Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Ustawianie preferencji

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Ustawianie preferencji
środa, 04 kwiecień 2007

Materiał pochodzi z książki Photoshop. Warsztaty dla fotografów przyrody i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Ustawianie preferencji

Do pola dialogowego preferencje można dojść poprzez Edit/Preferences/General (Edycja/Preferencje/Ogólne) z menu głównego.

Uwaga: Ze względu na bogactwo ustawień w oknie preferencji nie jesteśmy w stanie opisać ich wszystkich. Skupimy się na tych, które uważamy za najistotniejsze.

Ustawienia ogólne

Strona z ustawieniami General (Ogólne) zawiera różnorodne ustawienia wpływające na pracę w Photoshopie.

preferencje

Oto lista opcji, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę:

Color Picker (Próbnik kolorów): Adobe (Adobe) Należy pozostawić jako domyślny kroplomierz Adobe, który lepiej się sprawdza od stosowanego przez system operacyjny.

Image Interpolation (Interpolacja obrazka): Bicubic (Dwusześcienna)  To najlepsza ogólna opcja interpolacji, natomiast inne jej warianty przydają się w określonych sytuacjach.

UI Font Size (Rozmiar czcionki w interfejsie): Large (Duża)  To gorąco przyjęta nowa opcja w Photoshop CS2, przynosząca ulgę wszystkim, którzy pracują w wyjątkowo dużych rozdzielczościach i dotąd musieli wpatrywać się w malutkie literki tekstu. Wybranie wariantu Large (Duża) okaże się wyjątkowo przydatne w kategoriach łatwości czytania. Należy zauważyć, iż konieczne jest ponowne uruchomienie Photoshopa, aby zmiana tej opcji odniosła skutek.

History States (Style historii): 40 do 60 Tutaj określona zostaje liczba operacji, o jaką będzie można cofnąć edycję w palecie History (Historia). Innymi słowy, ustalamy tu liczbę kroków, o którą możemy wrócić w celu dojścia do momentu popełnienia błędu. Domyślna liczba 20 jest raczej niska, szczególnie w przypadku zadań takich jak retuszowanie zdjęcia za pomocą narzędzia Clone Stamp (Stempel). Z drugiej strony, w przypadku skomplikowanych prac nad obrazem, ustawienie tego parametru skonsumuje dużą ilość pamięci. Należy zatem pójść na kompromis i ustawić wartość pomiędzy 40 a 60. Na ogół wystarcza ona do cofnięcia się odpowiednio daleko i poprawy błędu, zwłaszcza gdy zrozumienie pomyłki zabiera trochę czasu. Jednocześnie nie będziemy wykorzystywać ogromnej ilości pamięci operacyjnej.

Pola wyboru Options (Opcje)

Na stronie z preferencjami ogólnymi znajduje się duża ilość pól wyboru, związanych z różnymi ustawieniami. Oto kilka przydatnych opcji:

Export Clipboard (Eksport schowka): odznaczone  Określa, czy elementy kopiowanego schowka w Photoshopie zostaną wyeksportowane, aby inne aplikacje mogły ich użyć. Polecamy wyłączenie tej opcji, dzięki czemu zwiększy się obszar dostępnej pamięci.

Show Tool Tips (Pokaż podpowiedzi): zaznaczone  To ustawienie odpowiedzialne jest za wyskakiwanie opisów, gdy najedziemy kursorem myszy na narzędzie lub kontrolkę. Bardzo przydaje się w przypominaniu, do czego określona rzecz służy, dlatego też sugerujemy włączenie tej opcji.

Zoom Resizes Windows (Lupka zmienia wielkość okien): preferencja użytkownika  Określa, czy okno dokumentu automatycznie zmieni swój rozmiar podczas oddalania bądź przybliżania. Podczas pomniejszania obrazu okno dokumentu staje się mniejsze, gdy fotografia nie wypełnia już ekranu. Gdy przybliżamy fotografię, okno dokumentu zwiększa się aż do chwili, gdy obraz staje się większy od przestrzeni na ekranie. Ustawienie to zależy przede wszystkim od osobistych preferencji. Niektórzy fotografowie uważają je za przydatne, inni zaś za wyjątkowo denerwujące.

