warstwy, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknąć z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) ikonę obok jej nazwy na palecie Layers (Warstwy) i z otwartego menu podręcznego wybrać polecenie Clear Layer Style (Wyczyść styl warstwy). Można też użyć ikony Clear Style (Wyczyść styl) znajdującej się u dołu palety Styles (Style).

Style warstw zapewniają ogromną elastyczność. Kiedy nałożymy styl na warstwę, dostosuje się on do zmian wprowadzonych w jej zawartości.

style warstw

Program pozwala nie tylko zmieniać zawartość warstw z przypisanymi stylami, ale również zmieniać style na inne lub modyfikować ich pojedyncze atrybuty.

style warstw

W programie ImageReady style z mechanizmem rollover również dopasowują się o zmian kształtu elementów graficznych, co pozwala modyfikować kształt przycisków przy zachowywaniu właściwości graficznych stylu i interaktywności.

style warstw

Skalowanie stylów

Bardzo prawdopodobne jest, że po nałożeniu stylu konieczne okaże się jego przeskalowanie. Wynika to stąd, że styl może wyglądać różnie w zależności od grubości linii tworzących rysunek, grubości czcionki czy też wielkości zdjęcia.

Nakładanie stylu

Pierwszą czynnością jest nałożenie stylu na warstwę lub przez jego skopiowanie i wklejenie.

style warstw

Skalowanie

Klikamy prawym przyciskiem myszy (Windows) lub wciskamy klawisz Ctrl (Mac OS) i klikamy ikonę widoczną z prawej strony nazwy warstwy, na palecie Layers (Warstwy), po czym wybieramy polecenie Scale Effects (Skaluj efekty) z menu podręcznego. Powoduje to otwarcie okna dialogowego Scale Layer Effects (Skaluj efekty warstw). Klikamy ikonę trójkąta obok symbolu %, co powoduje wyświetlenie suwaka. Chwytamy i przeciągamy suwak, regulując w ten sposób szerokość ramki. Istnieje też możliwość określenia jej wielkości przez wpisanie wartości procentowej.

style warstw

Uwaga: Nakładając style warstw zawierających wzorek lub teksturę, musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych wskazówek.

Po pierwsze, niektóre ustawienia skali efektu pozwalają szczególnie dobrze zachować ostrość i wyrazistość wzorka lub tekstury. Jeśli się upewnimy, że rozdzielczość przetwarzanego obrazu wynosi 225 pikseli na cal, to optymalnymi ustawieniami skali są 25%, 50%, 100% (bez skalowania) oraz 200%. Jeżeli żadne z tych ustawień nie zapewnia oczekiwanych rezultatów, może okazać się na przykład, że dopasowanie szerokości ramki do fotografii możliwe jest wyłącznie kosztem zmiękczenia wzorka lub tekstury (style, które nie zawierają wzorków ani tekstur, noszą nazwy bez gwiazdki na końcu. To zaś oznacza, że nakładając je, nie musimy przejmować się ustawieniami skali).

Możliwe, że w wyniku nadmiernego zmniejszenia skali stylu niektóre jego elementy ulegną zatarciu na przykład, jeżeli wybralibyśmy zbyt niskie ustawienie Scale (Skala) w oknie dialogowym Scale Layer Effects (Skaluj efekty warstwy), po czym zamknęlibyśmy okno, klikając przycisk OK, to ścięcie krawędzi lub cień obrazka mógłby stać się niewidoczny. Ponadto zbyt duża redukcja skali obrazu może uniemożliwić przywrócenie mu dotychczasowej wielkości. Jeśli tak się zdarzy, wystarczy ponownie nałożyć styl i przeskalować obraz, tym razem jednak nie tak drastycznie.

style warstw

Po drugie, redukcja skali stylu zawierającego tekstury lub wzorki może spowodować, że miejsca łączenia kafelków wzorka staną się bardziej widoczne.

Jeśli dowolny styl o rozdzielczości 225 pikseli na cal nałożymy na obraz o rozdzielczości innej niż 225 pikseli na cal, wówczas uzyskane rezultaty mogą być odmienne. Oto kilka przykładów stylu Wow-Fra­me 03, który nałożony został na cztery kopie tego samego obrazu, ale o różnych rozdzielczościach.

style warstw

Zwróćmy uwagę na to, że zmiana rozdzielczości obrazu w celu zmiany skali stylu nie jest rozwiązaniem najlepszym.

Dopasowywanie stylów

Photoshop pozwala zmieniać składniki nakładanych stylów, a nawet wzbogacać je o nowe efekty. Tak zmodyfikowane style można zapisywać i zachowywać do dalszego wykorzystania.

Kiedy nie możemy znaleźć stylu, który w pełni spełniałby nasze oczekiwania, możemy wykorzystać inny, najbardziej zbliżony, i go zmodyfikować. Miejscem, w którym dokonujemy zmian stylów nałożonych na warstwy, jest okno dialogowe Layer Style (Efekty).

style warstw

Aby dostosować efekt, warto wiedzieć, jakie jest jego działanie. Oto krótkie podsumowanie:

Efekty Drop Shadow (Cień) i Glow (Blask) tworzą rozmytą, ciemną bądź rozświetlającą obwódkę wokół krawędzi wszystkich obiektów na warstwie. Obwódkę można zamienić z jasnej na ciemną lub odwrotnie, wybierając inny kolor i Blend Mode (Tryb mieszania). Innym parametrem, decydującym o wyglądzie efektu, jest także jego miękkość, czyli gęstość. Tylko dwóch parametrów zmienić się nie da: (1) Drop Shadow (Cień) i Outer Glow (Blask zewnętrzny) rozciągane są na zewnątrz obiektów, zaś Inner Shadow (Cień wewnętrzny) i Inner Glow (Blask wewnętrzny) po wewnętrznej stronie krawędzi; (2) Inner Glow zawsze rozciągany jest równomiernie we wszystkich kierunkach, natomiast położenie cienia można dowolnie zmieniać.

