Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Polecenie ratunkowe

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Polecenie ratunkowe
niedziela, 25 luty 2007

Materiał pochodzi z książki
Photoshop. Restauracja i retusz. Wydanie III i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Polecenie ratunkowe – Shadow/Highlight (Cień/Światło)

Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) jest wspaniałym narzędziem, które wyrównuje i koryguje ekspozycję zdjęcia. Jego działanie jest podobne do sposobu, w jaki człowiek postrzega świat. Na przykład, gdy patrzysz na osobę stojącą na tle okna, Twoje oczy i układ wzrokowy dopasowują się do istniejących warunków, dzięki czemu jesteś w stanie rozpoznać szczegóły postaci. Zaś aparat fotograficzny może jedynie „zobaczyć”, a tym samym utrwalić, jedynie zarys osoby stojącej na tle okna. Działanie polecenia Shadow/Highlight (Cień/Światło) polega nie tylko na rozjaśnianiu i przyciemnianiu obrazu, lecz przede wszystkim na szczegółowej analizie wszystkich detali zdjęcia. Jasność poszczególnych pikseli jest korygowana w zależności od jasności pikseli sąsiednich.

Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) jest przydatne podczas rozjaśniania cieni na nienajlepiej naświetlonych obrazach, przyciemniania obiektów, które znalazły się zbyt blisko lampy błyskowej i szybkiego poprawiania kontrastu fotografii. Można je też stosować do poprawiania fotografii, na których z powodu silnego oświetlenia z tyłu widoczne są tylko sylwetki. Na zrzutach poniżej  możesz zobaczyć oryginalne zdjęcie, na którym możesz zobaczyć jedynie zarys postaci oraz jak wiele szczegółów można odzyskać.

polecenie ratunkowe

Wskazówka:

Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) nie jest warstwą dopasowania i oddziałuje na rzeczywiste piksele. Aby uniknąć zniszczenia pliku, zawsze kopiuj warstwę tła przed użyciem tego polecenia. Pozwoli Ci to na elastyczne korzystanie z właściwości krycia i maski warstwy podczas dopracowania poprawek. Po wydaniu polecenia Image/Adjustments/Shadow/Highlight (Obrazek/Dopasuj/Cień/Światło) na ekranie pojawi się okno dialogowe z podstawowymi ustawieniami, umożliwiającymi korekcję obrazów z problemami wynikającymi z niepoprawnego (tylnego) oświetlenia sceny. Przesunięcie suwaka Shadow (Cień) w prawo powoduje rozjaśnienie cieni, a przesunięcie suwaka Highlight (Światło) — przyciemnienie świateł. W praktyce, dla każdego obrazu, z jakim pracowałam, domyślna wartość parametru Shadow (Cień), wynosząca 50%, jest zbyt duża. Zwykle zaczynałam pracę od zmiany wartości obu suwaków na 20% i dopiero wtedy przechodziłam do bardziej szczegółowych poprawek.

Analizując zdjęcia poniżej możesz przekonać się, że zwykła zmiana wartości parametru Shadow (Cień) na 35% z powodzeniem naśladuje użycie wypełniającego błysku flesza.

polecenie ratunkowe

1. Powiel warstwę tła.

2. Wybierz polecenie Image/Adjustments/Shadow/Highlight (Obrazek/Dopasuj/Cień/Światło) i zmień położenie suwaka cieni tak, aby rozjaśnić twarz i ciało rowerzysty. W tym przykładzie użyłam wartości 35% dla cieni i 0% dla świateł.

polecenie ratunkowe

Wskazówka:

Aby zapisać własne ustawienia w oknie Shadow/Highlight (Cień/Światło):

1. Wpisz pożądane wartości, np: cień 20%, światło 20%.

2. Zaznacz pole Show More Options (Pokaż więcej opcji) i kliknij przycisk Save as Defaults (Zapisz jako domyślne), znajdujący się w lewej dolnej części okna.

3. Odznaczając pole Show More Options (Pokaż więcej opcji), powrócisz do pierwotnego widoku. Odtąd, za każdym razem, gdy otworzysz okno Shadow/Highlight (Cień/Światło), wartość korekcji będzie wynosiła będzie 20%.

Po zaznaczeniu pola Show More Options (Pokaż więcej opcji) w oknie pojawi się więcej opcji, dzięki czemu będziesz miał ogromną kontrolę nad ustawieniami korekcji obrazu.

polecenie ratunkowe

Dzięki dodatkowym opcjom będziesz mieć większą kontrolę nad wybranymi ustawieniami.

- Parametr Amount (Wartość) kontroluje szerokość modyfikowanego zakresu tonalnego dla świateł i cieni. Większe wartości powodują rozszerzenie korygowanego zakresu tonalnego (umożliwia to na przykład dołączenie do niego zakresu półcieni). Wartość parametru Tonal Width (Szerokość tonalna) różni się w zależności od obrazu. Zbyt duże wartości spowodują powstanie niepożądanego efektu halo wokół bardzo ciemnych i bardzo jasnych krawędzi.

- Parametr Radius (Promień) kontroluje wielkość obszaru branego pod uwagę podczas przetwarzania. Rozjaśnianie lub przyciemnianie dla mniejszego promienia tworzy bardziej delikatne, natomiast dla promienia większego bardziej wyraźne efekty. Jeśli promień jest zbyt duży, algorytm zamiast przetwarzać konkretny zakres tonalny, rozjaśnia (lub przyciemnia) cały obraz.

