Start arrow Tutoriale i inne arrow Tutoriale arrow Automatyczna korekcja obrazu

Menu witryny
Start
Tutoriale i inne
Spis zawartości
Szukaj w serwisie
Autor witryny
Cherub
Galeria Fotodesign
Galeria Dark Fantasy
Kontakt
Regulamin

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

powered_by.png, 1 kB
Automatyczna korekcja obrazu
wtorek, 11 grudzień 2007

Automatyczna korekcja obrazu

Materiał pochodzi z książki Oko w Oko z Adobe Photoshop CS3 i został zamieszczony dzięki uprzejmości wydawnictwa Helion.

Program Photoshop oferuje trzy polecenia służące do automatycznej korekcji jaskrawości i kontrastu obrazu. Nazwa każdego z nich zaczyna się od przedrostka Auto, a wszystkie umieszczone zostały w menu Image/Adjustments (Obraz/Dopasowania). Polecenia te nie zawsze zachowują się w przewidywalny sposób — niekiedy efekty ich działań są całkiem nieoczekiwane — lecz wykonują je bez żadnych wskazówek z Twojej strony. Zachowują się jak pracownicy, którzy nie uzyskali od szefa wystarczająco dokładnych informacji dotyczących postawionego przed nimi zadania. Niekiedy rzeczywiście uda im się rozwiązać jakiś problem, a Ty będziesz wówczas zadowolony, że nikt nie zawracał Ci głowy. Czasem jednak potrafią nieźle namieszać, a wówczas będziesz naprawdę żałował, że nie pofatygowałeś się, by im pomóc. Na szczęście przy odrobinie wysiłku można z tych pracowitych, acz niezbyt bystrych robotników wykształcić całkiem nieźle spisującą się załogę.

1. Otwórz mało kontrastowe zdjęcie. Fotografia przedstawia banknoty z różnych stron świata, między innymi z Kazachstanu i Stanów Zjednoczonych, i poza kiepskim kontrastem charakteryzuje się dodatkowo nieciekawym, lekko żółtym podbarwieniem.
Do rozwiązywania tego typu problemów służą funkcje Auto.

korekcja obrazu

2. Powiel trzykrotnie okno z obrazem. Wydaj polecenie Image/Duplicate (Obraz/Powiel), a kiedy pojawi się okno dialogowe Duplicate Image (Powielenie obrazu), nadaj kopii zdjęcia nazwę „Auto Levels” w sposób przedstawiony poniżej.

korekcja obrazu

Ponownie wydaj polecenie Image/Duplicate (Obraz/Powiel), a drugą kopię zdjęcia nazwij „Auto Contrast”. Wreszcie powiel fotografię po raz trzeci i nadaj jej nazwę „Auto Color”. Powinieneś teraz mieć cztery okna z tym samym zdjęciem. W każdym z nich wypróbujemy inny sposób automatycznej korekcji obrazu.

3. Ułóż okna w taki sposób, aby wszystkie były widoczne jednocześnie. Kliknij okno fotografii Worldly lucre.jpg, aby je uaktywnić. Gdy to zrobisz, wydaj polecenie View/Zoom Out (Widok/Pomniejsz), aby zmniejszyć obraz tak, by zajmował nie więcej niż jedną czwartą ekranu, a następnie wydaj polecenie Window/Arrange/Match Zoom (Okno/Ułóż/Dopasuj powiększenie), by zmienić powiększenie w pozostałych oknach ze zdjęciami. Na koniec wydaj polecenie Window/Arrange/Cascade (Okno/Ułóż/Kaskada), w celu dopasowania rozmiarów poszczególnych okien. Przeciągnij teraz paski tytułowe okien w taki sposób, by widzieć wszystkie cztery zdjęcia jednocześnie. W razie potrzeby naciśnij klawisz Tab, by ukryć pasek narzędzi i palety programu.

4. Wydaj polecenie Auto Levels (Auto-poziomy). Kliknij okno z obrazem, któremu nadałeś nazwę Auto Levels, aby je uaktywnić. Następnie wydaj polecenie Image/Adjustments/Auto Levels (Obraz/Dopasowania/Auto-poziomy). Photoshop w mgnieniu oka dokona korekcji obrazu. Nie ma wątpliwości, że uzyskany efekt jest lepszy niż obraz źródłowy, fotografia wydaje się jednak nieco zbyt brunatna.

korekcja obrazu

Czy osiągnięty rezultat to kres możliwości Photoshopa? Jedyny sposób na to, by się o tym przekonać, polega na wypróbowaniu innych opcji.

