Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Zaznaczanie fragmentu obrazu

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Zaznaczanie fragmentu obrazu
czwartek, 30 sierpień 2007

Materiał pochodzi z książki Photoshop CS3 CE. Kurs i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Zaznaczanie fragmentu obrazu narzędziem Szybkie zaznaczanie.

Absolutną nowością w programie Photoshop CS3 jest narzędzie Szybkie zaznaczanie (Quick Selection). Jak nazwa sugeruje, służy ono do szybkiego zaznaczania wybranych fragmentów zdjęcia. Zaznaczanie to polega na pocieraniu z wciśniętym lewym przyciskiem myszy obszarów, które mają zostać zaznaczone. To narzędzie, jak każde z narzędzi do zaznaczania, ma na pasku opcji przyciski odpowiadające opcjom dodawania do zaznaczenia, odejmowania od zaznaczenia i tworzenia nowego zaznaczenia. Działają one tutaj prawie tak samo jak w przypadku narzędzi do zaznaczania, które już poznałeś. Różnica polega na tym, że po utworzeniu zaznaczenia narzędzie przechodzi automatycznie w tryb Dodaj do zaznaczenia (Add to selection). Dzięki temu, jeśli chcesz dodać do już istniejącego zaznaczenia wybrane obszary obrazu, wystarczy, że przeciągniesz po nich kursorem myszy — bez konieczności naciskania klawisza Shift . Jeśli zaś chcesz odjąć od zaznaczenia wybrany obszar obrazu, naciśnij klawisz Alt i przeciągnij po wybranym obszarze. Kiedy zwolnisz przycisk myszy, narzędzie automatycznie powróci do trybu Dodaj do zaznaczenia (Add to selection).

Otwórz w programie zdjęcie o nazwie Tulipany znajdujące się na płycie CD-ROM dołączonej do książki. Postaramy się zaznaczyć… tulipany.

1. Kliknij w Przyborniku ikonę, która kryje w sobie narzędzia służące do zaznaczania przez kliknięcie lub pocieranie.
2. Z listy wybierz narzędzie o nazwie Szybkie zaznaczanie (Quick Selection).
3. Na pasku opcji narzędzia kliknij przycisk Nowe zaznaczenie (New selection).
4. Ustaw rozmiar końcówki pędzla za pomocą opcji Pędzel (Brush). Robi się to tak samo jak podczas pracy z narzędziem Pędzel (Brush).

zaznaczanie fragmentu obrazu

5. Następnym poleceniem widocznym na pasku opcji jest Auto-poprawianie (Auto-Enhance). Koryguje ono ostre,  postrzępione granice zaznaczenia (selekcji). Automatycznie przesuwa granice zaznaczenia dalej w stronę krawędzi obrazu i stosuje korekcję krawędzi. Jeśli chcesz, zaznacz je.

6. Zacznij malować we wnętrzu obszaru, który chcesz zaznaczyć. Zaznaczenie będzie się rozszerzało, w miarę jak będziesz przesuwał kursor. Kiedy będziesz malował na obszarach blisko krawędzi jakiegoś kształtu, obszar zaznaczenia będzie się
rozszerzał, zgodnie z tym, jak przebiegają krawędzie kształtu, aby ostatecznie dopasować się do nich.

zaznaczanie fragmentu obrazu

7. Zaznaczenie zostało utworzone.

zaznaczanie fragmentu obrazu

Jeśli zaznaczeniem zostały objęte również te obszary, które nie powinny wchodzić w jego zakres, możesz to skorygować. Takim obszarem w przypadku zaznaczenia wykonanego przeze mnie w ramach przykładu jest część pomiędzy dwiema  łodyżkami kwiatów.

8. Aby odjąć od zaznaczenia dowolny obszar, kliknij na pasku opcji przycisk Odejmij od zaznaczenia (Subtract from
selection).

9. Przeciągnij kursorem po obszarze, który chcesz wyłączyć z zaznaczenia.

zaznaczanie fragmentu obrazu

10. Oto i zaznaczenie.

zaznaczanie fragmentu obrazu

Na pasku opcji dostępny jest również przycisk Popraw krawędź (Refi ne Edge). Po jego kliknięciu uzyskujemy dostęp do okna dialogowego z opcjami umożliwiającymi dodatkową korekcję kształtu zaznaczenia.

Porady

Aby zmniejszyć rozmiar końcówki narzędzia Pędzel (Brush), naciśnij klawisz [, aby go zwiększyć — ].

Kiedy będziesz pracował z obrazem składającym się z kilku warstw, znaczenia nabierze znajdująca się także na pasku opcji
opcja o nazwie Próbkuj wszystkie warstwy (Sample All Layers). Jeśli zostanie zaznaczona, selekcja będzie tworzona na podstawie wszystkich warstw w obrazie, w przeciwnym razie — jedynie na podstawie warstwy aktywnej. W omawianym przykładzie nie ma znaczenia to, czy jest ona zaznaczona, czy też nie, ponieważ pracujemy z obrazem składającym się tylko z jednej warstwy — Tło (Background).

Jeśli przerwiesz zaznaczanie obszaru narzędziem Szybkie zaznaczanie (Quick Selection), a potem je wznowisz, klikając lub przeciągając kursorem w pobliżu miejsca, w którym ostatnio skończyłeś, wówczas zaznaczenie „rozrośnie” się i będzie obejmowało także ten nowy obszar.

Aby chwilowo przełączyć się do trybu odejmowania od zaznaczenia, naciśnij klawisz Alt.

Aby dodać do zaznaczenia wybrany fragment obrazu, po prostu przeciągnij po nim kursorem myszy. Chyba że wcześniej odejmowałeś od utworzonego zaznaczenia wybrany fragment obrazu i użyłeś do tego celu przycisku Odejmij od zaznaczenia (Subtract from selection) (zamiast klawisza Alt). W takiej sytuacji musisz kliknąć przycisk Dodaj do zaznaczenia
(Add to selection), zanim zaczniesz przeciągać kursorem po oknie obrazu.


Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2021