style warstw

Ustawienia w sekcji Bevel and Emboss (Faza i płaskorzeźba) okna dialogowego Layer Style (Efekty) pozwalają modelować ścięcie bądź wytłoczenie krawędzi, w czym wspomagają je efekty Contour (Kontur) oraz Texture (Tekstura). Contour wpływa na wygląd krawędzi obiektu, zaś Texture na wygląd powierzchni.

style warstw

Efekt Satin (Satyna) tworzy złożone „wewnętrzne” odblaski w stylu półprzezroczystym lub odbicia w stylu nieprzezroczystym.

style warstw

Efekty Overlay (Nakładka) definiujemy, zmieniając Color (Kolor), Gradient i Pattern (Wzorek). Elementy te są „nakładane” według wskazanej kolejności, od góry ku dołowi.

style warstw

Efekt Stroke (Obrys) tworzy linię konturową wokół obiektu, wypełnioną wybranym kolorem, gradientem, a nawet wzorkiem. Obrys może być tworzony wewnątrz lub na zewnątrz krawędzi obiektu, a także z obu stron jednocześnie.

style warstw

Po nałożeniu stylu na warstwę możemy przystąpić do modyfikowania jego właściwości w oknie dialogowym Layer Style (Efekty). Oto kilka przykładów takiego działania:

Obiekt można „oddalić” od podłoża, zwiększając wartość parametru Distance (Odległość) efektu Drop Shadow (Cień).

style warstw

Kierunek padającego światła można zmienić, regulując parametr Angle (Kąt) efektów cienia, cienia wewnętrznego oraz fazy i płaskorzeźby (zmieniając ustawienie kąta dla jednego efektu, musimy zmienić go w podobny sposób w pozostałych efektach, by zachować jednolitość oświetlenia).

style warstw

Wybierając różne ustawienia parametru Contour (Kontur) dla efektu Contour, możemy zmieniać styl ramki okalającej obraz.

style warstw

W stylach wykorzystujących tę samą teksturę dla efektów Pattern Overlay (Nałożenie wzorka) oraz Texture (Tekstura) wygładzenie powierzchni można uzyskać, wyłączając efekt Bevel and Em­boss/Texture (Faza i płaskorzeźba/Tekstura).

style warstw

Po wprowadzeniu modyfikacji stylu można go zachować do przyszłego wykorzystania. Zacząć należy od dodania go do bieżącej palety Styles (Style), a następnie zachować jako element biblioteki stylów, korzystając z narzędzia Preset Manager (Zarządzanie ustawieniami).

Kopiowanie i wklejanie stylów

Style można kopiować z warstwy na warstwę, a nawet z pliku do pliku.

Kopiując styl z jednego pliku do innego, chcielibyśmy, by po skopiowaniu zachował on te same atrybuty, o ile oba pliki mają tę samą rozdzielczość. Aby szybko uzyskać informację o rozdzielczości pliku, należy kliknąć informacyjną, lewą część paska stanu, wciskając klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

style warstw

Jeśli okaże się, że rozdzielczości obu plików są różne i konieczna jest tymczasowa zmiana tego parametru w pliku „odbiorczym”, należy wybrać polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielkość obrazka) i się upewnić, że funkcja Resample Image (Metoda ponownego próbkowania) jest wyłączona, a następnie wpisać nową rozdzielczość w polu Resolution (Rozdzielczość) (tę samą procedurę można zastosować po wklejeniu stylu w celu przywrócenia pierwotnej rozdzielczości obrazu).

Kopiowanie stylu z jednej warstwy na inną w tym samym pliku lub innym jest bardzo proste. Dzięki tej możliwości możemy powielać zarówno style przygotowane od podstaw, jak i napotkane w innych plikach. A tak przebiega kopiowanie i wklejanie stylu.

Aby skopiować styl:

Klikamy prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) ikonę widoczną z prawej strony nazwy warstwy, otwierając w ten sposób menu podręczne. Następnie wybieramy polecenie Copy Layer Style (Kopiuj styl warstwy). Ten sam rezultat można osiągnąć, wybierając polecenie Layer/Layer Style/ Copy Layer Style (Warstwa/Styl warstwy/ Kopiuj styl warstwy).

style warstw

Aby wkleić skopiowany styl:

Klikamy prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) z prawej strony nazwy warstwy, na której zamierzamy powielić to, co skopiowaliśmy. W ten sposób otwieramy menu podręczne, a z niego wybieramy polecenie Paste Layer Style (Wklej styl warstwy).

style warstw

Możemy kontynuować wklejanie stylu na inne warstwy:

Jeśli z góry zamierzamy wkleić styl na więcej niż dwie warstwy, w Photoshopie CS2 możemy zaoszczędzić nieco czasu, zaznaczając wszystkie warstwy docelowe poprzez klikanie ich nazw z wciśniętym klawiszem Ctrl/Command (w starszych wersjach Photoshopa możliwe było wyłącznie łączenie warstw poprzez klikanie pól wyboru na lewo od miniatur warstw). Po zaznaczeniu warstw ponownie otwieramy menu podręczne, ale tym razem wybieramy polecenie Paste Layer Style (Wklej styl warstwy). W starszych wersjach Photoshopa należy wykorzystać polecenie Paste Layer Style to Linked (Wklej efekty do połączonych).

style warstw

Materiał pochodzi z książki Adobe Photoshop CS2. Wystarczy jedno kliknięcie! i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021