Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Przetwarzanie pliku RAW
piątek, 23 luty 2007

Materiał pochodzi z książki
Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Lepiej dwa razy niż raz.

Format plików Camera Raw pozwala zachowywać najwyższą jakość obrazu i oferuje najlepszą elastyczność przetwarzania. Jako że każdy producent opracował nieco inny wariant formatu RAW, oraz inaczej go nazywa, musisz więc sprawdzić w instrukcji swego aparatu, czy oferuje on możliwość zapisywania zdjęć w tym formacie. Dużą zaletą korzystania z plików RAW jest możliwość otrzymania kilku wariantów zdjęcia w wyniku zmiany ekspozycji w module Camera Raw, a następnie połączenie rezultatów w jeden idealny obraz. Ponadto, jeśli podczas wykonywania serii naświetleń użyjesz statywu, będziesz mógł uzyskać obraz w formacie HDR (ang. High dynamic range), a tym samym znacznie rozszerzyć zakres tonalny zdjęcia. Obraz przedstawiony w poniższym przykładzie został zrobiony bez statywu, tak więc dysponuję tylko jednym ujęciem. Trzeba będzie poddać je dwukrotnej obróbce — raz pod kątem cieni, a raz świateł. Jak pokazano poniżej, górna część kanionu jest dobrze oświetlona, podczas gdy jego dolne partie są zbyt ciemne.

przetwarzanie RAW

Poprzez połączenie dwóch wersji tego samego zdjęcia byłam w stanie uzyskać obraz widoczny poniżej.

przetwarzanie RAW

Jeśli chcesz zachować elastyczność podczas dwukrotnej obróbki tego samego zdjęcia, gorąco polecam zastosowanie obiektów inteligentnych, które pozwalają umieścić oryginalny plik RAW na oddzielnej warstwie dokumentu Photoshopa. W efekcie możesz dowolnie wpływać na pliki RAW, korygując je pod kątem całego projektu. Ogólnie technikę tę można podzielić na pięć odstawowych kroków — osadzenie dwóch wersji tego samego obrazka jako obiektów inteligentnych, połączenie powstałych obiektów za pomocą masek warstwy, skorygowanie kompozycji, przeskalowanie jej oraz usunięcie przekłamań kolorów.

1. Przede wszystkim ustal najmniejszy oraz domyślny rozmiar, w jakim moduł Camera Raw może otworzyć daną fotografię.
Otwórz obraz RAW — okno dialogowe modułu pojawi się automatycznie, a następnie kliknij menu Size (Rozmiar) i przytrzymaj przycisk myszy.

przetwarzanie RAW

W przypadku mojego Canona 20D, najmniejszy rozmiar to 1024 na 1536, a format własny pliku 2336 na 3504. Zanotuj sobie obie wartości i kliknij Cancel (Anuluj).

2. Wybierz polecenie File/New (Plik/Nowy) i utwórz 16-bitowy dokument RGB o wymiarach odpowiadających mniejszej spośród zanotowanych wartości.

przetwarzanie RAW

3. Wybierz polecenie File/Place (Plik/Umieść) i wskaż plik RAW. W ten sposób umieścisz go jako obiekt inteligentny. Sprawdź, czy rozmiar, głębia bitowa pliku i ustawienia Color Space (Odstęp) odpowiadają tym z dokumentu, który właśnie utworzyłeś.

4. Na pierwszym etapie przetwarzania popraw nasłonecznione fragmenty zdjęcia.

przetwarzanie RAW

W omawianym przykładzie wykorzystałam ustawienia automatyczne, kliknęłam zakładkę Curve (Krzywa) i z menu Tone Curve (Krzywa tonów) wybrałam opcję Strong Contrast (Duży kontrast) — w ten sposób jeszcze bardziej podkreśliłam majestat Wielkiego Kanionu.

5. Kliknij przycisk Open (Otwórz), znajdujący w prawym dolnym rogu okna Camera Raw, a Photoshop automatycznie umieści plik RAW w dokumencie. Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować jego położenie, i nadaj warstwie nazwę highlights (światła).