Beep When Done (Dźwięk po skończeniu): zaznaczone  Niektóre z zadań zajmują całkiem sporo czasu, zanim się zakończą. Z pewnością siedzenie i czekanie na koniec procesu jest bezproduktywne. Włączenie tej opcji spowoduje, że Photoshop wyda krótki dźwięk, gdy procedura się wypełni. Dzięki temu będzie można zająć uwagę czymś innym. Program da nam znać, kiedy będzie gotowy do pracy.

Dynamic Color Sliders (Dynamiczne paski kolorów): zaznaczone Funkcja bardzo przydatna podczas wybierania koloru na palecie Color (Kolor). Pomocna, gdyż suwaki zmieniają kolor w miarę przesuwania wartości barwy, dzięki czemu łatwiej ocenić, jaki kolor otrzymamy poprzez dalsze przesuwanie suwaka w określonym kierunku. Nawet jeśli nie korzysta się z palety zbyt często, warto opcję tę pozostawić włączoną. Przyda się, gdy włączymy paletę.

Save Palette Locations (Zachowaj położenia palet): preferencja użytkownika  Ustawienie to odpowiedzialne jest za rozmieszczenie palet podczas startu Photoshopa. Może ono być dokładnie takie, jakie było, gdy opuszczaliśmy program ostatnim razem. Generalnie rzecz biorąc, jeśli przesuwaliśmy palety w aplikacji, zrobiliśmy to w jakimś celu, zatem prawdopodobnie warto zostawić to ustawienie włączone. Z drugiej strony, jeśli uprzednio mieliśmy zachowany określony układ palet, to równie dobrze możemy chcieć, aby Photoshop za każdym razem powracał do tego rozmieszczenia, nawet jeśli coś w ostatniej sesji poprzesuwaliśmy. W takim wypadku należy tę opcję wyłączyć.

Use Shift Key for Tool Switch (Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi): zaznaczone Każde z narzędzi w Photoshopie posiada przypisany skrót klawiaturowy, co pozwala na bardzo szybkie jego uruchomienie. Niektóre z przyborów mają kilka odmian, dostępnych za pomocą danej kombinacji klawiszy. Domyślnie, aby przełączać się pomiędzy nimi, korzystając ze skrótu klawiaturowego, należy dodać Shift. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej, bowiem w innym wypadku naciskanie kombinacji klawiszy może spowodować nieprzewidziane zmiany w przyborniku Narzędzi.
 
Automatically Launch Bridge (Automatyczne uruchamianie programu Bridge): preferencja użytkownika  W przypadku zaznaczenia tej opcji przeglądarka plików Bridge automatycznie uruchamia się podczas każdego startu Photoshopa. Pozwala to zaoszczędzić czas, jeśli ktoś i tak zdecydowałby się na wykorzystanie Bridge, ale z drugiej strony opóźnia załadowanie samego Photoshopa. Jeśli ktoś korzysta z Bridge przez cały czas, na pewno warto włączyć tę opcje. W przeciwnym wypadku rekomendujemy wyłączenie jej.

Zoom With Scroll Wheel (Powiększ/Zmniejsz przy użyciu pokrętła): zaznaczone  Jeśli posiadamy myszkę wyposażoną w kółko przewijania, opcja ta okaże się wyjątkowo przydatna. Pozwala na przybliżanie i oddalanie obrazka za pomocą pokrętła. Dlatego też polecamy włączenie tej funkcji.