5. Wydaj polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast). Kliknij okno o nazwie Auto Contrast, aby je uaktywnić. Następnie wydaj polecenie Image/Adjustments/Auto Contrast (Obraz/Dopasowania/Auto-kontrast). Tym razem jaskrawość i kontrast zostały skalibrowane lepiej, lecz automat nie usunął niestety lekko żółtego zabarwienia fotografii, o którym wspominałem na początku

korekcja obrazu

W moim prywatnym rankingu punkt otrzymuje polecenie Auto Levels (Auto-poziomy).

6. Wydaj polecenie Auto Color (Auto-kolor). Kliknij okno Auto Color i wydaj polecenie Image/Adjustments/Auto Color Obraz/Dopasowania/Auto-kolor). Photoshop skoryguje jaskrawość i kontrast obrazu, a także podejmie próbę wyeliminowania wspomnianego wcześniej niepożądanego odcienia.

korekcja obrazu

Uzyskany teraz efekt jest najbardziej zbliżony do rzeczywistego wyglądu sceny. Powstaje jednak pytanie, czy najbardziej
zbliżony oznacza — najlepszy? Cienie są mało wyraziste i nazbyt szare, przez co banknoty wyglądają tak, jak gdyby ktoś wydrukował je rozwodnioną farbą na papierze gazetowym. Kiepski jest też kontrast zdjęcia. Być może uda się jednak naprawić te mankamenty przy użyciu nowego i udoskonalonego polecenia Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast)? Warto przynajmniej spróbować!

7. Wydaj polecenie Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast). Upewnij się, że dokument o nazwie Auto Color jest aktywny, i wydaj polecenie Image/Adjustments/Brightness/Contrast (Obraz/Dopasowania/Jasność/Kontrast), a następnie wykonaj następujące czynności:

Zmień wartość parametru Contrast (Kontrast) do maksimum, które wynosi 100%. Tak brutalna zmiana w starszych wersjach Photoshopa przekształciłaby zdjęcie w gąszcz czarno-białych plam, lecz na szczęście nowe, poprawione polecenie Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) jest o wiele bardziej wyrozumiałe i elastyczne w działaniu.

Banknoty stały się odrobinę zbyt jasne. Mankament ten można jednak łatwo skorygować, nadając parametrowi Brightness (Jasność) wartość –15%.

Gdy uda Ci się ustawić suwaki w takim położeniu, jak poniżej, kliknij przycisk OK.

korekcja obrazu

8. Zapisz skorygowaną fotografię. Po skorygowaniu otrzymanego wcześniej zdjęcia (efekt tej poprawki możesz podziwiać ponizej; dla porównania obok poprawionego zdjęcia znajduje się oryginalne) wydaj polecenie File/Save (Plik/Zapisz) lub skorzystaj ze skrótu Ctrl+S.

korekcja obrazu

Obraz ten nie był wcześniej zapisywany, toteż Photoshop poprosi Cię o nadanie mu nazwy i wskazanie docelowego miejsca na dysku. Ponieważ jest to płaski (niezawierający warstw) obrazek, otrzymany na podstawie fotografii cyfrowej w formacie JPEG, możesz spokojnie zapisać plik w tym samym formacie. Nadaj zdjęciu jakąś nazwę (ja wpisałem „Better money.jpg”), kliknij
przycisk Save (Zapisz), określ jakość kompresji za pomocą suwaka Quality (Jakość) — najlepiej, aby wynosiła ona minimum 10 — a następnie kliknij przycisk OK w celu zatwierdzenia całej operacji. Otrzymany efekt nie jest może idealny — zdjęcie ma lekko niebieski odcień — lecz biorąc pod uwagę czas realizacji projektu, i tak robi on niezłe wrażenie.

Na czym polega automatyczna korekcja obrazu?