Ostrzeżenie:

Jeśli chcesz niezależnie przetwarzać kilka kopii jednego obiektu inteligentnego, na podstawie tego samego pliku musisz utworzyć dwa różne obiekty inteligentne. Warstwę z obiektem inteligentnym powinieneś powielać przy użyciu polecenia Layer/Smart Objects/New Smart Object via Copy (Warstwy/Obiekty inteligentne/Nowy obiekt inteligentny z kopii) — nie przeciągaj jej nad ikonę New Layer (Nowa warstwa), gdyż w tym wypadku niezależna edycja tych obiektów nie będzie możliwa.

6. Po zaznaczeniu warstwy highlights wybierz polecenie Layer/Smart Objects/New Smart Object via Copy (Warstwy/Obiekty inteligentne/Nowy obiekt inteligentny z kopii) i nazwij drugą warstwę shadows (cienie). Kliknij dwukrotnie miniaturkę tej warstwy, a okno modułu Camera Raw otworzy się ponownie. Nadszedł czas, by zająć się obszarami cieni. W tak skrajnej sytuacji nie mieniałam ustawień automatycznych i przekonałam się, że użycie krzywych daje najlepsze rezultaty. Otwórz zakładkę Curve (Krzywe) i z menu Tone Curve (Krzywa tonów) wybierz opcję Linear (Liniowy). Następnie podnieś punkt cieni i rozjaśnij obraz. Przy okazji postanowiłam też wytłumić światła tak, że nieomal zniknęły.

przetwarzanie RAW

7. W oknie dialogowym Camera Raw kliknij przycisk Done (Gotowe), a Photoshop sam przetworzy zdjęcie na obraz widoczny poniżej. Pierwszy etap prac został zakończony.

przetwarzanie RAW

8. Kolejny krok to połączenie dwóch obrazów. Można to zrobić na wiele różnych sposobów. Jedna z najprostszych metod polega na zastosowaniu maski warstwy. Zaznacz warstwę shadows i kliknij ikonę Layer Mask (Maska warstwy), znajdującą się w u dołu palety Layers (Warstwy). Wybierz duży, miękki pędzel i ustaw kolor narzędzia na czarny. Zamaluj wszystkie te obszary, których nie chcesz zmieniać — w tym przypadku będzie to jasne niebo. W początkowej fazie nie musisz być zbyt dokładny, a otrzymany w efekcie obraz powinien przypominać ten, który zilustrowany został poniżej.

przetwarzanie RAW

Zamalowane na czarno fragmenty maski zakryją ten obszar nieba, który powinien pozostać bez zmian. Obszary niezamalowane pozostaną odkryte.

9. Powiększ obszar krawędzi, która łączy jaśniejszy i ciemniejszy fragment zdjęcia i zamaluj ją mniejszym pędzlem z końcówką o twardości 50%. Malując na czarno, odsłaniasz warstwę leżącą poniżej, malując na biało — aktywną warstwę shadows. Naciśnięcie klawisza X umożliwia szybką zamianę tych kolorów podczas malowania. W efekcie powinieneś uzyskać obraz przedstawiony poniżej. Nie jest on doskonały, ale wyraźnie widać, że całość jest na najlepszej drodze do celu.

przetwarzanie RAW

1
0. Wybierz polecenie Layer/New Adjustment Layer/Color Balance (Warstwa/Nowa warstwa dopasowania/Balans kolorów) i kliknij Use Previous Layer to Create Clipping Mask (Użyj poprzedniej maski do tworzenia maski odcinania). Odcięcie warstwy dopasowania zapewnia, że będziemy oddziaływać tylko na piksele znajdujące się bezpośrednio pod odciętą warstwą.