- Parametr Color Correction (Korekta koloru) pozwala na skorygowanie kolorystyki tych obszarów obrazu, których jasność uległa zmianie. Na przykład jeśli zwiększysz wartość parametru Shadows: Amount (Cień: Wartość), rozjaśnisz te mniej widoczne kolory, które mają być bardziej lub mniej wyraźne. Ogólnie zwiększanie wartości tego parametru prowadzi do powstania bardziej  nasyconych barw, a zmniejszanie — do powstania kolorów mniej nasyconych. Krótko mówiąc, traktuję suwak Color Correction (Korekta koloru) jak suwak nasycenia—przez przesunięcie suwaka w lewo zmniejszam nasycenie.

- Parametr Brightness (Jasność) jest dostępny tylko podczas pracy z czarno-białymi obrazami (zastępuje suwak Color Correction Korekta koloru) w sekcji Adjustments (Dopasowanie)). Przesunięcie suwaka w lewo lub prawo odpowiednio przyciemnia lub rozjaśnia obraz.

- Parametr Midtone Contrast (Kontrast półtonu) zmienia kontrast półcieni. Przesuń suwak w lewo, by zredukować kontrast, lub w prawo, by go zwiększyć. Zwiększanie kontrastu przyciemnia cienie i rozjaśnia światła; przy zmniejszaniu jest odwrotnie.

- Parametry Black Clip (Przycięcie czerni) i White Clip (Przycięcie bieli) określają, jak wiele szczegółów cieni i świateł zostanie przyciętych w nowym, skrajnym cieniu (poziom 0) i świetle (poziom 255). Zwiększając ich wartości, wzmocnisz kontrast. Uważaj, by wartości te nie były zbyt duże, ponieważ to spowodowałoby przycięcie wartości do czystych czerni i bieli, a w efekcie redukcję szczegółów w cieniach lub światłach. Za każdym razem, gdy natrafiam na zdjęcie, którego ekspozycja jest wprost koszmarna — wszystko jedno, czy jest to skrajne niedoświetlenie, zbyt duży kontrast, oświetlenie z tyłu lub nawet bardzo ciemna postać na zdjęciu — wykorzystuję polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło). Ciemna postać w nocy jest zawsze trudna do sfotografowania.

polecenie ratunkowe

W poniższym przykładzie za pomocą polecenia Shadow/Highlight (Cień/Światło) oddzielę ciemnego konia, który znalazł się poza zasięgiem lampy błyskowej, od czarnego tła.

polecenie ratunkowe

1. Pamiętaj, że polecenie Shadow/Highlight (Cień/Światło) nie jest warstwą dopasowania, zawsze więc kopiuj warstwę tła przed rozpoczęciem pracy.

2. Wybierz polecenie Image/Adjustments/Shadow/Highlight (Obrazek/Dopasuj/ Cień/Światło). Dzięki nowym domyślnym ustawieniom 20% cieni i 20% świateł obraz wyłania się z cienia (zdjęcie poniżej), lecz Twoim celem powinno być takie skorygowanie zdjęcia, aby sylwetki jeźdźca i konia stały się bardziej wyraźne.

polecenie ratunkowe

Rozjaśnienie cieni umożliwiło zróżnicowanie ciemnej sylwetki konia i jeszcze ciemniejszego tła.

3. Zaznacz pole Show More Options (Pokaż więcej opcji), aby wyświetlić dodatkowe opcje i ustawienia. Zmień położenie suwaków cieni — Amount (Wartość) na 75% a Tonal Width (Szerokość tonalna) na 65%, aby elegancko rozjaśnić ciemne fragmenty zdjęcia.

polecenie ratunkowe

Zwiększenie wartości parametrów Amount (Wartość) i Tonal Width (Szerokość tonalna) cieni poprawiło wygląd całego obrazu.

4. Choć na obrazie nie ma wielu świateł, przesunięcie suwaka Amount (Wartość) całkowicie w prawo sprawia, że dynia trzymana  przez jeźdźca jest mniej jaskrawa.

5. Po zmianie położenia suwaka Color Correction (Korekta koloru) z domyślnych 20% na 0% czarny koń pozostaje czarny, a niewielkie przesunięcie suwaka Midtone Kontrast (Kontrast półtonu) dodaje odrobinę blasku tej późnej październikowej nocy.

polecenie ratunkowe

Z
mniejszenie wartości parametru Color Correction (Korekta koloru) do 0 sprawia, że i koń, i noc są czarne.

Jeśli opanujesz zasady posługiwania się dodatkowymi opcjami, dostępnymi w oknie dialogowym Shadow/Highlight (Cień/Światło), zdjęcie, które w innych okolicznościach mogłoby paść ofiarą klawisza Delete, teraz może zostać uratowane.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, zawsze lepiej korygować prawidłowo naświetlone zdjęcia. Jednak są takie chwile, kiedy światłomierz zawodzi, baterie się wyczerpują, a upływ czasu odciśnie swoje piętno na Twoich ukochanych fotografiach. Dzięki technikom opisanym w tym rozdziale będziesz mógł przywrócić fotografiom ich pierwotny czar i blask.


Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021