Dziennik historii

W sekcji History Log (Dziennik historii) znajdują się ustawienia, umożliwiające późniejsze przypomnienie sobie, jak użytkownik przeprowadził określoną operację. Po włączeniu pliku logującego każdy krok edycji może być zapisywany w postaci metadanych, nadających się potem do szczegółowych analiz. Ogólnie zalecamy wyłączenie tej funkcji ze względu na fakt, że nie ma prostego sposobu usunięcia tych informacji. Mimo to, opcja ta może okazać się zbawienna w przypadku zastosowania całej serii przekształceń na obrazie i późniejszej konieczności zaaplikowania tej samej procedury w stosunku do innej fotografii. Przydaje się w szczególności podczas używania kombinacji kilku filtrów jeden po drugim lub też eksperymentowania z technikami kreatywnymi.

Uwaga: Jeśli wybrane zostanie zapisywanie informacji logu do jednego pliku tekstowego, to dotyczyć to będzie operacji na wszystkich obrazach — rozwiązanie niezbyt efektywne.

Po zaznaczeniu pola wyboru History Log (Dziennik historii) pokazują się dodatkowe ustawienia. Jeśli ktoś zamierza użyć tych opcji, zalecamy wybrać Metadata (Metadane) jako wariant Save Log Items To (Zapisz dziennik w). Dzięki temu informacje zawsze zapisywane będą w pliku zdjęcia. Najlepiej wybrać również Detailed (Szczegółowy) z Edit Log Items (Dziennik zmian), aby zapisywane informacje okazały się rzeczywiście wartościowe. W przypadku stosowania tej opcji nagrane informacje (które akumulowane są tylko po wybraniu tego ustawienia) można przeglądać, wybierając File/File Info (Plik/Info o pliku) z menu i klikając na słowo History (Historia), znajdujące się w lewej kolumnie.

preferencje

Ustawienia obsługi plików

Gdy skończymy już wybieranie opcji ogólnych w oknie dialogowym Preferencje, kliknijmy Next (Następny), aby przejść do sekcji File Handling (Obsługa plików). Znajdziemy tu ustawienia związane przede wszystkim ze sposobem zapisywania plików.

preferencje

W sekcji File Saving Options (Opcje zapisywania pliku) znajdują się dwa ustawienia, Image Previews (Podglądy) oraz File Extension (Rozszerzenie):

Image Previews (Podglądy): Always Save (Zawsze zapisuj)  określa, czy mała miniaturka podglądu zostanie zapisana jako część pliku obrazu. Ustawienie to zostawiamy jako Always Save (Zawsze zapisuj) z wyjątkiem zapisywania plików na potrzeby internetu, gdy ograniczeni jesteśmy jego wielkością. W przypadku posiadania dużej kolekcji obrazów dla sieci Web można rozważyć użycie opcji Ask When Saving (Pytaj przy zapisie) lub też Never Save (Nigdy nie zapisuj).

File Extension (Rozszerzenie): preferencje użytkownika  Po rozwinięciu listy pokazują się opcje pozwalające wybrać pomiędzy dużymi i małymi literami. Nie należy się tym zbytnio przejmować, gdyż jakiekolwiek z ustawień umożliwi właściwą pracę z obecnym oprogramowaniem. Tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy, jakiego dokonamy wyboru, gdyż i tak nie będziemy zbyt często widzieć rozszerzeń plików.

W sekcji File Compatibility (Zgodność pliku) znajdziemy kolejnych kilka opcji:

Ignore EXIF Profile Tag (Ignoruj znacznik profilu EXIF): wyłączony, jeśli nie jest potrzebny Rekomendujemy pozostawienie tej opcji odznaczonej, chyba że mamy problemy z przestrzenią barw zawartą w zarejestrowanych obrazach. Problem ten nie powinien dotyczyć większości fotografów. Związany jest bowiem z kłopotami wynikającymi z osadzonego profilu kolorów, co zdarza się niezmiernie rzadko. Jeśli wybierzemy tę opcję, Photoshop będzie ignorował przestrzeń barw w cyfrowych fotografiach.