Polecenia Auto, z samej definicji, dokonują poprawek obrazu nie pytając Cię o szczegóły. Nie oznacza to jednak, że poprawki te zawsze są identyczne, niezależnie od rodzaju poddanej nim fotografii. Wręcz przeciwnie, każde z poleceń Auto przeprowadza szczegółową analizę obrazu i dopasowuje zakres i charakter zmian do uzyskanych wyników. Ciemna fotografia ulegnie zupełnie innym zmianom niż jasna, obraz o żółtawym odcieniu zostanie poprawiony inaczej niż fotografia podbarwiona na niebiesko,
i tak dalej.
Należy jednak nadmienić, że choć poprawka w przypadku każdej fotografii jest inna, to już pewien zestaw reguł, algorytm, który rządzi sposobami ich obliczania, jest za każdym razem taki sam. I tak, polecenie Auto Levels (Auto-poziomy) wykorzystuje jeden zestaw reguł, polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast) posługuje się innym zestawem, jeszcze inny zaś jest wykorzystywany przez polecenie Auto Color (Auto-kolor). Opis zasad działania poszczególnych poleceń przedstawiam poniżej. Jednak, zamiast omawiać je w kolejności, w której są one wyświetlane w menu Image/Adjustments (Obraz/Dopasowania) rozpocznę od najprostszego polecenia o nazwie Auto Contrast (Auto-kontrast) i na tej podstawie przedstawię pozostałe dwa.

Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast) odnajduje najciemniejsze miejsce w obrazie i przyciemnia je tak bardzo, jak to tylko możliwe bez zmiany jego koloru. Następnie wyszukuje najjaśniejszy punkt fotografii i podejmuje próbę maksymalnego rozjaśnienia tego punktu. Załóżmy, że najciemniejszym kolorem na zdjęciu jest zielony, zaś najjaśniejszym — brzoskwiniowy (z taką sytuacją mamy do czynienia na zdjęciu autorstwa Roberty Osborne z serwisu iStockphoto, pokazanym poniżej).

korekcja obrazu

Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast) sprawi, że zielony stanie się ciemnozielony, zaś brzoskwiniowy — jasnobrzoskwiniowy.
Równowaga kolorów nie ulegnie zmianie, co jest efektem ze wszech miar pożądanym, pod warunkiem, że kolorystyka zdjęcia jest poprawna. Jeśli tak nie jest, obraz będzie wymagał dalszych poprawek.

Polecenie Auto Levels (Auto-poziomy) nie podejmuje próby zachowania równowagi barwnej zdjęcia. Zamiast tego przeprowadza analizę każdego kanału koloru z osobna i kalibruje je tak, że najciemniejszy punkt w każdym z kanałów staje się czarny, zaś najjaśniejszy — biały. W rezultacie, po zastosowaniu tego polecenia, obrazek najczęściej ma dość poważnie zmienioną charakterystykę barw. Czasem nie ma w tym nic złego, szczególnie jeśli zdjęcie i tak wymaga retuszu kolorów. Częstokroć jednak uzyskana zmiana jest tak silna, że zdecydowanie za bardzo odbiega od naturalnego wyglądu fotografii. W przypadku zdjęcia pokazanego na rysunku polecenie Auto Levels (Autopoziomy) spowodowało przesunięcie koloru zielonego w stronę barwy czerwonej.

Polecenie Auto Color (Auto-kolor) charakteryzuje się nieco wolniejszym (w porównaniu do poprzedników) działaniem. Dzieje
się tak dlatego, że próbuje ono przeprowadzić dokładniejszą analizę zdjęcia. Podobnie jak Auto Levels (Auto-poziomy), powoduje ono pogłębienie cieni i rozjaśnienie świateł na podstawie charakterystyki poszczególnych kanałów obrazu. Podstawowa różnica polega na tym, że Auto Color (Auto-kolor) próbuje zneutralizować ewentualną zmianę zabarwienia cieni czy świateł, która następuje w wyniku działania polecenia Auto Levels (Auto-poziomy). Algorytmy polecenia Auto Color (Auto-kolor) dokonują także analizy półcieni i niwelują ewentualne podbarwienia, które mogą mieć wpływ na charakterystykę barwną zdjęcia. Biorąc pod uwagę dzisiejszą wiedzę na temat mechanizmów rządzących kolorem, jest to najdoskonalsza metoda automatycznej korekcji obrazu.

Ze względu na złożoność algorytmu, który dokonuje analizy podbarwień w każdym z trzech podzakresów tonalnych obrazu — cieniach, światłach i półcieniach — polecenie Auto Color (Auto-kolor) zazwyczaj spisuje się znacznie lepiej, niż jego koledzy z „auto-paczki”. Tym niemniej daleko mu jeszcze do perfekcji, co zresztą świetnie ilustruje ćwiczenie „Automatyczna korekcja obrazu”. Najlepszym rozwiązaniem jest wypróbowanie każdego z dostępnych poleceń i samodzielne zadecydowanie, które z nich umożliwia uzyskanie najlepszego rezultatu w przypadku danej fotografii.


Grafika i zawartość są chronione prawem autorskim - Cherub Gallery 2005-2020