Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Gradienty - tworzenie i edycja

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Gradienty - tworzenie i edycja
czwartek, 01 marzec 2007

Materiał pochodzi z książki
ABC grafiki komputerowej i obróbki zdjęć i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Gradienty

Gradient to stopniowe przejście między dwoma lub większą liczbą kolorów. Gradientem możesz się posługiwać w dwojaki sposób: możesz zastosować narzędzie Gradient (Gradient) bezpośrednio na warstwie lub wykorzystać warstwę
wypełnienia gradientowego.

Tworzenie gradientu

Zacznijmy od stosowania gradientu bezpośrednio na warstwie. W tym celu:

1. Wybierz warstwę, w stosunku do której będziesz stosować gradient, lub dokonaj selekcji, jeśli ma on zostać nałożony tylko na określony obszar.

2. Ze znajdującego się w dolnej części palety Warstwy (Layer) menu Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną (Create New Fill Or Adjustment Layer) wybierz opcję Gradient (Gradient). Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wypełnienie gradientu (Gradient Fill).

gradienty

gradienty

3. W oknie Wypełnienie gradientu (Gradient Fill) możesz ustawić następujące parametry:

-Z listy rozwijanej Gradient (Gradient) możesz wybrać jeden z dostępnych, predefiniowanych gradientów.

-Lista Styl (Style) oferuje dostęp do pięciu rodzajów gradientu: Liniowy (Linear), Radialny (Radial), Kąt (Angular), Lustrzany (Reflected) lub Romb (Diamond).

-Parametr Kąt (Angle) możesz określić za pomocą pokrętła lub bezpośrednio wpisując wartość liczbową.

-Suwak Skala (Scale) określa skalę gradientu w stosunku do warstwy (im wyższa wartość, tym bardziej subtelne przejście).

-Opcja Odwrotnie (Reverse) odwraca kolejność występowania kolorów w gradiencie.

-Opcja Dithering (Dither) pozwala zminimalizować efekt paskowania na obszarze gradientu.

-Opcja Wyrównaj do warstwy (Align with Layer) sprawia, że długość wypełnienia gradientowego jest wyznaczana na podstawie widocznych pikseli lub obszaru zaznaczenia na warstwie.

Narzędzie Gradient (Gradient) pozwala utworzyć wypełnienie gradientowe za pomocą przeciągnięcia myszą. Za każdym przeciągnięciem na warstwę nakładane jest kolejne wypełnienie gradientowe. Aby zastosować to narzędzie, wyselekcjonuj
obszar, na który ma być nałożony gradient, i z palety narzędziowej wybierz narzędzie Gradient (Gradient). Pasek opcji narzędzia Gradient (Gradient) pozwala zdefiniować następujące ustawienia:

gradienty

-Przybornik gradientów pozwala użytkownikowi wybrać interesujący go wzór.

-Przycisk rodzaju gradientu oferuje dostęp do stylów: Liniowy (Linear), Radialny (Radial), Kąt (Angular), Lustrzany (Reflected) lub Romb (Diamond).

-Tryb mieszania kolorów z listy Tryb (Mode).

-Parametr Krycie (Opacity).

-Opcję Odwrotność (Reverse).

-Opcję Dithering (Dither).

-Opcję Przezroczystość (Transparency), która uwzględnia przejrzystość gradientu.

Po ustawieniu opcji gradientu przeciągnij kursorem myszy od miejsca, w którym ma być środek gradientu, na zewnątrz (chyba że jest to gradient liniowy — wtedy przeciągnij od miejsca, gdzie chcesz rozpocząć, do miejsca, w którym chcesz skończyć).

Edycja gradientu

Nie zawsze oferowany w bibliotece gradient odpowiada Twoim potrzebom — może się okazać, że interesują Cię inne kolory lub chciałbyś zmienić ich rozkład. Nic prostszego, wystarczy przejść do edycji gradientu. Zanim to zrobisz, pamiętaj, że warto mieć pod ręką paletę Próbki (Swatches), co ułatwi dokonywanie wyboru kolorów.