Ask Before Saving Layered TIFF Files (Zapytaj przed zapisaniem plików TIFF z warstwami): preferencje użytkownika  Ustawienie to odpowiedzialne jest za pojawianie się okna TIFF Options (Opcje TIFF). Wybór będzie przede wszystkim uwarunkowany trybem pracy użytkownika. Odznaczając pole wyboru, unika się konieczności klikania przycisku OK w oknie dialogowym.

Enable Large Document Format (.psb) (Włącz format dużych dokumentów (.psb)): wyłączony, jeśli nie jest potrzebny  Opcja ta warunkuje możliwość zapisu plików w formacie PSB. Jest on przeznaczony do zapisu wyjątkowo dużych zbiorów, stosowany w Photoshopie w przypadku obrazów o rozmiarach większych od 30 000 pikseli dla pojedynczej strony. Chociaż jest to użyteczna opcja, przydająca się w tworzeniu tak dużych plików dla określonych aplikacji, to ze względu na fakt, że nie można ich wydrukować, nie będzie dla nas zbyt przydatna. Jeśli użytkownik nie zamierza stosować formatu plików PSB, zalecamy wyłączenie tej opcji, aby zredukować długość listy wyświetlającej typy plików podczas zapisu obrazów.

Maximize PSD and PSB File Compatibility (Maksymalizuj zgodność plików PSD i PSB): preferencja użytkownika  Opcja ta kontroluje, czy zostanie nagrany kompozytowy obraz pełnej rozdzielczości jako część pliku obrazowego w rodzimym formacie Photoshopa. Istnieje kilka przyczyn uzasadniających jej stosowanie. Jedną z nich jest zapewnienie sobie możliwości otwierania plików w późniejszych wersjach Photoshopa zgodnie z tym, jak chcieliśmy by on wyglądał — nawet jeśli algorytmy określające sposób aplikowania przekształceń się zmienią. Inna to aplikacje, które nie są w stanie stworzyć ikonki lub podglądu z pliku z warstwami — wtedy wykorzystują one kompozyt o pełnej rozdzielczości. Jest również doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, gdy stworzyliśmy plik PSD w jednej z ostatnich wersji Photoshopa i wysyłamy go do kogoś, kto używa starszej wersji, gdzie nie wszystkie funkcje będą działały. Wadą używania tego ustawienia jest fakt, że wielkość pliku znacznie zwiększa się (potencjalnie dwukrotnie).

W Version Cue znajduje się jedno pole wyboru:

Enable Version Cue Workgroup File Management (Włącz Version Cue — mechanizm zarządzania plikami grupy roboczej): wyłączone, jeśli niepotrzebne  Version Cue jest osobną aplikacją Creative Suite (nie znajdującą się w autonomicznej wersji Photoshopa), pozwalającą na bezkonfliktową pracę kilku osób na określonym zestawie plików, lub też jednej osobie na pliku o wielu wersjach.

Ostatnia opcja w ustawieniach obsługi dotyczy listy ostatnio używanych plików:

Recent File List Contains:10 (Pokazuj listę: 10 ostatnich plików)  Tutaj określamy, ile plików będzie wyświetlanych na liście Open Recent (Otwórz ostatnie) znajdującą się w menu File (Plik). Uważamy domyślną wartość 10 za w zupełności wystarczającą.

Wyświetlanie i kursory
 
Kliknijmy na Next (Następny), kiedy etap ustawień obsługi plików został już zakończony, aby wejść w opcje Displays & Cursors (Wyświetlanie i kursory).

preferencje

W sekcji Display (Wyświetlanie) znajdują się dwa pola wyboru. Zalecamy, by pozostawić je odznaczone:

Color Channels in Color (Kanały kolorów w kolorze): odznaczone Włączenie tej opcji powoduje, że kanały widziane przez paletę Channels (Kanały) są wyświetlane w ich rzeczywistym kolorze (np. czerwony dla kanału czerwonego), a nie w skali szarości. Chociaż interpretacja wartości barw dla każdego kanału może wydawać się dobrym pomysłem, tak naprawdę staje się wyzwaniem, bowiem każdy z kolorów komponentowych posiada inną postrzeganą tonalność i w związku z tym porównania (a nawet oglądanie obrazów) jest utrudnione.