11. W oknie dialogowym Color Balance (Balans kolorów) popraw kolory dolnej i górnej części obrazu. W tym przykładzie wystarczy całkowicie usunąć kolor niebieski oraz dla obszarów cieni i półcieni zwiększyć zawartość kolorów magenta i czerwonego. Z czystej ciekawości sprawdziłam, jakie efekty mogą dać zmiany trybów mieszania, i zauważyłam, że zmiana trybu na Color (Kolor) pozwala na zatrzymanie większej ilości szczegółów.

przetwarzanie RAW

Trzecia faza omawianej techniki polega na zmianie rozmiaru obrazu do pełnej rozdzielczości pliku jeszcze przed przystąpieniem do poprawiania krawędzi. Niestety żadne narzędzia malarskie, takie jak stempel czy pędzel korygujący, które są wręcz niezbędne przy ukrywaniu połączeń między warstwami, nie obsługują obiektów inteligentnych. W większości przypadków staram się unikać zmiany rozmiaru obrazka, ale pliki z obiektami inteligentnymi opartymi na plikach w formacie RAW są dużo bardziej elastyczne. Pierwszym krokiem jest zmiana rozmiaru, polegająca na zastąpieniu oryginalnego pliku tym samym plikiem, tylko o większej rozdzielczości. W przypadku aparatu Canon 20D pełny rozmiar obrazu w formacie RAW wynosi 2336 na 3504 pikseli i właśnie tych wartości użyję podczas zmiany rozmiaru.

12. Wybierz polecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielkość30. obrazka) i wpisz 2336 na 3504 pikseli.

13. Aby zaktualizować rozdzielczość obiektów inteligentnych, kliknij dwukrotnie miniaturę warstwy shadows i za pomocą menu Size (Rozmiar) zmień rozmiar obrazu. Zatwierdź zmiany, a mniejsza rozdzielczość obiektu inteligentnego zostanie zamieniona na pierwotną rozdzielczość pliku. Powtórz ten krok dla warstwy highlights.

przetwarzanie RAW

Czwarta faza polega na oczyszczeniu obszaru, w którym pliki nachodzą na siebie. W omawianym przykładzie należy wyretuszować rzucające się w oczy połączenie między warstwami, a i kolorom przyda się dodatkowa poprawka.

14. U szczytu stosu warstw dodaj nową warstwę o nazwie clean up (czyszczenie). Włącz narzędzie Clone Stamp (Stempel), zaznacz opcję Sample All Layers (Próbkuj wszystkie warstwy) i ustaw twardość stempla na 50%. Pobieranie próbek z obu stron krawędzi łączącej pozwoli na łatwiejsze zamaskowanie połączenia między warstwami. Do oczyszczenia krawędzi wykorzystaj narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) z zaznaczoną tą samą, co wcześniej.

15. Często po kilku godzinach pracy nad obrazem, zmieniam zdanie i nagle chciałabym poprawić wykonane wcześniej korekty.
W omawianym przykładzie kolorystyka wciąż wymaga udoskonalenia. Można tego łatwo dokonać, dodając kolejną warstwę i zmieniając jej tryb mieszania na Color (Kolor).

16. Za pomocą narzędzia Eyedropper (Kroplomierz) ze skał w górnej części obrazka pobierz próbkę intensywnego koloru pomarańczowego, a następnie dużym, miękkim pędzlem zamaluj leżące niżej obszary tak, by odpowiednio dopasować kolory.

przetwarzanie RAW

Ostatnim krokiem udoskonalania jest wyostrzanie obrazu. W przypadku zdjęć cyfrowych często używam bardzo łatwego w obsłudze i efektywnego filtra High Pass (Górnoprzepustowy).

17. Złącz wszystkie widoczne warstwy w nową warstwę roboczą, naciskając kombinację Ctrl+Alt+Shift+E (Mac OS: Cmd+Option+Shift+E), a następnie zmień jej tryb na Overlay (Nakładka). 18. Wybierz polecenie Filter/Other/High Pass (Filtr/Inne/Górnoprzepustowy) i wpisz taką wartość parametru Radius (Promień), która lepiej uwydatni szczegóły. Pamiętaj, by  obserwować główny obraz, a nie okno podglądu. Dla omawianego obrazka zastosowałam wartość 3.

przetwarzanie RAW

Podsumowując, przetwarzanie pliku RAW dwa, a nawet trzy razy pozwoli Ci na optymalizację zdjęcia pod kątem różnych zakresów tonalnych. Oczywiście połączenie otrzymanych w ten sposób wariantów zdjęcia wymaga pewnego nakładu pracy, ale końcowe rezultaty są tego warte.


Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021