W oknie Wypełnienie gradientu (Gradient Fill) lub na pasku opcji narzędzia Gradient (Gradient) kliknij miniaturę gradientu, a pojawi się okno dialogowe Edytor gradientów (Gradient Editor).

gradienty

Sekcja Ustawienia (Presets) zawiera przykładowe gradienty dostępne w bibliotece gradientów. Kliknij próbkę gradientu, którą chcesz poddać edycji. Pasek gradientu znajdujący się w sekcji Rodzaj gradientu (Gradient Type) pozwala zmieniać kolory gradientu poprzez ich wybór na ikonach krycia i koloru.

Możesz dodać do gradientu kolor pośredni, klikając poniżej paska i dodając w ten sposób nowy punkt. Teraz możesz kliknąć ten punkt, a następnie wybrany kolor na palecie Próbki (Swatches), Kolor (Color) lub w dowolnym otwartym oknie dokumentu.
Jeśli natomiast przytrzymasz wciśnięty klawisz Alt, możesz przesunąć jeden z istniejących punktów w nowe miejsce. Aby usunąć kolor z gradientu, przeciągnij jego punkt poza obszar paska.

Aby zapamiętać utworzony gradient, wpisz w polu Nazwa (Name) nazwę nowej próbki i kliknij przycisk Nowy (New). Gdy klikniesz przycisk OK, nowa próbka gradientu zostanie dodana do próbnika.

Mam też dla Ciebie dobrą wiadomość. Pewnie zastanawiałeś się, co stanie się z próbką, którą zmodyfikowałeś? Otóż edycja lub usunięcie takiej próbki nie mają wpływu na zawartość biblioteki gradientów, gdyż cały czas pracujesz na kopii.

Tworzenie wielokolorowego tła

Zawsze zastanawiałeś się, jak graficy tworzą takie ciekawe, wielokolorowe tła? Nic prostszego, zaraz wykonasz takie tło
samodzielnie.

1. Wybierz warstwę (lub jej obszar) i z menu Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną (Create New Fill Or Adjustment Layer) dostępnego w dolnej części palety Warstwy (Layers) wybierz opcję Gradient (Gradient).

2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wypełnienie gradientu (Gradient Fill), w którym należy kliknąć ikonę gradientu, aby wywołać okno dialogowe Edytor gradientów (Gradient Editor).

3. Wybierz istniejącą próbkę z przezroczystym punktem końcowym lub utwórz własny gradient z przezroczystością. Kliknij przycisk OK.

4. Wybierz odpowiednie ustawienia opcji i ponownie kliknij przycisk OK.

5. Kroki 1 – 4 możesz powtórzyć i zobaczyć, jaki efekt uzyskasz.

Dodatkowe biblioteki gradientów

Podobnie jak w przypadku końcówek pędzli, również dla gradientów możesz skorzystać z dodatkowej biblioteki. W tym celu wywołaj okno dialogowe Edytor gradientów (Gradient Editor) i rozwiń menu palety, z którego możesz wybrać jedną z dostępnych bibliotek gradientów.

gradienty

Również tak jak w przypadku końcówek pędzli możesz kliknąć przycisk Dołącz (Append), aby dodać zawartość wybranej biblioteki do próbnika, i OK, aby wymienić bieżącą zawartość próbnika na zawartość wskazanej biblioteki.

No i również w tym wypadku możesz przywrócić domyślny zestaw gradientów, wybierając z menu okna dialogowego Edytor gradientów (Gradient Editor) opcję Wyzeruj gradienty (Reset Gradients).

Mapa gradientu

Polecenie Mapa gradientu (Gradient Map) nakłada na obraz gradient oparty na poziomach jasności warstwy leżącej poniżej. Znajduje ono zastosowanie w kolorowaniu obrazów w odcieniach szarości, a rezultaty jego użycia mogą się wahać od subtelnych po bardzo drastyczne. Kolor początkowy gradientu zostanie nadany obszarom cienia warstwy, a kolor końcowy — obszarom świateł wskazanej warstwy.

Polecenie Mapa gradientu (Gradient Map) jest dostępne w menu Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną (Create New Fill Or Adjustment Layer) w dolnej części palety Warstwy (Layers). Po wybraniu polecenia z menu pojawi się okno dialogowe Mapa gradientu (Gradient Map) (rysunek 14.23), z którego możesz wywołać znane Ci już okno dialogowe Edytor gradientów (Gradient Editor) oraz włączyć opcję Dithering (Dither) lub Odwrotnie (Reverse).

gradienty


Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2020