Use Pixel Doubling (Użyj podwajania pikseli): odznaczone Ustawienie odpowiedzialne za zwiększenie szybkości wyświetlania obrazów poprzez pracę w zredukowanej rozdzielczości. Benefit wynikający z przyspieszenia pracy nie jest tak istotny dla komputera, który posiada odpowiednią szybkość do pracy w Photoshopie, a dodatkowo dochodzi pogorszenie jakości wyświetlania fotografii, jeśli opcja ta jest zaznaczona.

Kursory
W sekcji Painting Cursors (Malujące kursory) możemy dokonać ustawień kursora używanych dla wskaźnika myszy podczas pracy z narzędziami malarskimi w Photoshopie. Rekomendujemy Normal Brush Tip (Zwykła końcówka pędzla) oraz Precise (Precyzyjne).

Standard (Standardowe) Ustawienie Standard (Standardowe)  wykorzystuje wskaźnik myszy do wyświetlania małej ikonki używanego narzędzia. Chociaż pomaga w pamiętaniu, jakie narzędzie jest aktualnie używane, to w zasadzie uniemożliwia ocenienie rozmiaru pędzla, jak również obszaru działania.

Precise (Precyzyjne) Opcja Precise (Precyzyjne)  wykorzystuje „docelowy” widok, ułatwiający dokładne zobaczenie miejsca, w którym będziemy malować jakimkolwiek z narzędzi, ale nie daje żadnych informacji o rozmiarze pędzla.

Normal Brush Tip (Zwykła końcówka pędzla)  Ustawienie to używa wskaźnika myszy odpowiadającego wielkości i rozmiarowi wykorzystywanego pędzla. Dodatkowo mamy wgląd w miękkość narzędzia poprzez pokazanie granicy pędzla, w której przezroczystość wynosi 50 procent. Oznacza to, że bardziej miękka krawędź pędzla wykracza poza rozmiar kursora, który reprezentuje główny obszar malowania.

preferencje

Full Size Brush Tip (Pełnowymiarowa końcówka pędzla) Kursor w tej opcji pokazuje pełen zakres używanego narzędzia, z głównym obszarem miękkiego pędzla będącym w centrum wskaźnika myszy. Wielkość kursora pędzla odpowiada całkowitemu obszarowi malowania. Może to być troszkę mylące w przypadku stosowania pędzli o miękkich granicach, jako że na ogół na ich krańcach nie będzie widać żadnego efektu.
 
Na dole sekcji Painting Cursors (Malujące kursory) widać dodatkową opcję:

Show Crosshair in Brush Tip (Pokaż krzyżyk w środku pędzla) Pole wyboru Show Crosshair in Brush Tip (Pokaż krzyżyk w środku pędzla) pozwala na określenie, czy chcemy widzieć krzyżyk w centrum pędzla, dzięki czemu łatwiej jest zlokalizować, gdzie jest jego środek. Istnieje cała gama sytuacji, w których może się to bardzo przydać. Ponieważ nie uważamy, by rozpraszało to uwagę, naszą rekomendacją jest zaznaczenie tej opcji.

Uwaga: Klawisz Caps Lock przełącza widok kursora pędzla pomiędzy opcjami precyzyjne i opcje pędzla. Jeśli zatem nie widzimy właściwego widoku kursora, odpowiadającego ustawieniom w oknie Preferences (Preferencje), sprawdźmy status klawisza Caps Lock.

Dla Other Cursors (Inne kursory) powinno się zaznaczyć opcję Precise (Precyzyjne). Dzięki temu będziemy dokładnie widzieli miejsce, gdzie klikamy na edytowanym obrazku, używając jednego z narzędzi niebędących pędzlem. W większości przypadków ustawienie to wyświetla krzyżyk („celownik”).

Uwaga: Dla ustawień Transparency & Gamut (Przezroczystość i przestrzeń kolorów), Units & Rulers (Jednostki i miarki), Grids & Slices (Linie, siatki i odcięcia) całkowicie zgadzamy się z ustawieniami domyślnymi. Opcje te tak czy inaczej nie są znaczące w kontekście optymalizacji fotografii, dlatego też nie będziemy ich tu omawiać.

Plug-iny i dyski magazynujące

W sekcji Plug-Ins & Scratch Disks (Plug-iny i dyski magazynujące) okna Preferences (Preferencje) istotne jest właściwe ustalenie parametrów w części Scratch Disks (Dyski magazynujące) dla optymalnej pracy Photoshopa. Kiedykolwiek zdarzy się, że program nie będzie miał odpowiedniej ilości pamięci, aby wykonać zadanie, polegać będzie na twardym dysku w celu symulowania dodatkowych jej zasobów. Obszar używany w tym celu nosić będzie miano scratch disk (dysk magazynujący).

preferencje

Kiedy Photoshop ucieka się do przestrzeni dyskowej, musimy mieć pewność, że działa ona optymalnie. Aby zmaksymalizować osiągi w takiej sytuacji, należy skierować Photoshopa na drugi fizyczny dysk wewnętrzny, na którym nie ma plików systemu operacyjnego. Jako generalną zasadę można przyjąć, że w przypadku posiadania więcej niż jednego fizycznego dysku zainstalowanego w systemie należy przypisać First (Pierwszy) drugiemu napędowi, natomiast Second (Drugi) pierwszemu napędowi. Jeśli mamy więcej niż dwa dyski, można nadać ustawienia dla napędu Third (Trzeci) i Fourth (Czwarty). Pamiętajmy, że celem jest zapewnienie optymalnego działania, zatem najszybszy dysk powinien być pierwszy, zaś używany przez system operacyjny — ostatni. Większość zewnętrznych napędów charakteryzuje się dużo wolniejszą prędkością od wewnętrznych, dlatego w tym celu nie powinno się ich używać, lub ustawić je jako ostatnie.

Uwaga: Jeśli mamy dysk podzielony na wiele partycji, niestety nie uzyskamy korzyści ze zmian opisywanych tutaj. Jedynie w przypadku fizycznie odseparowanych napędów będziemy beneficjantami optymalizacji dysków magazynujących.

Pamięć i bufor obrazków

Sekcja Memory & Image Cache (Pamięć i bufor obrazków) zawiera dwa ustawienia mogące wpłynąć na ogólne osiągi systemu.

preferencje

Cache Levels (Poziomy bufora): domyślne 6 Ustawienie Cache Levels (Poziomy bufora) określa, ile ustawień zoom jest zachowanych w pamięci dla określonego obrazka. Pozwala na szybsze wyrysowanie fotografii i histogramu podczas przybliżania i oddalania oraz przeprowadzania modyfikacji. Ze względu na niewielką różnicę w prędkości działania systemu, generalnie zalecamy zostawienie domyślnej wartości.

Memory Usage (Zużycie pamięci): 80% lub mniej Opcja Memory Usage (Zużycie pamięci) jest znacznie istotniejsza, jeśli chodzi o osiągi w pracy komputera. Bez wątpienia Czytelnik już się zorientował, że najlepiej, gdyby Photoshop posiadał dostęp do maksymalnej ilości pamięci, jaka jest możliwa. Omawiane ustawienie określa, jak dużą część jej zasobów zarezerwujemy temu programowi. Chociaż, ogólnie rzecz biorąc, korzyść powinna przynieść jak największa wartość, to niestety w ten sposób możemy przysporzyć sobie problemów. Bardzo wysoki parametr będzie prowadzić do kłopotów ze stabilnością systemu, a w przypadku wielu komputerów nastawienie na 100% uniemożliwi start Photoshopa. Sugerujemy, aby nie wpisywać więcej niż 80%, dzięki czemu unikniemy tarapatów, zaś sam program będzie miał przydzieloną maksymalną ilość zasobów.


Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021